Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Положення про бюро по договірній і претензійній роботі

Положення про бюро по договірній і претензійній роботі

раздел Положення / Положения
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 203     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Положення про бюро по договірній і претензійній роботі Положение о бюро по договорной и претензионной работе
Скачать Положення про бюро по договірній і претензійній роботі бесплатно

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮРО ПО ДОГОВІРНІЙ І ПРЕТЕНЗІЙНІЙ РОБОТІ

 

 

 

 

 

м. ___________________

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ __________________________

№ __________ від _______________ р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ№ __________

ПРО БЮРО ПО ДОГОВІРНІЙ І ПРЕТЕНЗІЙНІЙ РОБОТІ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бюро по договірній і претензійній роботі є структурним підрозділом відділу __________________________________________________.

1.2. Бюро по договірній і претензійній роботі створюється у складі відділу _____________________

наказом _________________________________ за погодженням з начальником відділу.

1.3. Бюро по договірній і претензійній роботі очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом __________________________________ за поданням начальника відділу _____________________________________.

1.4. У своїй діяльності бюро по договірній і претензійній роботі керується:

            - Законодавством України;

            - Статутом підприємства;

            - Положенням про відділ ____________________________________________;

            - Справжнім становищем;

1.5. ______________________________________________________________.

 

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру і штатну чисельність бюро по договірній і претензійній роботі стверджує ___________________________ за поданням начальника відділу _________________________ та за погодженням з ____________________________________________________.

2.2. До складу бюро входять фахівці (економісти по договірно-претензійній роботі __________

(Економісти по збуту, економісти по ______________________________), що відповідають за окремі

 матеріально-технічному постачанню, ін) напрямки роботи.

2.3. Розподіл обов'язків між працівниками бюро здійснюється начальником бюро по договірній і претензійній роботі.

2.4. ______________________________________________________________.

 

3. ЗАВДАННЯ

На бюро по договірній і претензійній роботі покладаються такі завдання:

3.1. Своєчасна підготовка проектів договорів та їх укладення.

3.2. Розгляд претензій, що надходять на підприємство, і підготовка відповідей на них.

3.3. Підготовка матеріалів для оформлення та направлення претензій контрагентам за невиконання ними договірних зобов'язань.

3.4. ______________________________________________________________.

 

4. ФУНКЦІЇ

Бюро по договірній і претензійній роботі виконує наступні функції:

4.1. В області договірної роботи:

- Визначення форм договірних відносин (господарських зв'язків) з урахуванням виробничих та фінансових планів;

- Підготовка проектів договорів, а також узгодження умов проектів договорів, розроблених контрагентами;

- Перевірка документації, представленої контрагентами, і підготовка висновків про її якість;

- Складання протоколів розбіжностей в разі, якщо у бюро або відповідного підрозділу підприємства виникли заперечення по окремих умов договорів;

- Забезпечення розгляду протоколів розбіжностей, спрямованих контрагентами;

- Прийом представників контрагентів з питань укладання договорів;

- Передача проектів договорів для візування керівникам структурних підрозділів, з якими ці проекти повинні бути узгоджені, а також в юридичний відділ для правової експертизи і візування;

- Розгляд пропозицій контрагентів щодо зміни і доповнення діючих договорів;

- Підготовка проектів змін та доповнень до укладені договори, спрямування їх контрагентам;

- Вжиття заходів до доарбітражного (несудового) врегулювання суперечок у випадку повної чи часткової незгоди підприємства з пропозиціями контрагентів щодо зміни умов договорів;

- Контроль за виконанням головним підрозділом умов договорів (своєчасна поставка або вибірка; своєчасні розрахунки за договорами; постачання якісної продукції; пр.)

- Контроль за виконанням контрагентами умов договорів (своєчасна поставка або вибірка; своєчасні розрахунки за договорами; поставка якісних сировини і матеріалів; пр.);

- Збір та систематизація даних про контрагентів (їх організаційно-правові форми, адреси для листування, відвантажувальні та платіжні реквізити, номери телефонів, факсів, прізвища, імена та по батькові керівників та провідних фахівців, фінансовий стан, обсяги і предмети угод, обсяги виробництва (споживання ), ступінь обов'язковості і сумлінності виконання договірних зобов'язань);

- Аналіз практики укладання і виконання господарських договорів за попередні роки за наступними напрямками:

визначення відповідності умов угод як інтересам підприємства, так і його контрагентів;

визначення умов договорів, які слід уточнити чи змінити;

визначення необхідності внесення в договори умов, які необхідні у зв'язку із змінами законодавства, економічної та правової ситуації в галузі і на товарних ринках (додаткових санкцій, технічних застережень, ін;

- _________________________________________________________________.

