Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типова форма контракту з працівником

Типова форма контракту з працівником

раздел Договори / Договора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1190     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типова форма контракту з працівником Типовая форма контракта с работником
Скачать Типова форма контракту з працівником бесплатно

 

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ*

 

м. ______________

______________ р.

 

____________________________________________, в особі власника або уповноваженого ним органу _____________________________________________, надалі РОБОТОДАВЕЦЬ, з одного боку, та громадянин ____________________________________________________________________________,  

надалі ПРАЦІВНИК, з іншого боку, уклали цей контракт про нижченаведене:

 

ПРАЦІВНИК ____________________________________________________________________________  

приймається (наймається) на роботу _______________________________________________________

за професією (посадою)** ________________________________________________________________

кваліфікацією __________________________________________________________________________

ПРАЦІВНИКУ(не) встановлюється строк випробування

_______________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між ПРАЦІВНИКОМ і підприємством, установою, організацією, або громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2.Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються РОБОТОДАВЕЦЬ і ПРАЦІВНИК.

 

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.За цим контрактом ПРАЦІВНИК зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язується виплачувати ПРАЦІВНИКУ заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені зако­нодавством, колективним договором і угодою сторін.

4.ПРАЦІВНИК зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та ви­моги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається, якістю обслуговування, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):________________________________________________________________

5.РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити без­печні і нешкідливі умо­ви праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог норматив­них актів про охорону праці (зазначаються кон­кретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підви­щен­ня кваліфі­кації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

_______________________________________________________________________________________

 

6.Обов'язок РОБОТОДАВЦЯ щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг ПРАЦІВНИКУ за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: __________________________________________________________________________

 

РОБОЧИЙ ЧАС

7.ПРАЦІВНИК зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпоряд­ку.

8.Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиж­день, погодинна робота тощо): _________________________________________________________________

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

9.За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, ПРАЦІВНИКУ встанов­люється:

            посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка)

            у розмірі ______ грн. на місяць або у розмірі ______ грн. за1 годину роботи;

            надбавка (доплата та інші виплати) _________________________________________________

            у розмірів ______ (у процентах до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання ПРАЦІВНИКОМ власного транспорту для службових поїздок йому вста­нов­люється   компенсація _______________________________________________________________

11. ПРАЦІВНИКУ надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна ____________ днів, додаткова __________ днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі _____________________________

  1. Додаткові пільги, гарантії, компенсації: _________________________________________________

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14.Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодав­ством.

Інші умови _____________________________________________________________________________

  при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим Постано­вою Кабінету Міністрів України від19 березня1994 р.№ 170)

 

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

16.Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за письмовою угодою сторін.

17. Цей контракт припиняється:

            а) після закінчення строку дії контракту;

            б) за згодою сторін;

            в) з ініціативи РОБОТОДАВЦЯ до закінчення строку дії контракту у випадках, перед­бачених  законодав­ством (ст.40,41 КЗоТ України) та цим контрактом;

            г) з ініціативи ПРАЦІВНИКА до закінчення строку дії контракту у випадках, передба­чених законодавством (ст.38,39 КЗоТ України) та цим контрактом;

            д)з інших підстав, передбачених законодавством.

18.Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

            1. ________________________________________________________________________

            2. ________________________________________________________________________

            3. ________________________________________________________________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення здійснюється за п.8 ст.36 КЗоТ України.

19.У разі дострокового припинення контракту з незалежних від ПРАЦІВНИКА при­чин, в тому числі ро­зір­вання контракту ПРАЦІВНИКОМ- з причин невиконання чи неналежного виконання РОБОТОДАВЦЕМ зобов'язань, передбачених цим кон­трактом, або РОБОТОДАВЦЕМ— з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної ПРАЦІВНИКУ:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

20.При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного вико­нання сторонами зо­бов'я­зань, передбачених контрактом, він розривається з поперед­женням відповідної сторони за два тижні.

21.За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

 

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

22.Строк дії контракту з _____________ до ___________ . Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або  ________________________________________________________________

23.Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:____________________________________________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законо­давством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25.Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Додатки до контракту: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

26.Інші умови, пов'язані із специфікою праці: _______________________________________________

 

АДРЕСИ СТОРІН

27.Відомості про РОБОТОДАВЦЯ:

Назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадяни­на-підприємця _______________________________________________________________________________________

Адреса________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок№ (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в ______________

_______________________________________________________________________________________

  1. Відомості проПРАЦІВНИКА:

Домашня адреса:_______________________________________________________________________,

Домашній телефон:_____________________________________________________________________

Службовий телефон: ____________________________________________________________________

Паспорт: серія _______________________ № _______________________________________________

виданий « _____ » ________________ р. ___________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(кількість дітей, утриманців, інші підстави)

 

___________________

*Затверджена наказом Мінпраці України від15.04.94 р. за№ 23. Не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

**Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.


Теги документа: контракт працівник

Скачать Типова форма контракту з працівником
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 1190     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>