Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Попередній договір для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту

Попередній договір для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
раздел Перед та після договірні відносини / Перед и после договорные отношения
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 363     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Попередній договір для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту Предварительный договор для купли-продажи, обеспеченный задатком, с условием банковского кредита
Скачать Попередній договір для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту бесплатно

 

ПОПЕРЕДНИЙ ДОГОВІР

для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту

 

Місто _________________,

_____________________ року, ________________ місяця, ___________числа.

 

Ми, з одного боку – ___________________________ (ПІБ) (ІН _____________________), який мешкає _________________________________________________________, іменований далі «Продавець», і

з другого боку – ___________________________ (ПІБ) (ІН _____________________), який мешкає ___________________________________________________________, іменована далі «Покупець»,  разом надалі за текстом - Сторони, розуміючі значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам’яті і доброму розумі, намагаючись згідно із ст. 6 Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Сторони зобов’язуються в майбутньому, в обумовлений п. 6.1. цього Договору строк, укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу нерухомого майна на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

1.2. Нерухомим майном є квартира (надалі за текстом – Квартира) за номером ___ (__________) в будинку за номером ___ (___________) по вулиці _____________________ в місті ________________.

1.3. Продавець гарантує і готовий нести відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України, що Квартира на момент укладення цього договору :

а) нікому раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, під арештом, заставою, податковою заставою чи забороною на відчуження не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав, в тому числі речових чи претензій зі сторони третіх осіб немає;

б) позбавлена недоліків, в т.ч. неоформлених перепланувань і прихованих недоліків, які Покупець не міг побачити при огляді квартири та будинку в якому вона знаходиться (оповзні, руйнування фундаменту, стін тощо);

в) придбана в період зареєстрованого шлюбу і є спільною сумісною власністю з його дружиною _____________________, яка окремою заявою надала згоду на укладення цього договору;

г) є вільною від права проживання в ній третіх осіб, зокрема дітей, за будь-яких підстав;

д) позбавлена перепланувань, або інших незастережених змін;

1.4. Продавець стверджує, що згоден нести відповідальність за дії (бездіяльність) третіх осіб, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання цього Договору.

1.5. Покупець свідчить, що:

· ці факти доведені до його відома;

· на момент укладення цього договору він перебуває у шлюбі з гр. __________________________, яка окремою заявою надала згоду на укладення цього договору.

 

2. ЦІНА КВАРТИРИ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ОПЛАТА ВИТРАТ.

2.1. Продавець згоден продати, а Покупець згоден купити зазначену Квартиру за ціною, що є еквівалентом ___________ (_________________) доларів США ___ центів за курсом, встановленим НБУ на дату укладання Основного договору купівлі-продажу (надалі - Основний договір).

2.2. Ціну, вказану в п. 2.1 Договору, Покупець сплачує Продавцю в день підписання та нотаріального посвідчення Основного договору.

2.3. Вартість нотаріального оформлення Сторони оплачують в момент підписання Основного договору, при цьому:

2.3.1. Продавець оплачує послуги нотаріуса за нотаріальне посвідчення договору, що дорівнює ставці державного мита (1% від вартості квартири).

2.3.2. Покупець оплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (1% від суми Основного договору).

2.3.3. Оплату довідок, витягів, інших документів, що необхідні для відчуження Квартири, здійснює та сторона, відносно якої ці документи видані.

2.3.4. Інші витрати на нотаріальне оформлення Основного Договору Сторони здійснюють в рівних частках.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦІВ.

3.1. Продавець зобов’язується:

3.1.1. Оформити право власності і укласти з Покупцем Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Договором.

3.1.2. Не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Квартири або виникнення прав третіх осіб щодо Квартири (оренда, найом, позичка, застава, обтяження тощо).

3.1.3. Не погіршувати технічного стану Квартири, не здійснювати ремонту, пов’язаного з повною чи частковою перебудовою (переплануванням) Квартири. Не демонтувати та не замінювати сантехнічні системи і пристрої, не розбирати, не міняти покриття підлоги, засклення вікон, електросистеми, не демонтувати існуючі на момент підписання цього Договору удосконалення, окрім тих, що перешкоджають належному оформленню технічного паспорту та отриманню Довідки-характеристики БТІ.

3.1.4. До підписання Основного договору на прохання Покупця забезпечити можливість додаткових переглядів Квартири.

