Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора

Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора

раздел Заяви, клопотання / Заявления, ходатайства
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 1140     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора Заявление арбитражного управляющего о выплате страхового возмещения и регистрации кредитор
Скачать Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора бесплатно

 

 

Арбітражному керуючому

________________________________________________

01000, м.Київ, вул. _______________________________

 

Заявник: ______________________________________

Адреса: ________________________________________

Поштова адреса:_______________________________

Тел. ___________________

E-mail: _______________

 

 

 

ЗАЯВА

про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора

 

_________ року між мною, _____________________ та Страховою компанією «____________» (далі - Страховик) було укладено договір добровільного страхування автотранспортних засобів № __________________ (далі – Договір), предметом якого було відшкодування прямих збитків, в межах страхової суми, що виникли протягом строку дії Договору страхування в разі пошкодження, повної загибелі або втрати застрахованого транспортного засобу або окремих його деталей та частин внаслідок настання страхових випадків, передбачених Договором. Об’єктом страхування за Договором є транспортний засіб Honda Civic, д.н. __________, _______ року випуску (далі – ТЗ).

Відповідно до п. ____ Договору страхова сума становить – _________ грн. (_______________). _______________ року мною було перераховано на розрахунковий рахунок Страхової компанії «____________»  повну суму страхового платежу, що підтверджується квитанцією № _____________ (додається).   

Відповідно до п. ______ Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № _______ до страхових випадків, що підлягають відшкодуванню, відносяться «інші випадкові події», в т.ч.: пожежі, вибухи або самозаймання, стихійне лихо, природні явища (буря, ураган, смерч, затоплення, град, землетрус, зсув, оповзень, осідання ґрунту, обвалу, лавини та інших надзвичайних явищ природи).

_________ року в с.м.т. ______________, Київської області падав град середнього та великого розміру, саме в цей час мій транспортний засіб знаходився на відкритій площадці. Саме, внаслідок падіння граду моєму ТЗ були заподіяні пошкодження: постраждав дах, капот, права задня стійка, кришка багажника. Про що працівниками ОВС ____________________ р-ну було складено протокол пошкодження транспортного засобу та взято пояснення водія, щодо події. ____________ РВ ГУ МВС України в Київській області було надано довідка та висновок про встановлення факту пошкодження транспортного засобу (додаються). Українським гідрометеорологічним центром надано довідку, що підтверджує факт випадіння граду на території _____________ району Київської області (додається).

___________ року я, як потерпілий, керуючись умовами Договору, звернувся до Страхової компанії «___________» із заявою про страхове відшкодування. Останні необхідні документи – Заява Страхувальника (Заява на виплату страхового відшкодування) та відповідь Вигодонабувача на запит Страховика (про направлення коштів по даному страховому випадку), які мають відношення до страхового випадку, було отримано Страховиком _______ року (вхідний № ______ від ___________).

_____________ року я звернувся до офіційної станції технічного обслуговування СП ЗАТ «Дніпро Мотор Інвест», яка оцінила вартість відновлювальних робіт в розмірі 12 808,80 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісім грн. 80 коп.), що підтверджується рахунком № ______ від _________ (копія додається).

У відповідності до п. __________ Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № _______ Страховик повинен прийняти рішення про виплату/відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 14 робочих днів з дня отримання документів, тобто до ___________року. ________ року (вхідний № _____) я звернувся до Страховика з вимогою повідомити про прийняте рішення та провести страхове відшкодування завданих збитків.

До теперішнього часу Страхова компанія «______________», порушуючи вимоги Договору та Закону, не здійснив виплату страхового відшкодування завданих збитків, на контакт не виходить, офіс зачинено.

Отже, страхове відшкодування за першим страховим випадком складає 12 808,80 (дванадцять тисяч вісімсот вісім грн. 80 коп.) грн.

