Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію

Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію

раздел Зовнішньоекономічні відносини / Внешнеэкономические отношения
раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 421     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію Соглашение о техническом обслуживании оборудования поставляемого на консигнацию
Скачать Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію бесплатно

 

 

УГОДА ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ, ЩО

ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА КОНСИГНАЦІЮ

(договір доручення)

 

м. ______________

______________ р.

 

Зовнішньоекономічна організація _______________________, іменована надалі «Організація», в особі ___________________________, що діє на підставі ___________, з одного боку, і

Акціонерне товариство _________________________________________, надалі «Товариство», в особі ___________________________, що діє на підставі ___________, з іншого боку, уклали цю угоду про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом цієї угоди є організація технічного обслуговування, ремонту і постачання запасними частинами обладнання, перерахованого в додатку № 1 до договору про поставки товарів на консигнацію від ________________, як протягом гарантійного періоду, так і після закінчення цього терміну.

1.2. Технічне обслуговування включає в себе:

            а) підготовку і введення в експлуатацію обладнання;

            б) роботи з профілактичного та попереджувальному огляду і ремонту поставленого обладнання;

            в) усунення дефектів, виявлених у межах строків гарантій, наданих об'єднанням;

            г) організаційно-технічну допомогу для виконання поточного та капітального ремонту;

            д) постачання запасними частинами;

            е) навчання місцевого персоналу.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство приймає на себе наступні зобов'язання з технічного обслуговування, ремонту і постачання запасними частинами обладнання, зазначеного в додатку № 1 до договору про поставки товарів на консигнацію:

2.1.1. Здійснювати підготовку обладнання до експлуатації перед передачею його споживачам у Фінляндії, включаючи розконсервацію, регулювання, обкатку на різних швидкостях і режимах обладнання відповідно до інструкцій з експлуатації заводів-виготовлювачів і додатковими інструкціями об'єднання, а також ознайомлення покупців з правилами експлуатації та безпеки праці на обладнанні , технічного обслуговування й схоронності, включаючи рекомендації щодо використання наявних у Фінляндії сортів палива, мастил з урахуванням рекомендації заводів-виготовлювачів.

2.1.2. Здійснювати в гарантійний період постійний контроль за правильною експлуатацією проданого обладнання, регулярну перевірку технічного стану, консультування технічного персоналу покупців з питань належного технічного відходу з тим, щоб забезпечити правильне та ефективне використання покупцями проданого ним обладнання.

2.1.3. Виконувати в гарантійний період технічний огляд в обсязі та в терміни, передбачені інструкціями з експлуатації заводів-виготовлювачів.

2.1.4. Видати фінською та шведською мовами інструкції з експлуатації та технічного догляду регулювань і сервісні книжки відповідно до інструкцій з експлуатації заводів-виготовлювачів і забезпечити зазначеними інструкціями і книжками кожну одиницю обладнання.

2.1.5. Забезпечити проведення в гарантійний період всіх ремонтів проданого обладнання, післяремонтних обкаток і регулювань, а також необхідні випробування, як для визначення причин виниклих дефектів, так і перевірки якості проведеного ремонту.

Перелічені роботи з технічного обслуговування суднового устаткування, поставленого організації, виключаючи витрати на робочу силу, використовувану для гарантійних ремонтів, а також інші, пов'язані з гарантійним ремонтом роботи, будуть виконуватися суспільством в гарантійний період за свій рахунок.

2.1.6. Продовжувати в післягарантійний період за домовленістю з покупцями виконання всіх видів ремонтів, включаючи капітальний, і організувати технічне обслуговування.

2.1.7. Для проведення безперебійного та належного технічного обслуговування та ремонту обладнання, поставленого Організацією, укласти необхідні договори зі спеціалізованими підприємствами, розташованими в районах експлуатації обладнання, на техобслуговування і ремонт зазначеного обладнання.

2.1.8. Здійснювати систематичний контроль за своєчасним і якісним проведенням майстернями технічного догляду та ремонту обладнання, поставленого Організацією.

2.1.9 Безперебійно постачати ці майстерні запасними частинами, для чого своєчасно направляти Організації замовлення на поставку запасних частин і створити склади для їх зберігання. Замовлення на поставку запчастин повинні бути видані товариством не пізніше 9 місяців до терміну поставки.

2.1.10. Виконувати роботи з профілактичного та планово-попереджувальному огляду і ремонту устаткування у строки та в обсягах, рекомендованих в інструкціях заводу-виготовлювача.

2.1.11. Представляти Організації два рази на рік (у червні та грудні) інформацію про стан технічного обслуговування суднового устаткування, його організації. Надавати можливість представникам Організації знайомитися з роботою мережі технічного обслуговування.

