Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою

Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою

раздел Застава / Залог
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 549     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою Договор залога транспортного средства между банком и юридическим лицом
Скачать Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою бесплатно

 

ДОГОВІР

застави транспортного засобу

 

м.______________

______________р.

 

Акціонерний комерційний банк «______________»(далі -Заставодержатель), що знаходиться ______________________________________, від імені якого на підставі доручення від __________р.,

оформленого відповідно до вимог ст. 66 Цивільного Кодексу, діє______________________________, котрий мешкає _________________________________________________, з однієї сторони, та з другої

сторони – Публічне акціонерне товариство «__________________»(далі - Заставодавець), що знаходиться _____________________________________________________, від імені якого на підставідоручення, оформленого відповідно до ст. 66 Цивільного кодексу,діє __________________________, котрий мешкає ______________________________________,уклали цей договір про таке:

 

1. ВИМОГИ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА,

ТА ЇХ РОЗМІР

1.1. Цим договором забезпечується виконання Заставодавцемсвоїх зобов'язань перед Заставодержателем, що випливають зкредитного договору № __________від ____________р. (далі -

Основний договір), за яким Заставодавець одержав відЗаставодержателя кредит в розмірі __________(__________________________) грн.на виробничі потреби, а також процентів за користування цимкредитом в розмірі ________% річних та пені в розмірі ______% за кожний деньпрострочення платежу.

1.2. Строк виконання основного зобов'язання - ____________р.

 

2. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

2.1. Предметом застави за цим договором є зареєстрований вМРЕВ-_____м. __________________р. під реєстраційним номером ________________ автобус марки ________________, випуску _______р., кольору_________________, який має двигун № _______________, шасі №______________.

Зазначений автобус, що передається у заставу за рішеннямзагальних зборів акціонерів від _______р., належитьЗаставодавцю за правом колективної власності на підставі свідоцтвапро реєстрацію ТЗ серії ____№ ___________, виданого МРЕВ-_____м. ____________________р.

2.2. Сторони оцінюють предмет застави в _________(____________________________) грн.

Згідно з довідкою, виданою ПАТ «____________» _________р. за № _________, залишкова балансова вартість атобуса,що передається у заставу, складає ____________грн.

2.3. Передане у заставу майно за домовленістю сторінзалишається у володінні Заставодавця.

2.4. За твердженням представника Заставодавця предмет заставидо укладення цього договору нікому іншому не проданий, відчуженийіншим способом, під арештом, заставою, в тому числі податковою, неперебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб невнесений, правами третіх осіб не обтяжений.

2.5. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки зазгодою Заставодержателя.

2.6. Ризик випадкової загибелі предмета застави несеЗаставодавець як власник заставленого майна.

2.7. При настанні страхового випадку Заставодержатель маєпереважне право задоволення своїх вимог з суми страховоговідшкодування.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТАВОДАВЦЯ

3.1. Заставодавець має право:

-володіти та користуватисяпредметом застави відповідно до його призначення;

- достроково виконати основне зобов'язання.

3.2. Заставодавець зобов'язаний:

-до спливу строку дії цього договору не знімати автобус зобліку в органах Державної автомобільної інспекції та невідчужувати і не допускати наступних застав, не здавати в орендучи передавати у безоплатне користування іншим особам;

- вживати заходів для збереження предмета застави, включаючипроведення капітального та поточного ремонту;

-на період фактичної дії цього договору страхувати за свійрахунок предмет застави у повному обсязі на користьЗаставодержателя;

-у разі загибелі предмета застави надати інше аналогічне завартістю майно чи, незалежно від настання строку, виконатизобов'язання у повному обсязі;

-одержати згоду Заставодержателя на вчинення дій, пов'язанихіз зміною прав власності на предмет застави.

 

4. ПРАВА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

4.1.Заставодержатель має право:

-перевіряти фактичну наявність, стан і умови зберіганняпредмета застави;

-вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних длязбереження транспортного засобу, що є предметом застави;

-вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предметзастави, яке загрожує втратою або пошкодженням його. Якщо предметзастави буде втрачено не з вини Заставодавця і він його непоновить або за згодою Заставодержателя не замінить іншим майномтакої самої вартості, Заставодержатель вправі вимагатидострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання.

 

5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАСТАВЛЕНЕ МАЙНО

5.1. Заставодержатель вправі звернути стягнення на предметзастави в разі, якщо в момент настання строку виконаннязобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано.

5.2. При припиненні (реорганізації, ліквідації) юридичноїособи Заставодавця Заставодержатель вправі звернути стягнення назаставлене за цим договором майно незалежно від настання строкувиконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

5.3. При частковому виконанні Заставодавцем забезпеченогозаставою зобов'язання, застава зберігається в початковому обсязі.

5.4. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюєтьсяЗаставодержателем в порядку, передбаченому ст. 20 Закону України«Про заставу».

 

6. ПРИПИНЕННЯ ЗАСТАВИ

6.1.Право застави за цим договором припиняється:

-з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

-у разі загибелі заставленого майна;

-після закінчення строку дії права, що складає предметзастави, а також в інших випадках, передбачених чинимзаконодавством та цим договором.

 

7. МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ ТАСТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Право застави виникає з моменту нотаріальногопосвідчення цього договору.

7.2. Цей договір діє до повного виконання Заставодавцем своїхзобов'язань, забезпечених заставою за Основним договором.

7.3. Дія цього договору може бути припинена:

- за угодоюсторін, яка має бути посвідчена в нотаріальному порядку;

-у разі дострокового виконання Заставодавцем зобов'язань,забезпечених заставою;

-за рішенням суду.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Зміни та доповнення до цього договору можуть вноситисятільки за згодою сторін за умови посвідчення угоди про це внотаріальному порядку.

8.2. Взаємовідносини сторін, що не передбачені цим договором,регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Прозаставу», чинним законодавством.

            Суперечки, що можуть виникнути при виконанні цього договорувирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не домовляться, тоспори розглядаються в порядку, встановленому чинимзаконодавством.

8.3. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цьогодоговору, сплачуються Заставодавцем.

            Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких після його нотаріального посвідчення залишається на зберіганні у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ___________________________ (м. ___________, вул. ______________________), а інші, викладені на бланках нотаріальних документів, призначаються для Заставодержателя.

 

Підписи сторін:

Посвідчувальний напис

 

Скачать Договір застави транспортного засобу між банком та юридичною особою
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 549     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>