Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи

Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи

раздел Інструкції / Инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (10)     Загружен: 2442     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи Инструкция о порядке применения путевого листа служебного легкового автомобиля и учета транспортной работы
Скачать Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи бесплатно

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та

обліку транспортної роботи

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок застосування подорожнього листа cлужбового легкового автомобіля типової форми № 3 при виконанні службових поїздок, а також для обліку транспортної роботи службових легкових автомобілів. Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх підприємств, установ і організацій незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності (надалі - "підприємство"):

- які надають службові легкові автомобілі для транспортного обслуговування юридичних осіб на комерційній основі або використовують їх у службових поїздках за власними потребами (надалі - "перевізники");

- для яких за їх замовленням здійснюється транспортне обслуговування службовими легковими автомобілями (надалі - "замовники").

1.2. До категорії службових легкових автомобілів відносяться легкові автомобілі, які знаходяться на балансі юридичних осіб всіх форм власності і використовуються для задоволення власних потреб, а також можуть надаватися замовнику на договірних умовах (з водієм).

1.3. Подорожній лист службового легкового автомобіля типової форми № 3 є для перевізника підставою для обліку транспортної роботи та списання витраченого пального на загальний пробіг службових легкових автомобілів, а також для взаєморозрахунків між перевізником і замовником за надання транспортних послуг.

1.4. Бланки подорожніх листів службових легкових автомобілів виготовляються друкарським способом, зберігаються на складі підприємства, видаються під розпис особі, яка відповідальна за оформлення та видачу подорожніх листів водіям. Списування використаних бланків подорожніх листів здійснюється щоквартально за актом, із вказаною їх кількістю, який затверджується керівником підприємства.

 

2.ЗАСТОСУВАННЯ ПОДОРОЖНЬОГО ЛИСТА СЛУЖБОВОГО

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ № 3

2.1. Перевізники, які експлуатують службові легкові автомобілі - власні або орендовані (без водія), зобов'язані при випуску автомобіля з гаража видати водієві оформлений відповідно до вимог даної Інструкції подорожній лист службового легкового автомобіля типової форми № 3. Застосування будь-яких інших форм подорожніх листів для обліку роботи службових легкових автомобілів не допускається.

            Подорожній лист службового автомобіля (надалі - "подорожній лист") оформлюється тільки на один робочий день (зміну) і видається за умови здачі водієм подорожнього листа за попередній день роботи. На більший строк подорожній лист видається у випадках транспортного обслуговування у міжміському сполученні понад одну добу відповідно до наказу чи розпорядження перевізника.             Видача подорожнього листа реєструється у диспетчерському журналі за такими реквізитами: дата видачі, номер подорожнього листа, прізвище та ініціали водія, його підпис при одержанні подорожнього листа, дата повернення подорожнього листа, підпис відповідальної особи.

2.2. Перед видачею водієві подорожнього листа диспетчер (або інша відповідальна особа перевізника) заповнює його таким чином:

            - на лицьовому боці у верхньому лівому куті ставить штамп перевізника, записує номер подорожнього листа і дату його видачі (число, місяць, рік), які повинні відповідати номеру та даті реєстрації подорожнього листа у диспетчерському журналі, найменування та код режиму роботи водія, згідно з яким нараховується заробітна плата (робота у буденні дні, відрядження, робота у вихідні дні і т.д.), вказує марку, державний та гаражний номери автомобіля, прізвище, ініціали, номер посвідчення і табельний номер водія, який одержує подорожній лист, а також номер колони та бригади, до складу яких належать автомобіль і водій;

            - на підставі умов договору (заявки) замовника або завдання керівництва підприємства (установи) у графі 1 розділу I "Завдання водієві" записує найменування і адресу замовника, до якого повинен прибути автомобіль для виконання завдання або прізвище, ініціали та посаду відповідальної особи підприємства (установи) у розпорядження якого надається автомобіль; у графі 2 - час прибуття автомобіля до замовника, у графі 3 - час вибуття відповідно до заявки чи графіка роботи (год., хв.) або відповідно до моменту початку та кінця обслуговування посадової особи. Право зміни завдання має тільки перевізник, у виняткових випадках - замовник з відповідним записом у рядку "Особливі відмітки" на зворотному боці подорожнього листа;

            - у рядку 11 розділу III "Рух пального" диспетчер робить запис про залишок пального за даними попереднього подорожнього листа;

            - у рядку "Посвідчення водія перевірив, завдання видав" підписом стверджує достовірність заповнених ним реквізитів подорожнього листа та наявність у водія його посвідчення.