4.2. В області претензійної роботи:

- Контроль за виконанням контрагентами своїх зобов'язань за укладеними договорами;

- Підготовка матеріалів для направлення претензій контрагентам у разі порушення ними договірних зобов'язань;

- Підготовка проектів претензій і матеріалів до них у кількості примірників, необхідній для передачі їх контрагентам-порушникам, залишення в справі і передачі до арбітражних судів;

- Передача проектів претензій для візування зацікавленим структурним підрозділам і в юридичний відділ для правової експертизи;

- Направлення претензій контрагентам;

- Розгляд претензій, отриманих від контрагентів, щодо порушення підприємством своїх договірних зобов'язань;

- Підготовка матеріалів для відповідей на претензії (про задоволення; про часткове задоволення; про відмову в задоволенні) і направлення їх в юридичний відділ для узгодження і правової експертизи;

- Забезпечення виконання вимог контрагентів, викладених у претензіях (при задоволенні або часткове задоволення);

- Контроль за виконанням претензій, пред'явлених контрагентами, складання звітності і передача її в юридичний відділ для постановки на контроль і вживання наступних заходів позовного характеру;

- Облік претензій і пов'язаних з ними документів за єдиною затвердженою на підприємстві формі (журнальною; інший);

- _________________________________________________________________.

 

5. ПРАВА

Бюро по договірній і претензійній роботі має право:

5.1. Запитувати та одержувати від підрозділів відділу відомості, довідкові та інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності бюро.

5.2. Скликати наради у відділі з питань, що входять до компетенції бюро.

5.3. Представляти відділ і підприємство у взаємовідносинах з контрагентами в межах компетенції, визначеної цим положенням.

5.4. Давати структурним підрозділам і окремим фахівцям обов'язкові для виконання вказівки з питань, що входять до компетенції бюро.

5.5. Вживати заходів при виявленні порушень у роботі структурних підрозділів підприємства і доповідати про ці порушення начальнику відділу для вжиття відповідних заходів.

5.6. ______________________________________________________________.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ЗВ'ЯЗКИ)

6.1. Бюро по договірній і претензійній роботі взаємодіє з юридичним відділом від імені відділу _____________________________________ з питань:

Отримання:

- Висновків правової експертизи щодо проектів договорів;

- Узгоджених відповідей на претензії, висунуті контрагентами;

- Рекомендацій з ведення переговорів з окремими контрагентами;

- Погоджених проектів договорів;

- Запитів на отримання роз'яснень та консультацій щодо висунутих підприємству претензій, позовів;

- Роз'яснень змін і доповнень до цивільного законодавства;

- _________________________________________________________________.

Надання:

- Проектів договорів для правової експертизи, узгодження і візування;

- Пояснень щодо претензій, пред'явлених контрагентами (чи обгрунтовані претензії контрагентів, чому не виконані договірні зобов'язання, пр.);

- Проектів претензій до контрагентів щодо невиконання ними своїх договірних зобов'язань;

- Звітів про виконання претензій, пред'явлених контрагентам;

- _________________________________________________________________.

6.2. Схеми взаємодії бюро по договірній і претензійній роботі з іншими підрозділами підприємства розробляються начальником відділу _______________________________ і передаються працівникам бюро для практичного використання.

6.3. ______________________________________________________________.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник бюро по договірній і претензійній роботі.

7.2. На начальника бюро покладається персональна відповідальність за:

- Відповідність законодавству України документів, що підписуються;

- Надання достовірної звітності;

- Своєчасне і якісне виконання документів і доручень керівництва підприємства;

- Недопущення використання інформації працівниками бюро в неслужбових цілях;

- Дотримання трудового розпорядку працівниками бюро;

- _________________________________________________________________.

7.3. Відповідальність працівників бюро по договірній і претензійній роботі встановлюється посадовими інструкціями.

7.4. ______________________________________________________________.

 

РОЗРОБИВ:

УЗГОДЖЕНО:

     

Теги документа: договор договір претензия претензія положение положення договірний

Скачать Положення про бюро по договірній і претензійній роботі
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 203     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>