Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередачі

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередачі

раздел Інструкції / Инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 535     Обсудить на форуме
Страна: Украина

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередачі Инструкция по охране труда при выполнении работ по расчистке трасс воздушных линий электропередачи
Скачать Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередачі бесплатно

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

м. ___________________

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ __________________________

№ __________ від _______________ р.

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗЧИЩЕННЯ ТРАС ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 0,4 - 110 КВ

 

 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

1.1. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45.

1.2. Правила безпечної експлуатації електроустановок. Затверджені наказом державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 №257.

1.3. ГКД 34.12.102-2004. Положення про спеціальну підготовку і навчання.

1.4. ГКД 34.03.601-95. Розподільчі пристрої та повітряні лінії електропередачі змінного струму напругою 330, 400, 500 і 750 кВ. Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля. Затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 20.09.95.

1.5. ГКД 34.20.502-97. Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації. Затверджена Міністерством енергетики та електрифікації України 27.12.95.

1.6. ГКД 34.03.802-97. «Типова інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередачі 0,4-750 Кв».

1.7. «Роботи в лісопарках. Посадка та рубка дерев. Загальні вимоги безпеки.» РСТ УССР 1979-87.

1.8. Роботи лісозаготовчі. Вимоги безпеки. ГОСТ 12.3.015-78.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.

2.1. Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.2. Зона впливу електричного поля – простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м.

2.3. Механізми – гідравлічні підйомники, телескопічні вишки, трактори, автонавантажувачі, висувні драбини та інше.

2.4. ПЛ – повітряна лінія електропередачі.

 

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ.

3.1. Вимоги цієї інструкції з охорони праці поширюються на працівників, які виконують роботи з розчищення трас повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 – 110 кВ.

3.2. До роботи з розчищення трас ПЛ допускаються працівники віком не молодші 18 років, які у встановленому порядку пройшли медичний огляд, навчання та перевірку знань з безпечних методів роботи, пройшли вступний та первинний інструктажі, вивчили цю інструкцію та мають відповідну групу з електробезпеки.

3.3. Працівники повинні вміти звільняти потерпілого від дії електричного струму, надавати першу медичну допомогу у разі одержання потерпілим електротравм, переломів, вивихів, обморожень, опіків тощо.

3.4. Члени бригади повинні бути забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до діючих норм. Електромонтер при виконанні робіт повинен додержуватися вимог особистої гігієни.

3.5. Під час розчищення трас ПЛ небезпечними факторами є:

            електрична напруга на стовбурі та гілках дерева, яка виникає внаслідок наближення дерева (гілок) до ПЛ, яка знаходиться під напругою. Безпосередньо причиною появи напруги на стовбурі або гілках дерева можуть бути протікаючі через нього струми коронного розряду, ємнісні, а також струми іскрового пробою. Напруга на стовбурі (гілках) різко зростає у разі торкання гілок дерева до проводів ПЛ, а також у разі виникнення іскрового пробою з проводів ПЛ на дерево. У момент відокремлення стовбура звалюваного дерева від кореневої системи, а також обрізаних гілок від стовбура, різко зростає напруга у місті відокремлення (між стовбуром і коренем, між гілкою і стовбуром);

            електричне поле ПЛ, що знаходиться під напругою;

            падаюче дерево або гілки;

            працююча бензопила;

            етилований бензин;

            працюючі машини та механізми.

3.6. Без вимкнення ПЛ дозволяється виконувати розчищення траси ПЛ, проводи якої перебувають у нормованих габаритах відносно землі, якщо висота дерев, що підлягають вирубуванню (розчищенню) не перевищує 4м.

3.7. Забороняється виконувати роботи з розчищення трас під час грози, сильного дощу, ожеледі, снігопаду, густого туману, у темну пору або електричному освітленні, видимості менше 50 метрів, при знаходженні сторонніх осіб біля робочого місця, а також коли швидкість вітру перевищує 11,0 м/с, а під час звалювання поодинокого дерева на рівнинній місцевості – не вище 4,5 м/с.

3.8. Відстані між гілками дерев і проводами ПЛ визначаються на місці робіт за допомогою спеціальних приладів, а при їх відсутності візуально. У разі виникнення сумнівів щодо забезпечення безпечних відстаней, роботи слід виконувати з відключенням і заземленням лінії.

