Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір купівлі-продажу транспортного засобу в кредит

Договір купівлі-продажу транспортного засобу в кредит

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 504     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір купівлі-продажу транспортного засобу в кредит Договор купли-продажи транспортного средства в кредит
Скачать Договір купівлі-продажу транспортного засобу в кредит бесплатно

 

 

ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В КРЕДИТ

 

м. ______________

______________ р.

 

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

ТОВ «Автомобільний центр _______________________», має статус платника податку на прибуток згідно статті 10 Закону України« Про оподаткування прибутку підприємства »№ 283/97-ВР від 22.05.97, іменоване надалі« Продавець », в особі Директора ________________________, діючого па підставі Статуту, з одного боку і

ТОВ «___________________» в особі Генерального Директора ________________________________, іменована надалі «Покупець», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити та прийняти, а ПРОДАВЕЦЬ передати у власність ПОКУПЦЕВІ, автомобіль Nissan (далі Автомобіль) наступної моделі за ціною:

 

модель

колір

кількість

Вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума Договору складає 137310 (сто тридцять сім тисяч триста десять грн.). Сторони, керуючись ст. ст. 524, 533 Цивільного кодексу України, дійшли згоди, що загальна сума договору еквівалентна 27 190 $ США (двадцять сім тисяч сто дев'яносто $ США) згідно з курсом НБУ, який на день підписання Договору дорівнює 5,05 грн. У разі зміни курсу валют загальна сума Договору підлягає коригуванню з урахуванням поправочного коефіцієнта, який враховує курс НБУ на дату підписання цього Договору і курс НБУ на дату фактичної оплати.

3.2. Якщо при ввезенні Автомобіля на територію Україну Продавець додатково сплатить будь-які нові податки та / або збори, загальнообов'язкові платежі при імпорті автомобілів, які можуть бути прийняті органами державної влади України після підписання цього договору, або ставки існуючих податків, мита та / або зборів, загальнообов'язкових платежів на імпорт автомобілів будуть змінені, загальна сума цього договору, зазначена в і.3.1, збільшиться на суму фактичного збільшення сплачених податків та / або зборів, про що Продавець зобов'язаний повідомити Покупця протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати таких податків та / або зборів.

3.3. Загальна сума Договору включає: вартість автомобіля з урахуванням мита, акцизного збору, ПДВ, митних процедур, сертифікації, а також вартість перевезення в Україну до складу Продавця, здійснення передпродажної підготовки автомобіля.

 

4.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Покупець сплачує ПРОДАВЦЮ суму в розмірі _______ грн. (___________________________) що еквівалентно __________ дол США згідно з курсом НБУ який дорівнює ____ грн на _____________.

4.2. Покупець протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання цього Договору надає Продавцю письмову згоду банку на кредитування покупки автомобіля з зазначенням суми кредиту.

4.3. Покупець протягом 2-х робочих днів з моменту отримання письмової згоди банку на видачу кредиту зобов'язується здійснити доплату вартості автомобіля в розмірі = вартість автомобіля мінус сума первісної передоплати (згідно умов п.4.1.) Мінус сума кредиту.

4.4. Продавець зобов'язується протягом 5-ти робочих днів з моменту виконання умов п. 4.1 -4.3 цього Договору оформити реєстраційні документи на автомобіль для реєстрації в органах МРЕО ГУ МВС Україні на умовах обумовлених в п. 5 цього Договору.

4.5. Покупець здійснює остаточний розрахунок з Продавцем, згідно умов п. 3.1 цього Договору протягом 2-х банківських днів з моменту оформлення реєстраційних документів на Автомобіль. У разі затримки оплати вартості товару Продавець залишає за собою право змінити суму Договору при зміні ринкової ціни на Автомобіль даної марки.

4.6. Моментом оплати автомобіля є дата надходження повної суми Договору на рахунок ПРОДАВЦЯ.

4.7. Термін поставки Автомобіля на склад Продавця до 20,06.07 р. Можлива дострокова поставка.

 

5. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ.

5.1. Покупець, після отримання Згоди банку на видачу кредиту, оформляє на представника Продавця нотаріально завірену довіреність на право виконання дій, пов'язаних з державною реєстрацією Автомобіля в органах Державної автомобільної інспекції України.

5.2. Продавець після отримання доручення, здійснює від імені і за рахунок Покупця державну реєстрацію Автомобіля в органах Державної автомобільної інспекції і надає в банк копію свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.

5.3. Транспортування та страховка транспортування Автомобіля на період реєстрації Автомобіля в МРЕО проводиться за рахунок ПОКУПЦЯ.

 

6. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

6.1. Передача Автомобіля проводиться на умовах ________________ протягом 5-ти робочих днів після надходження автомобіля на склад ПРОДАВЦЯ та оплати повної вартості автомобіля

6.2. Передача Автомобіля відповідно до умов цього Договору проводиться на складі ПРОДАВЦЯ: м. Київ, вул. ____________________________________.