2.3. Заповнення подорожнього листа до виїзду автомобіля з гаража здійснюється у такій послідовності:

            - медичний працівник, який виконує передрейсовий медичний огляд, підписом стверджує можливість допуску водія за станом здоров'я до керування автомобілем;

            - у рядку 4 розділу II "Робота водія і автомобіля" механік (або інша відповідальна особа перевізника) записує показання спідометра при виїзді автомобіля з гаража, у рядку 6 - фактичний час (год., хв.) виїзду автомобіля і підписом стверджує передачу автомобіля водієві у технічно справному стані та дозвіл на виїзд;

            - у рядку "Автомобіль прийняв" водій підписом засвідчує прийняття автомобіля технічно справним і одержання завдання;

            - заправник (або інша відповідальна особа перевізника) у рядках 8-10 розділу III "Рух пального" записує марку, код марки і кількість виданого пального та стверджує ці дані підписом.

2.4. Після виконання завдання відповідальна особа, в чиє розпорядження було надано автомобіль, у відповідному рядку на зворотному боці подорожнього листа підписом і штампом стверджує виконання обслуговування.

2.5. У рядку "Особливі відмітки" робиться відповідний запис представником органів Державтоінспекції та іншими уповноваженими на це органами у випадку порушення водієм Правил дорожнього руху або зміни маршруту руху з непередбачених причин для виконання спеціального завдання. Зауваження щодо якості обслуговування записуються також відповідальною особою, у чиє розпорядження було надано автомобіль.

2.6. Після повернення автомобіля до гаража заповнення подорожнього листа проводиться у такій послідовності:

- заправник визначає залишок пального при поверненні автомобіля у гараж і заповнює рядок 12 розділу III "Рух пального", стверджує дані підписом;

- у рядку "Автомобіль здав" водій підписом стверджує здачу автомобіля механіку в технічно справному (несправному) стані;

- механік заповнює рядки 5 і 7 розділу II "Робота водія та автомобіля", вказуючи відповідно показники спідометра і фактичний час повернення автомобіля до гаража (год., хв.), і підписом стверджує достовірність даних у вказаних рядках, а також прийняття автомобіля в технічно справному (несправному) стані.

            Оформлений таким чином подорожній лист передається диспетчеру або іншій відповідальній особі для подальших розрахунків транспортної роботи, вартості послуг і заробітної плати водієві.

2.7. Показники розділу IV "Результати роботи автомобіля" заповнюються таким чином:

            - дані графи 13 "Витрати пального за нормою" визначають, виходячи із загального пробігу автомобіля, норми витрати пального на пробіг і коефіцієнта зміни норми витрат залежно від умов експлуатації автомобіля;

            - дані графи 14 "Витрати пального фактично" дорівнюють сумі залишку пального при виїзді з гаража (ряд.11, розділ III) та виданого пального (ряд.10, розділ III) мінус залишок пального при поверненні автомобіля до гаража (ряд. 12, розділ III);

            - дані графи 15 "Загальний пробіг" дорівнюють різниці між показаннями спідометра при поверненні автомобіля до гаража (ряд.5, розділ II) та перед його виїздом з гаража (ряд.4, розділ II);

            - дані графи 16 "Час у наряді" дорівнюють різниці між даними фактичного часу повернення автомобіля до гаража (ряд.7, розділ II) і виїзду його з гаража (ряд.6, розділ II) за вилученням часу на обідню перерву водія. Цілодобові простої автомобіля через бездоріжжя, технічні несправності та інші подібні причини не враховуються;

            - дані графи 17 "Розрахунок вартості послуг" та графи 18 "Розрахунок зарплати водієві" визначають згідно з діючими розцінками на підставі даних про результати роботи автомобіля (графи 15 і 16) і стверджуються підписом таксувальника, який виконав розрахунок. Достовірність розрахунків у подорожньому листі після їх перевірки стверджує підписом бухгалтер перевізника.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОВНОТУ І ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАПОВНЕННЯ

ПОДОРОЖНЬОГО ЛИСТА СЛУЖБОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ТИПОВОЇ

ФОРМИ № 3.

3.1. Відповідальність за недостовірні і неточні відомості у подорожньому листі службового легкового автомобіля, а також при виконанні розрахунків несуть відповідальні особи перевізника і

замовника у межах компетенції, визначеної цією Інструкцією.

 

Скачать Інструкція про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (10)     Загружен: 2442     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>