3.9. Забороняється виконувати розчищення траси ПЛ без вимикання і заземлення лінії електропередачі, якщо відстань від гілок дерева до проводів ПЛ, враховуючи можливі зближення під час вирубування або обрізання (нахили, падіння, відокремлення гілок від стовбура) буде меншою, ніж зазначено в таблиці 1.

 

Таблиця 1

 

Найменша безпечна відстань між проводами ПЛ та гілками дерев Номінальна напруга, кВ

Відстань, м

до 1

1

6, 10, 35

2

110

3

330

4

750

8

 

3.10. Якщо напруженість електричного поля на робочому місці перевищує 5 кВ/м, необхідно вживати заходів для захисту працюючих від дії електричного поля згідно діючих нормативних документів.

3.11. При виконанні робіт з розчищення трас необхідно запобігати пошкодженню ПЛ деревами та гілками, що падають.

3.12. Роботи з розчищення трас необхідно виконувати  за  нарядом  або розпорядженням.

3.13. За розпорядженням можуть виконуватись роботи з розчищення трас ПЛ окрім робіт зі звалювання дерев у тих випадках, коли згідно з пунктами 3.6 та 3.8 цієї інструкції дозволяється працювати без вимикання ПЛ, а також забезпечуються безпечні відстані до проводів ПЛ, що знаходяться під напругою, до людей, інструментів, машин та механізмів згідно діючих Правил безпеки.

3.14. При виконанні робіт з розчищення трас ПЛ необхідно забезпечити безпеку всього комплексу робіт, які включають підготовчі та допоміжні роботи, очищення дерев від сучків, розкрижування хлистів та ін.

3.15. На кожне виконання робіт з розчищення траси до початку роботи в залежності від конкретних умов рельєфу місцевості, складу насаджень, способу розчищення, машин, які використовуються, обладнання і форм організації праці необхідно складати технологічну карту.

3.16. Технологічна карта повинна містити:

            характеристики лісосмуги;

            схеми лісосмуги із зображенням на ній розміщення додаткового обладнання, зон безпеки;

            технологічні вказівки про черговість очищення траси  ПЛ та безпечні способи ведення робіт.

3.17. У технологічній карті необхідно додатково зазначити місце відпочинку працюючих, склад бригади, перелік транспортних засобів (механізмів, обладнання та інструментів).

3.18. Звалювання дерев необхідно виконувати бригадою із двох осіб (бензопильника, вальника) із застосуванням валочних пристроїв.

3.19. Територія в радіусі 50 м від місця розчищення траси при роботах зі звалювання дерев вважається небезпечною зоною.

3.20. Місце розчищення трас в радіусі 50 м при роботах зі звалювання дерев повинно бути огороджено тимчасовими знаками безпеки з зазначеним написом «Прохід і проїзд заборонений звалювання лісу» відповідно до ГОСТ 12.4.026-78, а на дорозі, тротуарах відповідно до  «Правил дорожнього руху». При проведенні розчищення траси в межах населених пунктів огородження місця роботи тимчасовими знаками є обов'язковим в усіх випадках.

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

Перед початком роботи з розчищення трас ПЛ необхідно:

4.1. Перевірити наявність та справність необхідного для виконання робіт інструменту, пристроїв, пристосувань, механізмів.

4.2. Перевірити і оглянути засоби індивідуального та колективного захисту.

4.3. Отримати дозвіл на допуск до роботи та провести  цільовий інструктаж з безпечного виконання робіт з розчищення трас ПЛ, ознайомити членів бригади під розпис з вимогами технологічної карти.

4.4. Переконатися, що у разі падіння дерево (гілка) не наблизиться до проводів ПЛ, яка перебуває під напругою, на відстань, меншу за вказану в таблиці № 1 цієї інструкції.

4.5. До початку звалювання дерева необхідно розчистити робоче місце від кущів, чагарнику, снігу, небезпечних інших дерев тощо, вирубати кущі, які заважають звалюванню та підготувати відхідні доріжки довжиною не менше 4м під кутом 45° у напрямку протилежному падінню дерева, а взимку додатково розчистити сніг навкруги дерева.

 

Примітка: до небезпечних дерев відносять гнилі, сухостійні, завислі, вітровальні, буреломні дерева, що мають нахил, тріщини стовбура і можуть впасти від вітру, поштовху або удару.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.

5.1.1. Під час виконання робіт необхідно користуватися захисною каскою, а під час виконання робіт на висоті - обов'язкове застосування запобіжного монтерського поясу.

5.1.2. Відстань між окремими бригадами (групами) працівників, які звалюють дерева, повинна бути не менше 50 м.

5.1.3. Розчищення траси слід починати із звалювання  гнилих, сухостійних та нахилених дерев для запобігання їх самовільного падіння.

5.1.4. Забороняється виконувати підруб у гнилих і сухостійних дерев. Перед їх валкою необхідно валочною вилкою випробувати їх стійкість. Звалювання таких дерев виконується шляхом виконання попереднього підпилу.

5.1.5. Звалювання дерев виконується з обов'язковим підпилом або підрубом за формою згідно додатку 1.

5.1.6. Підпил (підруб) необхідно виконувати з боку, в яку дерево повинно бути звалене.

5.1.7. Підпил (підруб) необхідно виконувати на глибину 1/4 - 1/3 діаметра дерева. Забороняється виконувати підпил чи підруб з декількох боків чи по окружності.

5.1.8. Виконувати нижню площину підпилу необхідно перпендикулярно до осі дерева, при цьому верхній різ підпилу повинен утворювати з нижньою площиною кут 25 - 35°, або бути паралельним нижній площині підпилу та бути віддаленим від неї на відстань 1/10 діаметра дерева у місці спилювання.

5.1.9. Спилювати дерево слід з боку, протилежного підпилу чи підрубу, і не доходити до краю підпилу чи підрубу (залишати недопил) у здорових дерев на 2 - 4 см, а у сухостійних і гнилих на 4 - 5 см. Виконувати наскрізне пропилювання дерева забороняється.

5.1.10. Площина спилювання повинна бути вище нижньої площини підпилу чи підрубу, але не вище його верхньої площини та перпендикулярною до осі дерева.

5.1.11. У дерев які мають боковий нахил по відношенню до напрямку валки чи при боковому вітрі, недопил повинен мати форму клина у відповідності з додатком 1.

5.1.12. Дерева які мають нахил більше 5° необхідно звалювати у бік нахилу.

5.1.13. Перед валкою дерев, які мають тріщини вздовж стовбура від комля в напрямку до вершини, або нахил, стовбур дерева вище площини спилювання необхідно обв'язувати п'ятьма - шістьма витками канату (канат з синтетичних або натуральних волокон діаметром не менше 10 - 12 мм або стальний трос діаметром не менше 4 - 6 мм) попередньо очистивши пробковий пласт кори. Кінці канату або тросу слід з'єднати болтовим зажимом ПБ або аналогічним. Між накладеним «бандажем» і стовбуром дерева необхідно загнати клин.

5.1.14. Завислі дерева необхідно знімати тросом довжиною не менше 40 м за допомогою трактора або лебідки.

5.1.15. При зависанні спиляного дерева його звалювання слід виконувати за допомогою лебідки або з використанням механізму що має відповідні пристосування, бригадою в складі не менше з трьох осіб під керівництвом майстра з застосуванням тросу довжиною не менше 40 м.

5.1.16. При закріпленні тросу або канату влізати на зависле дерево забороняється. Трос (канат) необхідно накидати на дерево.

5.1.17. Якщо після закінчення пропилювання дерево не почне падати, слід вбити клин в пропил для примусового звалювання дерева.

5.1.18. Про падіння дерева вальник попереджає працівників голосом або іншим попередньо обумовленим сигналом.

5.1.19. Забороняється стояти з боку падіння дерева і з протилежного боку.

5.1.20. Забороняється залишати не поваленими підрубані або надпиляні дерева на час перерви в роботі чи у разі переходу до інших дерев.

5.1.21. Якщо в процесі звалювання дерев виникла загроза наближення дерева до проводів ПЛ, яка перебуває під напругою, на відстань меншу ніж вказана в таблиці, потрібно негайно припинити роботи і відійти на безпечну відстань (не менше 8 м) від падаючого дерева.

5.1.22. Для запобігання падіння дерев на провода, на дереві, що підлягає звалюванню, слід закріпити дві або більше вірьовочні відтяжки довжиною не менше подвійної висоти дерева.

5.2. Вимоги безпеки при застосуванні бензиномоторних пил.

5.2.1. До звалювання дерев за допомогою мотопили допускаються спеціально навченні працівники, які пройшли перевірку знання вимог відповідної інструкції з охорони праці.