2.1.12. Забезпечувати виконання всіх формальностей, пов'язаних з в'їздом, перебуванням і виїздом фахівців Організації, з ввезенням і вивезенням майна фахівців, включаючи інструмент і т.д.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація зобов'язується надавати Товариству сприяння в організації технічного обслуговування та ремонту суднового устаткування, зокрема:

3.1.1. Давати Товариству рекомендації та пропозиції щодо організації технічного обслуговування;

3.1.2. Постачати за окремими контрактами для оснащення майстерень технічного обслуговування інструмент, прилади та пристрої;

3.1.3. Відрядити своїх фахівців на прохання Товариства для консультації по організації технічного обслуговування, для спостереження за здійсненням великих ремонтних робіт і для навчання персоналу майстерень на умовах, узгоджених між сторонами в окремих контактах;

3.1.4. Консультувати Товариство про номенклатуру та кількість запасних частин, необхідних для забезпечення нормальної експлуатації обладнання, і передавати технічну документацію на них;

3.1.5. Постачати Товариству запасні частини відповідно до номенклатури і кількістю за цінами і в строки, узгоджені з Товариством;

3.1.6. Інформувати Товариство про всі технічні зміни, що впливають на технічне обслуговування суднового обладнання;

3.1.7. У разі необхідності вжити фахівців Товариства на навчання правилам технічного обслуговування, ремонту та експлуатації обладнання в узгоджені терміни у відповідних школах або на заводах в Україні. Кількість фахівців та строки їх навчання будуть узгоджуватися в кожному окремому випадку. Витрати з навчання Об'єднання приймає на себе, за винятком оплати проїзду, добових і готелі.

 

4. ВИТРАТИ ПО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1. Витрати по організації та проведенню технічного обслуговування, оренду або будівництва приміщень для майстерень технічного обслуговування, складів і навчальних пунктів, з оснащення їх необхідним обладнанням, інвентарем та наочними посібниками, постачання їх запасними частинами, а також витрати по оплаті обслуговуючого персоналу несе Товариство.

4.2. Витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів Організації в країну Товариства для консультації по організації технічного обслуговування, для спостереження за ремонтом та навчанням персоналу, несе Організація, якщо інше не встановлено в окремих контрактах на напрям фахівців.

 

5. ГАРАНТІЙНІ ПОСЛУГИ

5.1. Гарантійні послуги, необхідність виконання яких виникла з вини Організації, здійснюватимуться за рахунок Організації на підставі належним чином оформлених рекламаційних актів.

5.2. Дефекти, виявлені в межах гарантійного терміну, повинні бути усунені в майстернях технічного обслуговування Товариства без зволікання шляхом виправлення або заміни дефектних виробів новими.

5.3. Організація відшкодовує Товариству витрачені запасні частини відповідно до визнаних рекламаційними актами, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з усуненням дефектів та підтверджені відповідними документами про обсяг проведених робіт і розцінках, за умови перевищення 55% від суми отриманої комісійної винагороди за одиницю обладнання.

5.4. Замінені дефектні вироби або деталі повертаються Організації не пізніше 6-ти місяців після їх заміни на вимогу і за рахунок Організації.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

6.1. Ця угода набирає чинності з дня його підписання і діє протягом _________. В подальшому термін дії угоди буде продовжуватися щорічно строком на один рік з мовчазної згоди сторін, поки одна зі сторін не заявить про своє бажання розірвати угоду, попередивши про це іншу сторону в письмовій формі за 1 місяць до закінчення терміну дії угоди.

6.2. У випадку, якщо угода буде анульовано, обидві сторони зобов'язані виконати всі свої зобов'язання за цією угодою протягом гарантійного строку, встановленого на продане обладнання, якщо сторони не домовилися про інше.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Після підписання цієї угоди всі попередні переговори і листування по ньому втрачають силу.

7.2. Будь-які зміни та доповнення до цієї угоди повинні бути складені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами.

7.3. Жодна зі сторін не має права передавати виконання цієї угоди третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.

7.4. Всі збори, мита, податки і витрати, пов'язані з укладанням і виконанням цієї угоди, що стягуються на території ___________________, оплачує Суспільство, а на території __________________ - Організація.

7.5. Ця угода складена у двох примірниках російською та __________ мовами, по одному примірнику для кожної сторони, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 


Теги документа: обслуживание обслуговування угода соглашение консигнация консигнація обладнання технічний оборудование технический

Скачать Угода про технічне обслуговування обладнання що поставляється на консигнацію
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 421     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
[email protected]

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>