Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 299
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) документи, які не увійшли в інші категорії. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ.

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) документы, которые не вошли в другие категории. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

go click here how do i know if my wife has cheated
will my wife cheat again women who cheated dating site for married people
redirect reasons women cheat open
married men who have affairs wives cheat women who cheat on relationships
drug prescription card bioselect-us.com drug prescription card
progesterone progesterone progesterone

Регламент селищної ради народних депутатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Регламент поселкового совета народных депутатов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позитивна характеристика учня 11 класу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положительная характеристика ученика 11 класса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписки про отримання спорядження для експедиції, підручників на час канікул, грошей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Расписки о получении снаряжения для экспедиции, учебников на время каникул, денег
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснювальна записка про порушення навчальної дисципліни (відсутність на заннятях через відвідування виставки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснительная записка о нарушении учебной дисциплины (отсутствие на занятиях из-за посещения выставки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відповідь на пропозицію щодо розірвання договору оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ответ на предложение о расторжении договора аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Автобиография
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Автобіографія
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Указание о соблюдении требований пожарной безопасности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Вказівка про дотримання вимог пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Расписка о получении денег по договору займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка про отримання грошей за договором позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приглашение на международный конгресс
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запрошення на міжнародний конгрес
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт об отсутствии нарушений действующего законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт про відсутність порушень чинного законодавства під час проведення оперативно-розшукових заходів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Докладная записка о негативной обстановку по раскрытию преступлений против личности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доповідна записка про негативну обстановку щодо розкриття злочинів проти особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика - отзыв курсанта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика - відгук курсанта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Представление о присвоении очередного специального звания «капитан милиции»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Подання про присвоєння чергового спеціального звання «капітан міліції»
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Расписка о получении средств в качестве займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка про отримання коштів в якості позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Расписка-согласие на заключение договора займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка-згода на укладення договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание всего имущества отца в пользу дочери
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт усього майна батька на користь дочки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Служебная характеристика о представлении к присвоению специального звания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Службова характеристика про подання до присвоєння спеціального звання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика-рекомендация на поступление в адъюнктуру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика-рекомендація до вступу в ад'юнктуру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Способи забезпечення виконання зобов'язання - завдаток, притримання, застава
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Способы обеспечения выполнения обязательства - задаток, придержание, залог
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка матеріально відповідальних осіб
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка приймання від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Техническое задание на создание сайта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про поступку права вимоги, що відбулася
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Уведомление о состоявшейся уступке права требования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про згоду на переведення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Сообщение о согласии на перевод долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Согласие на перевод долга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інформація щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування (Форма № 2ДФ)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Методика проведення державної експертизи проектної документацiї на будiвництво виробничих об’єктiв
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом (Форма №1)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (Форма №3)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом за правом представлення (Форма №2)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав (Форма №4)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом, яке видається у випадках, коли частка у спадщині окремих спадкоємців залишається відкритою (Форма №6)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом, яке видається у випадку внесення змін до свідоцтва про право на спадщину (Форма №10)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця (Форма №5)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за заповідальним розпорядженням (Форма №9)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) (Форма №12)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом (Форма №8)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за секретним заповітом (Форма №11)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (Форма №16)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу (Форма №17)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про призначення виконавця заповіту (Форма №13)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про прийняття на зберігання документів (Форма №21)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за законом для дій за кордоном (Форма №81)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом для дій за кордоном (Форма №82)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга облiку і реєстрації спадкових справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Книга реєстрації наказів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис справ постійного зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис №1 справ постійного зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис №3 справ тимчасового (до 10 років включно) зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис №2 справ тривалого (понад 10 років) зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пiдсумковий запис про категорії та кількість заведених справ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест векселя в неакцепті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест про відмову в проставленні датованої відмітки про пред’явлення простого векселя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест про відмову у видачі оригіналу векселя законному держателю копії векселя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест про недатування акцепту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протест про неоплату векселя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розносна книга для місцевої кореспонденції