5.2.2. При роботі з моторними пилами необхідно забезпечити наступні умови безпеки:

            провести заправку паливо-мастильними матеріалами при непрацюючому двигуні;

            не використовувати в якості палива етилований бензин;

            переходити від дерева до дерева з мотопилою з працюючим двигуном на малих обертах (коли пильний ланцюг не рухається);

            дрібний ремонт, заміну пильного ланцюга або його натягування, а також поворот редуктора при переході від пилення в горизонтальної площини до пилення вертикальної площини і зворотньо виконувати при непрацюючому двигуні;

            виймати зажату у різі шину після зупинки двигуна;

5.2.3. Під час роботи з мотопилою забороняється торкатися пилочного агрегату та інших рухомих частин до повної зупинки двигуна.

5.2.4. При роботі з мотопилою можлива віддача, яка може призвести до травмування, якщо: пильний ланцюг у зоні верхньої чверті вершини випадково наштовхується на дерево чи інший твердий предмет; пильний ланцюг біля вершини шини защемляється коротко у різі; при обрізуванні сучків пилка випадково торкається з іншим сучком.

Небезпеки віддачі можливо уникнути наступним чином:

            пилку утримувати міцно обома руками надійною хваткою;

            пиляти тільки при повній подачі палива;

            спостерігати постійно за вершиною шини;

            не пиляти вершиною шини;

            бути обережним у випадках невеликих міцних сучків, низької порослі оскільки пильний ланцюг може заплутатись у них;

            не зрізати більше одного сучка за один раз;

            при роботі не нахилятись сильно уперед;

            не пиляти на висоті вище рівня плеча;

            шину вставляти у початий розпил дуже обережно;

            звернути увагу на положення стовбура та на зусилля які закривають щілину різу, що можуть защемити пильний ланцюг;

            працювати тільки з правильно заточеними та натягнутим пильним ланцюгом.

5.2.5. До початку пиляння до дерева повинен бути підведений підпорний сектор, а потім пильний ланцюг.

5.2.6. У разі розриву пильного ланцюга необхідно вимкнути двигун.

5.2.7. Забороняється знімати та натягати пильний ланцюг, якщо ввімнено з'єднувальну муфту.

Під час перерви в роботі з'єднувальну муфту слід вимикати.

5.3. Вимоги безпеки при використанні сокири, кущорізів, сучкорізів.

5.3.1. Кущі і поросль, що уздовж ПЛ, слід вирубувати сокирами, кущорізами, або бензопилами.

5.3.2. Під час вирубування кущів сокирою слід користуватись брезентовими рукавицями.

5.3.3. Відрізування гілок дерев, віддалених від проводів ПЛ на відстань не меншу ніж вказана у таблиці 1, якщо не можливе їх падіння на проводи, дозволяється виконувати сучкорізом.

5.3.4. Ручка сучкоріза повинна бути дерев'яною або з іншого легкого і міцного діелектричного матеріалу, без тріщин, сучків, задирів, довжиною не більше 4 м.

5.3.5. Діаметр гілок, що обрізуються сучкорізом, не повинен перевищувати вказаного в інструкції заводу-виробника сучкоріза.

5.3.6. Під час обрізування гілок сучкорізом потрібно слідкувати за станом лез ножів, щоб вони були нагострені і направлені, на них не повинно бути зазубин, вихватів, викривлених місць. Ножі сучкоріза повинні щільно прилягати один до одного.

5.3.7. Для керування лезом ножів сучкоріза повинні застосовуватись: канати, шнури, мотузки із синтетичних чи натуральних волокон. Забороняється застосовувати для цього струмопровідні матеріали.

5.3.8. 3абороняється відрізувати гілки дерев, які нависли над проводами ПЛ, що перебуває під напругою.

5.3.9. Гілки дерев, які нависають над проводами ПЛ, слід відрізувати з механізмів або безпосередньо з дерева, після вимкнення і заземлення ПЛ.

5.4. Вимоги безпеки при застосуванні підйомників.

5.4.1. Розчищення крон дерев із застосуванням підйомників виконується бригадою в складі не менше 2-х працівників (крім водія). Один із членів бригади повинен знаходитися внизу. В його обов'язки входить давати команду водію на підіймання і опускання корзини, слідкувати, щоб сторонні особи не підходили близько до вишки та ін.