 

Відповідно до п. _____ Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № _______ до страхових випадків, що підлягають відшкодуванню, відносяться дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

___________ року стався другий страховий випадок, а саме: _____________ о 19:00, керуючи автомобілем «Шеврове Ніва», державний номер ______________, в м. Києві _____________________, здійснив зіткнення з моїм автомобілем «Хонда Сівік», державний номер __________, під керуванням водія ________________, що спричинило пошкодження транспортного засобу (передньої частини ТЗ). Про що було складено працівниками ДАІ ______________________ району відповідні документи. По даному ДТП ДАІ __________________ району надало відповідну Довідку №________ про дорожньо-транспортну пригоду від ___________ року (копія додається).

___________ року я, як потерпілий, керуючись умовами Договору, звернувся до Страховика із заявою про страхове відшкодування. Всі необхідні документи відповідно до Договору добровільного страхування автотранспортних засобів № __________ від ___________ року розділу 10-го «Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків» надав. А це:

- оригінал і копію Договору страхування (додатки) (копія додається);

- копію довідки № _________ від __________р. органу МВС ДАІ _______________ району;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (копія додається);

      - копію посвідчення водія - _________________________ (копія додається);

- калькуляцію та рахунок № ______ за ремонт ТЗ офіційної станції технічного обслуговування СП ЗАТ «Дніпро Мотор Інвест», яка оцінила вартість відновлюваних робіт в розмірі 35763,98(тридцять п’ять тисяч сімсот шістдесят три грн. 98 коп.) грн. (копія додається);

- заява Страхувальника (Заява на виплату страхового відшкодування) (копія додається);

Останні документи надіслані Страховику цінним листом __________ року, що засвідчує опис (копія додається).

 За складання калькуляції Страхувальник сплатив 297(двісті дев’яносто сім) гривень 30 коп., що підтверджується рахунок-фактурою № ________ та фіскальним чеком.

За оформлення Довідки № ________ від ________ р. Про дорожньо-транспортну пригоду Страхувальник сплатив 84(вісімдесят чотири) гривні(копія додається).

На сьогодні Страхова компаныя «____________», порушуючи вимоги Договору та Закону, не здійснило виплату страхового відшкодування завданих збитків, на контакт не виходить, офіс зачинено.

Отже, сума страхового відшкодування за другим страховим випадком складає 36145, 28 (тридцять шість тисяч сто сорок п’ять грн. 28 коп.) грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, керуючись діючим законодавством України,

 

ПРОШУ:

 

включити мене, _____________________(Київська обл., _________, смт. ___________, вул. ________, ____, ідентиф. код ____________) до реєстру кредиторів  Страхової компанії «_________________» (____________________________________, код ЄДРПОУ ________________, р/р ________________ в ______________________, МФО _____________) та виплатити страхові відшкодування на суму:

- 12808,80 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісім грн. 80 коп.) страхового відшкодування (град);

128,00 грн. (сто двадцять вісім грн. 00 коп.) витрат на огляд, дефектовку та калькуляцію ремонту (град);

- 35763,98грн.(тридцять п’ять тисяч сімсот шістдесят три грн. 98 коп.) страхового відшкодування через ДТП;

- 297,30грн. (двісті дев’яносто сім гривень 30 коп.) витрат на огляд, дефектовку та калькуляцію ремонту (ДТП);

- 84,00 грн. (вісімдесят чотири грн.. 00 коп.) платіж за оформлення та видачу довідки щодо ДТП Дніпровським ДАІ;

що разом складає – 49 082,08 грн .(сорок дев’ять тисяч вісімдесят дві грн.. 08 коп.).

 

Дану суму прошу виплатити шляхом перерахування коштів по наступним реквізитам:

Отримувач: ___________________________________

Р/р: ___________________________________

Код ЄДРПОУ: ___________________________________

МФО Банку: ___________________________________

Призначення платежу: ___________________________________.

 

ДОДАТКИ:

 1. Копія договору добровільного страхування автотранспортних засобів № ____ від _____ року.
 2. Копія Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № _______ від _________ року.
 3. Копія квитанції № __________ від __________ року.
 4. Копія Висновку _________ РВ ГУ МВС України в Київській області від _______р.
 5. Копія довідки про отримання механічних пошкоджень внаслідок стихійного лиха (випадання граду).
 6. Копія довідки Українського гідрометеорологічного центру.
 7. Копія повідомлення про пошкодження транспортного засобу від _____________р.
 8. