Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Кредитний договір

Кредитний договір

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 796     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Кредитний договір Кредитный договор
Скачать Кредитний договір бесплатно

 

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

 

м.______________

______________р.

 

Акціонерно-комерційний банк _________________________________, далі іменується "Банк", в особі ________________________________, що діє на підставі Статуту, _______________, з одного боку, та

_____________________________, далі імену­ється "Позичальник", в особі _____________________, що діє на підс­таві ___________________, з другого боку, уклали цей до­говір про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк надає Позичальнику кредит на ____________________________________________________

(зазначити, на які цілі; номер та дата договору) у сумі _______________________________________

(сума цифрами і літерами) строком __________ місяців з ____ по _____ року зі спла­тою ___________ відсотків річних.

 

2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

2.1. На забезпечення зобов'язань за договором Банком прийняті:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(вказати конкретно: укладений договір застави, договір поруки (гарантія), цінні папери, що здані на зберігання в банк, інші документи)

2.2. Кредит, наданий Банком, забезпечується належ­ним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодав­ством України.

 

3. БАНК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Відкрити Позичальникові позичковий рахунок № __________ для видачі кредиту.

3.2. Забезпечити Позичальника консультативними по­слугами з питань виконання договору.

3.3. На підставі даних бухгалтерської звітності (місяч­ної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Пози­чальника, перевіряти забезпеченість та цільове викорис­тання кредиту і вносити пропозиції про подальші відноси­ни з Позичальником.

 

4. ПОЗИЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

4.1. Використати кредит на зазначені у договорі цілі і забезпечити повернення одержаного кредиту та сплату на­рахованих відсотків із свого розрахункового рахунку № __ в ___________________________

(установа банку Позичальника)в такі строки _______________________________________________ відповідно до строкових зобов'язань. Відсотки за кредит Позичальник сплачує платіжним дорученням на рахунок доходів Банку № ______ до 25 числа кожного місяця.

4.2. Кошти для погашення заборгованості в першу чер­гу направляти для оплати відсотків за кредит, потім - про­строченої заборгованості. Сума, що залишилася, направля­ється на погашення кредиту.

4.3. За порушення строків повернення кредиту і відсот­ків за кредит сплачувати Банку додатково до встановленої відсоткової ставки за кредит пеню в розмірі _____ відсотків за кожний день прострочення платежу.

4.4. Самостійно надавати Банку до ____________________________бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до угод поставки, реалізації об'єктів, що кре­дитуються, та інші матеріали для видачі, перевірки, забез­печення кредиту і контролю за його використанням і по­верненням.

4.5. Періодично (________) інформувати Банк про хід виконання угоди.

4.6. Надати Банку право самостійно стягувати відсотки у разі настання строків платежів і пеню за несвоєчасну сплату відсотків.

4.7. Надати Банку право після перевірки цільового ви­користання кредиту стягувати штраф ______________ відсотків від суми коштів, що використані не за цільовим призна­ченням.

 

5. БАНК МАЄ ПРАВО

5.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окре­мих випадках у разі наявності кредитних ресурсів перене­сення строків повернення кредиту зі стягненням підвище­ної відсоткової ставки в розмірі __ відсотків річних.

5.2. Проводити перевірку на місці забезпечення банків­ських позичок, а у разі потреби - і попередню перевірку заставних можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують повернення позички.

5.3. Проводити перевірку цільового використання кре­дитів на місці у Позичальника.

У разі виявлення нецільового використання кредитів стягувати з Позичальника штраф у розмірі __ відсотків від суми нецільового використання.

5.4. У разі недодержання Позичальником умов кредит­ного договору розірвати договір і достроково стягнути кре­дит зі сплатою штрафу у розмірі __ відсотків від суми по­зички.

5.5. У разі недостатнього забезпечення кредитними ре­сурсами обмежити надання кредиту за відкритою кредит­ною лінією, повідомивши про це Позичальника за сім днів до призупинення кредитування.

 

6. ПОЗИЧАЛЬНИК МАЄ ПРАВО

6.1. Порушити перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням контрактів, угод за кредитним договором.

6.2. Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за кредит.

6.3. Достроково розірвати договір, повністю повернув­ши одержаний кредит, включаючи відсотки за його корис­тування, повідомити про це Банк не пізніше ніж за сім днів.

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахун­ку Позичальника відшкодування боргів Банку проводиться шляхом _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(вказати конкретно: звернення стягнення на предмет застави, стягнення з гаранта, поручителя тощоу встановленому чинним законодавством порядку)

7.2. У разі зміни кредитної політики згідно з рішеннями Верховної Ради України, Національного банку України, а також Банку, до договору за погодженням з Позичальни­ком вносяться в десятиденний строк відповідні зміни з мо­менту введення нових положень. При розбіжностях сторін Банк пред'являє кредит до стягнення. У разі відсутності коштів кредит виноситься на рахунок прострочених пози­чок з нарахуванням відсотків і пені відповідно до п. 4.2.

7.3. Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні облікової ставки Національного банку України.

7.4. У разі зміни національної грошової одиниці сума кредиту підлягає перерахунку відповідно до чинного зако­нодавства.

7.5. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством в арбітражному порядку.

7.6. Позичальник зобов'язується у триденний строк по­відомити Банк про зміну юридичної та фактичної адреси, номера телефону.

7.7. Зміни у договорі оформляються додатковою угодою сторін і є невід'ємною частиною угоди.

7.8. Строк даного договору встановлюється з дня на­дання кредиту і до повного погашення кредиту та відсотків за ним.

7.9. Особливі умови ________________________________________________

 

8. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ


Теги документа: договір позика кредит банк позичальник кредитор

Скачать Кредитний договір
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 796     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>