5.4.2. Підйомник слід заземлити і встановити таким чином, щоб відстань від проводів         що знаходяться під напругою, до корзини і людей, що в ній знаходяться, та застосовуваних ними інструментів та пристроїв відповідала вимогам  Правил безпечної експлуатації електроустановок.

5.4.3. Перед підійманням корзини телескопічну вишку слід поставити на гальмо. Телескопічну частину фіксують у вертикальному положенні за допомогою спеціального пальця в нижній частині кронштейна і вертикального відвісу.

5.4.4. У разі роботи з робочої платформи підйомника працівник повинен стояти на дні корзини, закріпившись стропом запобіжного пояса за поручні корзини. Ставати на борти (огорожу) робочої платформи забороняється.

5.4.5. Переміщення підйомника з працівниками або вантажем на робочій платформі не дозволяється, якщо інше не передбачено настановою з експлуатації.

5.4.6. Підіймання і опускання інструменту та інших предметів із робочої платформи підйомника виконують за допомогою спеціально призначеного для цієї мети нескінченного каната (мотузки).

5.4.7. Допускається перехід працівника з драбини або з робочої платформи підйомника на дерево для обрізування гілок за умови обов'язкового виконання таких вимог:

            приставна драбина встановлюється до дерева під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45° і не більше 60°;

            перехід з драбини або робочої платформи підйомника на дерево допускається тільки з дозволу керівника робіт. Перехід з робочої платформи підйомника на сухостійне дерево чи строповка його за сухі гілки забороняється;

            працювати на дереві, переміщатись по ньому або здійснювати перехід з драбини чи з робочої платформи підйомника на дерево і назад дозволяється після строповки фалом 2-х стропного монтерського поясу за стовбур дерева або робочу платформу підйомника чи застосування запобіжного канату, попередньо заведеного за основу гілки діаметром не менше 10 см. У разі застосування запобіжного канату одному із членів бригади, в залежності від потреби, слід повільно попускати чи підтягувати запобіжний канат, якщо працівник переміщується на дереві.

5.4.8. Робота на дереві, переміщення по ньому виконуються під безперервним наглядом керівника робіт.

5.4.9. Під час роботи на дереві забороняється спиратися ногами на гілки діаметром менше 10 см, а також на сухі гілки.

5.4.10. Перебуваючи на дереві, користуватися сокирою забороняється.

5.4.11. Для обрізування гілок слід користуватися ножівкою, яка подається на дерево за допомогою нескінченого канату (мотузки).

5.4.12. Забороняється знаходитись під деревом у зоні можливого падіння гілок під час їх обрізування.

 

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

6.1. Після закінчення роботи привести в порядок робоче місце, прибрати інструмент і пристрої. Зрубані і зламані дерева, а також гілки, сучки скласти за межами охоронної зони або по краю траси ПЛ.

6.2. Скласти захисні засоби у відведене місце.

6.3. Злити залишки бензину з баку мотопили в спеціальну ємність.

6.4. 3няти пильний ланцюг з пили, встановити шину в транспортне положення, або надіти захисний чохол.

6.5. Зберігати мотопили та ПММ необхідно далі від вогню у спеціально призначених для цього металевих шафах.

6.6. Повідомити керівника робіт про помічені пошкодження інструменту, пристроїв, захисних засобів та інше.

 

7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

7.1. У разі виникнення ситуацій, які можуть спричинити нещасний випадок або аварію (небезпечне наближення дерева до проводів ПЛ, що перебувають під напругою, падіння дерева або гілок на працівників, перевертання механізмів та інше) потрібно негайно припинити роботи і повідомити про це керівника робіт.

7.2. Якщо стався нещасний випадок, потерпілого слід перенести в безпечне місце, надати необхідну долікарняну допомогу, викликати швидку медичну допомогу, повідомити майстра, диспетчера.

Вказівки щодо заповнення технологічної карти на валку окремих дерев в охоронній зоні ПЛ.

Записи в технологічній карті повинні бути розбірливими і виконані чорнилом, кульковою ручкою. Забороняється заповняти технологічну карту олівцем або виправляти текст.

Система нумерації технологічних карт повинна збігатися з системою нумерації нарядів (карта має бути під тим самим номером що і наряд-допуск з літерами «ТК», наприклад № 1 «ТК»).

Ліцева сторона ТК.