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження нерухомого майна у зв'язку із смертю відчужувача майна за договором довічного утримання (догляду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження нерухомого майна у зв'язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання, припиненням іпотечного договору або договору застави, спадкового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження житлового будинку, квартири у зв'язку з погашенням позики (кредиту) на його (її) будівництво, капітальний ремонт чи купівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засвідчувальний напис справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження нерухомого майна у зв'язку з укладенням договору довічного утримання догляду), іпотеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження нерухомого майна у зв'язку з укладенням договору дарування з обов'язком передати майно у майбутньому
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження майна за рішенням суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження майна, зазначеного в заповіті подружжя, у зв'язку зі смертю одного з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження житлового будинку, квартири у зв'язку з видачею позики на його будівництво, капітальний ремонт чи купівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження житлового будинку, квартири, що належить фізичній особі, яка оголошена померлою (у зв'язку з видачею свідоцтва про право на спадщину)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації вихідних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дублікат заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Афідевіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бізнес план автомагазину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бизнес план автомагазина
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пакет документів для участі в турнірі з міні-футболу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про посвідчення факту що малолітня (неповнолітня) дитина є живою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об удостоверении факта что малолетний (несовершеннолетний) ребенок является живым
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про посвідчення факту що фізична особа є живою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об удостоверении факта что физическое лицо является живым
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право власності в спільному майні подружжя на частку пережившого з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов на долю пережившего супруга
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство о праве на наследство на обязательную долю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Приложение к акту оценки стоимости основных средств подлежащих выкупу (продаже)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про передачу заяви
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство о передаче заявления
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо всього майна з заповідальним відказом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно всего имущества с завещательным отказом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо всього майна з підпризначенням спадкоємця та застереженням щодо дійсності заповіту при заміні паспортних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно всего имущества с подназначением наследника и предостережением о действительности завещания при замене паспортных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт щодо нерухомого майна без конкретизації типу майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание относительно недвижимого имущества без конкретизации типа имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шлюбний договір (укладається до реєстрації шлюбу і відображає способи утримання дітей та другого з подружжя)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на автомобіль та гаражний бокс
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на автомобиль и гаражный бокс
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на все майно на ім'я юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на все имущество на имя юридического лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на квартиру з підпризначенням спадкоємця та з скасуванням попереднього заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на квартиру с подназначением наследника и с отменой предыдущего завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на кількох осіб з конкретизацією об'єктів успадкування з підпризначенням спадкоємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на нескольких человек с конкретизацией объектов наследования с подназначением наследников
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма подорожнього листа вантажного автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора аренды
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора купли-продажи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору купівлі-продажу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов на получение согласия супруга или совладельца на отчуждение или покупку имущества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів на отримання згоди подружжя або співвласника на відчуження або купівлю майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления ипотечного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення іпотечного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления брачного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення шлюбного договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора займа
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору позики
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора залога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору застави
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления договора пожизненного содержания (ухода)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення договору довічного утримання (догляду)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления доверенности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення довіреності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности подписи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення справжності підпису
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для удостоверения подлинности копий (фотокопий) документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов необходимых для оформления договора дарения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів необхідних для оформлення договору дарування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов необходимых для получения свидетельства о праве на наследство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів необхідних для отримання свідоцтва про право на спадщину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для оформления наследственного договора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для оформлення спадкового договору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перечень необходимых документов для получения дубликатов нотариальных документов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік необхідних документів для отримання дублікатів нотаріальних документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про діяльність гуртка юних натуралістів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о деятельности кружка юных натуралистов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Факс про затримку оплати за рахунком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Факс о задержке оплаты по счету
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Удостоверение опекуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про усиновлення (удочеріння)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про встановлення батьківства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об усыновлении (удочерении)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свидетельство об установлении отцовства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розрахунок гонорару за надану правову допомогу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Расчет гонорара за оказанную правовую помощь
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посвідчення опікуна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации и правила их сохранения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об условиях и порядке предоставления займов работникам и акционерам акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Направлення на огляд отриманої травми
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Направление на освидетельствование полученной травмы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення начальнику установи про надходження заяви про розірвання шлюбу з засудженим
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Квитанція на надання готелем додаткових платних послуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Квитанція на мийку автомобіля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Квитанція на автостоянку готельного комплексу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Квитанция на предоставление гостиницей дополнительных платных услуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Квитанция на мойку автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Квитанция на автостоянку гостиничного комплекса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Извещение начальнику учреждения о поступившем заявлении о расторжении брака с осужденным
