Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості з правом часткового передоручення

Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості з правом часткового передоручення

раздел Довіреність, доручення / Доверенность, поручительство
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 404     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості з правом часткового передоручення Доверенность на получение кредита и покупку, а также залог недвижимости с правом частичного передоверия
Скачать Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості з правом часткового передоручення бесплатно

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості

з правом часткового передоручення

 

м. ______________

_____________________________ року ____________ місяця ___________ числа

 

Я, _________________________________(народилася ___________ року; паспорт ________________, виданий ___________________________________________________________________ ____________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – _________), проживаю за адресою: _______________________________________________________________________________________,

            обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі, на підтвердження та на виконання умов укладеного з представником договору доручення відповідно до вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України,

            у присутності нотаріуса _____________ міського нотаріального округу ___________________, яку як нотаріуса було обрано мною самостійно та до якої я звернулась добровільно, цією довіреністю

уповноважую

_____________________________________ (паспорт _________, виданий _____________________________ __________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ____________), котрий проживає за адресою: ___________________________________________________________________,

бути моїм представником

у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми (в тому числі – в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, у відомій представникові банківській установі, в органах нотаріату, житлово-комунальних органах, будь-яких інших органах, організаціях та установах на території України (зокрема - але не вичерпно): в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин, у відповідному енергозабезпечувальному підприємстві, в органах зв’язку, водоканалу тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять), а також в органах технічної інвентаризації, в тому числі в комунальному підприємстві «_________________»; в органах внутрішніх справ тощо) з питань, пов’язаних із:

            1) укладанням кредитного договору та отриманням кредиту в АТ «Банк» (місто __________) для придбання нерухомості;

            2) придбанням (купівлею) із залученням отриманих у названій банківській установі нерухомого майна, у тому числі – нежитлової будівлі за адресою: ______________________________;

            3) реєстрацією права власності на придбану за цією довіреністю нерухомістю у бюро технічної інвентаризації;

            4) укладанням іпотечного договору щодо придбаної із залученням отриманих мною від банку коштів нерухомості, записаної вище, у забезпечення виконання мною зобов’язань за кредитним договором із АТ «Банк» (місто __________);

            5) замовленням, підготовкою та отриманням для мене ДОКУМЕНТІВ, пов’язаних із проведення РЕМОНТУ (в тому числі перепланування, реконструкції, узгодження проекту, прийняття в експлуатацію об’єкту нерухомості тощо) належної мені на праві приватної власності та відомої представникові нерухомості, та наступним юридичним оформленням законності такого ремонту, у тому числі - отриманням у відповідних уповноважених на те органах технічної документації на зазначену нерухомість після закінчення у ній ремонтних (будівельних) робіт та, у разі необхідності, нового правовстановлювального документа.

 

Для цього представник вправі:

            подавати від мого імені відповідні документи, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами як майбутнього боржника за кредитним договором, власника заставлюваного майна чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства, законодавства про іпотеку та законодавства про нотаріат; щодо замовлення витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно; про видачу витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна; витягу з Державного реєстру правочинів; про те, що я у шлюбі не перебуваю та осіб, які б мали право на належне мені майно, немає тощо), та обґрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;

            замовляти проведення експертизи (оцінки майна, що заставляється), якщо того вимагатиме закон чи у тому буде потреба;

            наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання дорученого, які передбачені законодавством;

            узгоджувати від мого імені всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації довіреності;

            визначати умови договорів, у тому числі їх суми, порядок отримання грошей, забезпечення виконання зобов’язань, процедуру розрахунків, вести від мого імені переговори;

            одержати (здійснити перерахування тощо) грошову суму, надану мені як кредит від банку;

            підписувати будь-які документи, що стосуються дорученого, у тому числі заяви, клопотання, кредитний договір, попередні договори (з правом внесення авансових платежів), договір купівлі-продажу, іпотечний договір на умовах, які йому попередньо відомі, і не потребують будь-якого додаткового узгодження зі мною чи доказування такого факту третім особам, інші документи, які випливають із довіреності та/чи пов’язані із нею;

            подати до відповідного бюро технічної інвентаризації правовстановлювальний документ та/чи інші документи, якщо такі будуть необхідні, щодо придбаної за цією довіреністю нерухомості;

            одержувати належні мені примірники укладених від мого імені договорів (у тому числі кредитного, попереднього, купівлі-продажу, іпотеки тощо), довідки, технічну документацію, рішення, дозволи, узгодження (погодження) компетентних органів, правовстановлювальний документ відповідно до вимог законодавства, зареєстрований в органах БТІ чи реєстраційне посвідчення до нього, а також будь-які інші документи, які хоч прямо і не названі у довіреності, але випливають із її суті та з нею пов’язані - в разі виникнення такої потреби;

            урегулювати від мого імені взаємовідносини з органами, що займаються наданням послуг з енерго-, газо-, водо-, теплозабезпечення, а також забезпечення приміщення телефонним зв’язком та телекомунікаціями, вчинивши при цьому всі ті дії, які б мала здійснювати я особисто;

            мати вільний доступ до придбаної за цією довіреністю нерухомості;

            займатись підготовкою всіх без винятку документів щодо ремонту, перепланування, реконструкції нерухомості, виходячи із умов договору доручення;

            представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах України (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин району, у відповідних органах енергозабезпечення, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо - коли виникне така необхідність тощо);

            здійснювати оплату наданих мені послуг, сплачувати від мого імені державне мито (його ставку), збір до Пенсійного фонду України від купівлі-продажу нерухомості тощо;

            виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які хоч прямо і не названі у цій довіреності, але випливають із її суті, з нею пов’язані та будуть необхідними і доцільними для захисту моїх інтересів у межах цієї довіреності.

 

Довіреність видана з правом передоручення повноважень третім особам (за винятком отримання кредиту та підписання усіх передбачених цією довіреністю договорів, що здійснюється особисто представником за цією довіреністю) з обов’язковим повідомленням мене про здійснене передоручення, і дійсна до ____________________________________ року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що я повідомлю представника письмово.

 

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

 

ПІДПИС

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано бланк серії ______ № ______________

Скачать Довіреність на отримання кредиту та придбання і заставу нерухомості з правом часткового передоручення
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 404     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>