В рядку «РЕМ, підрозділ» – вказується назва РЕМ та структурного підрозділу, персонал якого працює в охоронній зоні ПЛ.

ТК затверджується головним інженером РЕМ, начальником структурного підрозділу (служби) РЕМ або їх заступниками.

В графі «назва ПЛ» – вказують диспетчерське найменування ПЛ, на якій буде виконуватись робота по валці окремих дерев (наприклад ПЛ-110 кВ «Київ – АЗЧ-1»).

В графі «№ опор» вказується границя робочого місця згідно наряду-допуску (наприклад оп. № 4-6).

В графі «№ наряду-допуску» вказують № наряду-допуску, по якому виконується робота в електроустановках.

В графі «під напругою залишилось» вказуються всі ПЛ в зоні робочого місця, які на протязі роботи знаходяться під напругою (наприклад: «ПЛ 10 кВ «Крошня» в прольоті оп. 75-76»).

 

В графі «відповідальний за охорону праці» вказується керівник робіт, що призначений у відповідній графі наряду-допуску (посада, прізвище, група з електробезпеки).

 

В графі «відповідальний за виконання технології і якості робіт» вказується бензопильник та помічник бензопильника (П.І.Б., № посвідчення, дата перевірки знань).

 

В графі «з технологічною картою ознайомлені» вказуються всі члени бригади, водії спец. механізмів та транспортних засобів, а також ті, що введені до складу бригади в таблиці №5 наряду-допуску.

 

В розділі «Технологічна схема ділянки ПЛ» – вказується креслення ділянки ПЛ з нанесенням дерев, що підлягають звалюванню. Дерева, що мають нахил більше 5 градусів позначаються

 

 в напрямку нахилу. Сухі дерева позначаються

 

, нахилені в напрямку нахилу

, інші здорові та неушкоджені дерева, що підлягають звалюванню, позначаються символом

 

 загального кольору. Черговість звалювання дерев позначається цифрами біля кожного символа дерева. Напрямок звалювання дерев вказується стрілкою загального кольору (синього або чорного). Небезпечні зони (50 м) вказуються замкнутою червоною лінією, що визначає місце встановлення попереджувальних знаків.

 

В розділі «Схема розташування механізмів» – вказується такелажна схема розташування механізмів та такелажу для стягування дерева, яке зависло на інші дерева, або провода ПЛ.

 

В розділі «Характеристика насаджень»:

 

1. Походження – «природне», «штучне» – непотрібне закреслити. Природне – самосів, штучне – ліс, який був штучно насаджений.

 

В пункті «середня висота» вказується висота, та діаметр стовбура дерев, які підлягають валці.

 

В пункті «підлісок та густота» вказуються «рідки», «середні», «густі» зарослі та висота чагарника.

 

2. В пункті «повнота насаджень за замкненістю крони» вказується стан крони дерев, що підлягають звалюванню (симетрична, одностороння або бокова крона).

 

3. В пункті «другі вказівки» – вказується наявність або відсутність в зоні робіт дерев, що не підлягають звалюванню але становлять небезпеку для персоналу (небезпечна зона 50м).

 

В розділі «Умови, технологія та організація робіт»:

 

1. В пункті «Підготовчі роботи» – вказується біля якого дерева площа підлягає розчищенню від чагарників, снігу та ін. (дерева під номерами).

 

2. В пункті «Спосіб звалювання» – вказуються способи підпила та пропила згідно «Інструкції з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередавання 0,4-110 кВ».

 

3. В пункті «Наявність крутих пагорбів, ярів, балок, боліт» – вказуються номера опор в прольотах яких знаходяться пагорби, яри, балки, болота.

 

4. В пункті «Виділяється комплексна бригада в складі» вказується кількість працюючих працівників в складі бригади, кількість бензопил, кущорізів, при використанні тягового механізму вказується його марка, перелічується оснащення бригади – вказується наявність захисних касок, аптечок, попереджувальних знаків, сокир та ін.

 

5. В пункті «Інструменти, такелаж, пристрої, які застосовуються» – вказується весь такелаж, інструмент, пристосування, які використовуються при звалюванні дерев.

 

6. В пункті «Технологічну карту склав» вказується посада, П.І.Б. та підпис особи, що склала технологічну карту і вказується дата складання.

 

РОЗРОБИВ:

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО:

 

 

 

     

Теги документа: електричний инструкция інструкція охорона охрана

Скачать Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередачі
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 535     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>