3.1.5. На момент укладення Основного договору мати в наявності всі необхідні документи для відчуження Квартири: правовстановлюючий документ, Довідку-характеристику з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно» (витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно), Довідку – Форми №3 про склад мешканців, строк дії якої не повинен перевищувати одного тижня, відомості про тимчасово знятих з реєстраційного обліку, а в разі наявності права проживання в квартирі членів сім’ї – їх згоду виконати умови укладеного Основного договору, проживання дітей – згоду органу опіки та піклування.

3.1.6. За два тижні до підписання Основного договору надати Покупцю документи, які необхідні для оформлення банківського кредиту : засвідчену копію правовстановлюючого документу, копію довідку-характеристику БТІ, і за день до укладення Основного договору довідки про відсутність заборгованості - по комунальним та іншим послугам, пов’язаним з експлуатацією Квартири, за електроенергію, тощо. Якщо на момент підписання Основного договору буде існувати така заборгованість – надати Покупцю довідки з вказаними сумами заборгованості. В цьому разі вартість Квартири в Основному договорі відповідно зменшується на суму такої заборгованості.

Продавець зобов’язується одразу після того, як йому стало відомо про можливу затримку строків видачі правовстановлюючого документу з боку Забудовника, повідомити про це Покупця для укладення за його рахунок додаткового договору до цього договору щодо строку укладення Основного договору.

3.1.7. Передати квартиру для вільного користування Покупцю, комплект ключів та звільнити Квартиру від належних Продавцю або третім особам речей протягом одного дня з дати укладення Основного договору.

3.1.8. Сплатити заборгованість по ЖЕКу та інші заборгованості пов’язані з Квартирою, до моменту фактичного звільнення Квартири.

3.1.9. Зберігати конфіденційність стосунків та умов відчуження Квартири.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ.

4.1. Покупець зобов’язується:

4.1.1. Укласти Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Договором.

4.1.2. Одразу після підписання Основного договору сплатити ціну Квартири, вказану в п. 2.1 цього Договору.

4.1.3. Прийняти квартиру у визначені Основним договором строки.

4.1.4. Не змінювати в односторонньому порядку строк (термін) укладення та нотаріального посвідчення Основного договору та умов купівлі квартири (зокрема, ціну, вимоги до строку (терміну) звільнення квартири тощо).

4.1.5. Покупець зобов’язується зберігати конфіденційність стосунків та умов відчуження квартири.

4.1.6. Мати в наявності нотаріально засвідчену згоду подружжя.

 

5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. До підписання цього Договору, в рахунок належних за Основним договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання, з метою забезпечення реалізації своїх намірів щодо купівлі-продажу квартири та своєї платіжної спроможності, Покупець передав, а Продавець отримав суму завдатку у розмірі ________ (________________________) гривень 00 коп. В момент розрахунків за Основним договором, зазначена сума буде зарахована у належний з Покупця платіж за Основним договором, як еквівалент ________ (______________) доларів США.

5.2. У випадку, невиконання цього договору Покупцем, сума, вказана у пункті 5.1 цього Договору Покупцю не повертається і залишається у Продавця як неустойка у розмирі завдатку. В разі, якщо причиною цього є порушення пп. 3.1.6. цього договору з боку Продавця, штрафні санкції не сплачуються і Продавець зобов’язаний повернути Покупцю суму завдатку в строки і порядку, що вказані у п. 5.3. цього договору.

5.3. У випадку невиконання цього договору Продавцем, він зобов’язується повернути Покупцю протягом 3 днів з дати встановленої п. 6.1 цього договору подвійну суму завдатку. В разі, якщо причиною цього є порушення пп. Продавцем п. 3.1.6. цього договору через затримку видачі правовстановлюючого документу забудовником, штрафні санкції не сплачуються і Продавець зобов’язаний повернути Покупцю суму завдатку в строки і порядку, що вказані у цьому пункті договору.

5.4. Невиконанням договору є будь-який факт, який є причиною офіційною (з винесенням відповідної постанови) відмови нотаріуса у посвідченні договору купівлі-продажу; відмова однієї із сторін від підписання договору купівлі-продажу на визначених цим договором умовах; нез’явлення до нотаріуса у визначений час; або невиконання договору купівлі-продажу, якщо цей факт доказаний в судовому порядку, чи наслідком його є розірвання договору купівлі-продажу (визначення його недійсним).

5.5. За достовірність чи справжність документів, необхідних для підписання Основного договору, несе відповідальність особа, що їх надала.

 

6. СТРОКИ ТА МІСЦЕ.

6.1. За домовленістю Сторін укладення та нотаріальне посвідчення Основного договору здійснюватиметься ______________ року о ____ годині, у приміщенні офісу нотаріуса за адресою: ________________________________________________.

