Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 

Всего документов: 160
   

Даний розділ містить типові (шаблонні) установчі документи. Пам’ятайте! Типові документи є відправною точкою – «пластиліном», завдяки якому ви можете підготувати свій унікальний документ. 

В данном разделе находятся типовые (шаблонные) учредительные документы. Помните! Типовые документы являются отправной точкой - "пластилином", из которого можно слепить ваш уникальный документ.

online why women cheat on husbands women that cheat on their husbands
why some women cheat website click here
viagra synthesis redirect how to make viagra work better
how to identify authentic viagra generic viagra line viagra vision problem
how married men cheat dating for married people why do people cheat

Протокол рішення засновника про припинення діяльності приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол решения учредителя о прекращении деятельности частного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів про створення філії Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания о создании филиала Общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю вихід зі складу учасників з передачею частки Товариству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью выходе из состава участников с передачей доли Обществу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут товариства з обмеженою відповідальністю (2012)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю (2012))
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на вихід із складу засновників (учасників) ТОВ та відступлення частки у статутному капіталі (фонді)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на выход из состава учредителей (участников) ООО и уступки доли в уставном капитале (фонде)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на купівлю частки у статутному капіталі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на покупку доли в уставном капитале
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду бути засновником благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии быть учредителем благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут міжнародної громадської неприбуткової організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав международной общественной неприбыльной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво з припинення підприємницької діяльності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство по прекращению предпринимательской деятельности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при заснуванні господарського товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при учреждении хозяйственного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво при реєстрації благодійної організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство при регистрации благотворительной организации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво учасника товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство участника общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання дозволу на виготовлення печатки для фізичної особи - підприємця
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на изготовление печати для физического лица - предпринимателя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію товариства з усним перекладом нотаріуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию общества с устным переводом нотариуса
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін до статутних документів товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на регистрацию изменений в уставные документы общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на продаж частки у статутному капіталі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на продажу доли в уставном капитале
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на открытие счета для формирования уставного капитала
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на відкриття рахунку для формування статутного капіталу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав публичного акционерного общества (страховая компания)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав объединения совладельцев многоквартирного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав дочернего предприятия (фондовая биржа)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой устав предприятия потребительской кооперации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства (страхова компанія)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут дочірнього підприємства (фондова біржа)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол учредительного собрания объединения совладельцев многоквартирного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний статут підприємства споживчої кооперації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про умови та порядок надання позик працівникам і акціонерам акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации и правила их сохранения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положение об условиях и порядке предоставления займов работникам и акционерам акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Новая редакция устава частного предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Новая редакция устава общества с ограниченной ответственностью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нова редакція статуту товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нова редакція статуту приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на проведення робіт зі створення акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на проведение работ по созданию акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо учредителя, предоставляющего свой домашний адрес в качестве юридического адреса предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса регистрируемому предприятию
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист про надання юридичної адреси підприємству, що реєструється
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Гарантійний лист засновника, який надає свою домашню адресу в якості юридичної адреси підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовой устав садоводческого товарищества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий статут аптечного магазину
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий статут аптеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про відчуження частки в статутному капіталі товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав фермерского хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут фермерського господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут селянського (фермерського) господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав крестьянского (фермерского) хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю про обрання нового директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборiв членiв садiвницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Решение учредителя унитарного предприятия о вступлении в должность директора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рішення засновника про заснування приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання учасників товариства з обмеженою відповідальністю (про зміну власника, директора, адреси)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький (установчий) договір Асоціації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення приватного товариства (засновницький договір)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут політичної партії
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут громадської організації "Комітет підприємців"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут громадської організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут всеукраїнської громадської організації "Спілка адвокатів"
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут всеукраїнської громадської організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про філію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Корпоративна культура банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт на управління філією ТОВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Баланс Банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут колективного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький договір повного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Засновницький договір командитного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут громадської організації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут кредитної спілки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий статут казенного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий статут державної телерадіоорганізації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення публічного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут приватного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Правове становище приватних підприємств
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Установчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Установчий договір про створення асоціації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Установчий договір приватного акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зразковий статут товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут спільного підприємства, створюваного на території України
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут орендного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут малого підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут колективного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут Приватного Акціонерного Товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір про створення і діяльність Спільного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол намірів про створення Спільного підприємства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт про управління підприємством
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол засідання спостережної ради АТ про надання права підпису договору фінансового поручительства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін, пов’язаних з обранням нового голови правління та змін до Статуту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол заседания комитета кредиторов должника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут (ТОВ) товариства з обмеженою відповідальністю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол заседания управляющих совместно ООО об учреждении нового предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про продаж майна АТ в процесі ліквідаційної процедури
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про комітет кредиторів акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну Раду акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів акціонерів про затверждення договору купівлі-продажу майна
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол про створення садівницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про відокремлений структурний підрозділ - аптечний склад
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Паспорт Аптечного складу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовий договір про конфіденційність наданої інформації про АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про організаційну комісію для підготовки загальних зборів акціонерів АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про здійснення значної майнової угоди в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про укладання трудових договорів (контрактів) в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про цінні папери акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про Спостережну (наглядову) раду акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про ревізійну комісію акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про реєстраційну комісію АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про протокольну комісію АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про претензійно-позовну роботу в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про правління акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про персонал акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про передачу справ і функцій в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про надання позик і забезпечення житлом в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про надання матеріальної допомоги (пенсій) в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про інтелектуальну власність в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про головне підприємство акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про фонди акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про філію акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про договірну роботу в АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Можлива структура річного звіту правління АТ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Кодекс поведінки працівника акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут садівницького товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол зборів учасників СП ТОВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (про утворення)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ між підприємствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина


Не нашли нужный вам документ?

Напишите нам название интересующего вас документа. Мы постараемся найти его в ближайшее время и добавим его в базу. Или попросите помощь на форуме.
Мы можем подготовить оригинальный документ специально для вас.

Название документа   
Комментарии   
Ваше Имя   
Контактный телефон   
EMail   
Мы можем подготовить специфичный для Вас документ в самые кратчайшие сроки, качественно, аккуратно и с учетом Ваших требований и спецификаций.
 

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>