6.3. У випадку якщо є якісь претензії у ПОКУПЦЯ до Автомобілю, він повинен негайно, до моменту фактичної передачі Автомобіля, пред'явити їх продавця.

6.4. ПРОДАВЕЦЬ несе всі ризики знищення або пошкодження Автомобіля до моменту, коли він буде переданий ПОКУПЦЕВІ.

6.5. ПРОДАВЕЦЬ виробляє в установленому порядку сертифікацію Автомобіля, здійснює передпродажну підготовку, видає довідку-рахунок єдиного зразка, копію сертифіката, транзитні номери, гарантійну книжку, інструкцію по експлуатації російською мовою.

6.6. Моментом передачі Автомобіля ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ сторони домовилися вважати факт оформлення сторонами Акта приймання-передачі.

6.7. Право власності на придбаний за цим договором Автомобіль переходить до Покупця з моменту внесення до каси Продавця суми передоплати відповідно до умов п.4.5. та розділу 5 цього Договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За прострочення передачі Автомобіля ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не переданого у строк Автомобіля за кожен день прострочення, але не більше 5% від вартості Договору, а в разі невиконання Договору ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 1% від загальної суми цього Договору

7.2. У разі відмови покупця від Автомобіля, він сплачує на користь ПРОДАВЦЯ штраф розмірі передоплати згідно п. 4.1. цього Договору, шляхом залишення суми передоплати на рахунку Продавця.

7.3. У разі порушення умов п. 4.2-4.3, 4.5 цього Договору, ПОКУПЕЦЬ оплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення оплати

7.4. Відповідальність сторін, не передбачена в цьому Договорі, визначається чинним законодавством України.

7.5. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

7.6. Оплата будь-якої зі сторін штрафних санкцій не звільняє винну сторону від зобов'язання виконання простроченого зобов'язання в повному обсязі.

 

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком заборонних заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили до яких відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і не несуть відповідальності за їх виникнення, а саме: пожежа, землетрус, повінь, зсув воєнні дії, страйк і т.п.

8.2. При настанні форс-мажорних обставин, сторона, для якої настали такі обставини, повинна повідомити іншу сторону про це протягом 3-х днів з дня настання форс-мажорних обставин. Належним підтвердженням настання форс-мажорних обставин є довідка Торгово-Промислової палати України.

8.3. При настанні форс-мажорної обставини термін виконання зобов'язань сторонами за цим Договором відсувається відповідно терміну дії таких обставин.

 

9. ГАРАНТІЇ

9.1. ПРОДАВЕЦЬ надає гарантії на поставлений Автомобіль у відповідності зі стандартними гарантійними зобов'язаннями, викладеними в Гарантійної книжці, що додається до кожного автомобіля і є невід'ємною частиною Договору.

9.2. Гарантії на Автомобіль поширюються в разі, якщо Автомобіль обслуговується в «Автомобільний центр ________________» або уповноваженими дилерами від" Ніссан Мотор Україна "і при наявності всіх обов'язкових відміток в сервісній книжці.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ дійшли згоди, що недоліки, виявлені в Автомобілі, усуваються ПРОДАВЦЕМ без необґрунтованих затримок при наявності технічної можливості. У будь-якому випадку термін усунення недоліків не може перевищувати дев'яносто днів з моменту виявлення нестачі на діагностичному обладнання ПРОДАВЦЯ. При виявленні недоліків, для усунення яких необхідно оформити окреме замовлення на доставку рідкісних запасних частин про г виробника, термін усунення недоліків може бути продовжений ПРОДАВЦЕМ, але не більше ніж на дев'яносто днів.

9.4. При усуненні недоліків Автомобіля шляхом заміни складової частини (деталі, запчастини) Автомобіля, на які встановлені окремі гарантійні терміни, строк гарантії на нові складові частини, запчастини, встановлені під час гарантійного ремонту, збігає одночасно з вичерпанням гарантійних зобов'язань Виробника (Продавця) на обслуговування і ремонт Автомобіля в цілому. Обслуговування та ремонт Автомобіля, а також постачання запчастинами не пов'язане з гарантією, здійснюються за окрему плату.

 

10. АРБІТРАЖ І ВІДПОВІДНИЙ ПРАВО

10.1. При виникненні між сторонами спорів та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним, Сторони зроблять все можливе для врегулювання зазначених суперечок і розбіжностей шляхом переговорів.

10.2. У разі не врегулювання розбіжностей шляхом переговорів, сторони дійшли згоди, що спори підлягають розгляду в постійно діючому третейському суді «Захист прав» Всеукраїнської громадської організації «Мерседес-Бенц Клуб Україна».

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки в письмовій формі.

11.2. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

 

12. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його обома сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов'язань.

 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір кредит продажа продаж купівля транспортний

Скачать Договір купівлі-продажу транспортного засобу в кредит
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 504     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>