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила розміщення зовнішньої реклами в місті
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опросный лист на материалы и оборудование, которые используются для строительства каркасного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опитувальний лист на матеріали та обладнання, які використовуються для будівництва каркасного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о порядке установки гаражей для хранения автотранспорта инвалидов, полученного через органы социального обеспечения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Специфікація товару, який буде поставлено
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про відступлення права вимоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про платіж
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантія (на виконання Договору про надання гарантії)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Службова записка про оплату державного мита за розгляд справи в суді
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Товарный чек и квитанция
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Счет на техническое обслуживание автомобиля
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Краткая памятка по регистрации предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правила користування послугою доступу до мережі інтернет
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка в отриманні коштів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика работника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення засновника про заснування приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про намір продажу кімнати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічне завдання на розробку інформаційної системи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічне завдання на розкрутку інформаційної системи в мережі Інтернет (SEO)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Технічне завдання на підтримку інформаційної системи в мережі Інтернет
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Тендерна документація щодо проведення торгів (тендера) на закупівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Тендерна документація
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про постійно діючий тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бриф на разработку интернет-магазина - анкета модулей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бриф на разработку дизайна печатной продукции
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бриф для заказа креативных услуг
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Анкета на разработку сайта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Основные технические параметры топлива дизельного автомобильного (EN 590)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Паспорт качества основных сортов нефти
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Шаблон заключения по диагностике
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Регистрационная форма для регистрации участника семинара
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рахунки довірчого управління банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Офіційний регламент рекламної депозитної акції від Банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Корпоративна культура банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Баланс Банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Тендерна пропозиція: Розрахунок вартості поставки матеріалів та виконання робіт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типові інвестиційні декларації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про операцію на Українській фондовій біржі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Картка реєстрації угоди купівлі-продажу цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Записка спеціаліста про фіксацію угоди купівлі-продажу цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Брокерська записка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Переказний вексель
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Банки України - адреси та реквізити
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повний перелік послуг, які належать до побутових і підлягають патентуванню
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікація основних фондів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор звільнень від сплати податку на додану вартість
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор звільнень від сплати вивізного (експортного) мита
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор звільнень від сплати акцизного збору
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор митних органів України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор способів розрахунку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор видів митних платежів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор видів транспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор умов поставки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор характерів угод
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Класифікатор документів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік товарів, ввезення яких на митну територію України здійснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Cтавки митних зборів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення про надання відстрочки (розстрочки)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог нормативного акту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення державної податкової служби про стягнення платежу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр до договору поданих до врахування векселів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр до договору поданих до інкасування векселів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Перелік операцій, які здійснюються органами ДАІ з реєстрації автотранспорту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про резервування найменування юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про заміну свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Тимчасове свідоцтво про право власності на іменні цінні папери
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Опис поштового відправлення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Замовлення на телекомунікаційну послугу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Звіт про педагогічну практику
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Журнал реєстрації перевірок
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Коммерческое предложение по разработке Интернет ресурса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бизнес-план по организации услуг сотовой связи на территории метрополитена
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типові правила розміщення зовнішньої реклами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Телеграма
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Службова записка про подання матеріалів до проекту СТП
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Розписка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстр грошових вимог кредиторів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснювальна записка про порушення навчальної дисципліни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Пояснювальна записка про порушення виробничої дисципліни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Платіжна вимога-доручення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Паспорт Аптечного складу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Характеристика на учня
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дозвіл на використання символіки м. Києва з комерційною метою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доповідна записка про збільшення кількості годин
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доповідна записка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Бізнес план
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Конституційне звернення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Автобіографія
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о юридическом отделе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Інструкція та журнал реєстрації перевірок. Витяги з Законів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Анкета на разработку веб-сайта
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>