6.2. За домовленістю сторін, може бути призначене інше місце або час підписання Основного договору, але в разі наявності суперечок, обов’язковим для виконання є вказане у п. 6.1. час і місце укладення Основного договору.

6.3. Цей Договір набуває чинність з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення, і діє до виконання ними усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

 

7. ФОРС – МАЖОР.

7.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії, не залежні від волі обох сторін, збої у роботі комп'ютерних систем, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини). Відмова банку у видачі кредиту, крім із-за порушення Продавцем пп. 1.3.-«г», та 3.1.6. цього договору, не розглядається як обставина непереборної сили.

7.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов'язана негайно, не пізніше 3 днів, проінформувати іншу сторону Договору про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.

7.3. Виникнення обставин та перешкод, передбачених п. 7.1, за умови дотримання вимог п. 7.2, продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків. При цьому, Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.

7.4. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше трьох місяців з дати, визначеної для підписання Основного договору, зобов’язання, що є предметом цього Договору, припиняються. В цьому разі сторона, що одержала гроші, зобов'язана повернути їх, протягом 3-х днів, після закінчення строку дії форс-мажорних обставин, шляхом передачі іншій стороні або внесенням на депозит нотаріуса. В разі затримки повернення вказаної суми, винна сторона має сплатити на користь іншої сторони пеню в розмірі 2 відсотків від несплаченої суми за кожен день прострочення.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

8.1. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими договорами. Додаткові договори є невід’ємними частинами цього Договору.

8.2. Витрати по нотаріальному оформленню цього Договору сплачує Покупець.

8.3. Зміст ст. 190 Кримінального кодексу України; п. «є» ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», ст.ст. 182, 334, 570-572, 635, 640, 651-654, 655-665, Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

8.4. Цей Договір складено в 3-х примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу а інші для сторін за договором.

 

ПІДПИСИ:

 

 

Місто Київ, ___________ року.

Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _________________

Стягнуто плати – 1% від суми завдатку.

Приватний нотаріус

 

 

Заява, може бути оформлена у простій письмовій формі (безоплатно),

реєструється як вхідна документація

 

 

ДО НОТАРІАЛЬНОЇ КОНТОРИ

____________________________

____________________________

ІН _________________________,

яка зареєстрована і проживає за адресою:

____________________________.

 

ЗАЯВА

 

            Я, ____________________, є дружиною ___________________________ (шлюб зареєстрований _____________ року).

 

Для дружини Покупця:

Цією заявою даю згоду своєму чоловіку:

            · укласти попередній договір щодо майбутньої купівлі квартири за номером ______ у будинку за номером ______ по вулиці _______________________ в місті ________________;

            · забезпечити цей договір завдатком, визначаючи умови договору, в тому числі розмір завдатку, вартість квартири у майбутньому договорі купівлі-продажу продажу, місце, дату і час його оформлення, тощо на свій розсуд.

 

Для дружини Продавця:

Цією заявою даю згоду своєму чоловіку:

            · укласти попередній договір щодо майбутнього продажу квартири за номером ______ у будинку за номером ______ по вулиці ________________________ в місті __________________;

            · одержати суму завдатку, яка буде визначена у попередньому договорі, визначаючи умови договору, в тому числі розмір завдатку, вартість квартири у майбутньому договорі купівлі-продажу продажу, місце, дату і час його оформлення, тощо на свій розсуд.

 

До підписання цієї заяви мені нотаріусом роз’яснено, що згідно зі ст. 60-65 Сімейного кодексу України майно (в т.ч. гроші), яке набуте подружжям під час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю; володіння, користування і розпорядження одним із подружжя таким майном здійснюється за згодою другого з подружжя.

 

Цим підтверджую, що вищевказані правочини укладаються в інтересах сім’ї і мені роз’яснено, що визначені у договорі зобов’язання створюють обов’язки і для мене.

 

Цим стверджую, що знаходжусь в твердій пам’яті і ясній свідомості, дію добровільно, розумію значення своїх дій і не помиляюся у відношенні майбутніх правочинів.

 

___________________ року.

 

ПІДПИС

 

Службова відмітка:

Особу гр. ___________________________ встановлено за паспортом: ___________________, виданий _______________________________________________________________________________________.

Справжність її підпису перевірено.

Факт шлюбних відносин перевірено на підставі свідоцтва про одруження _______________, виданого ____________ року ______________ відділом реєстрації шлюбів міста ______________ з Державним Центром розвитку сім’ї, запис № ______________.

 

Приватний нотаріус

Скачать Попередній договір для купівлі-продажу, забезпечений завдатком, з умовою банківського кредиту
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 363     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>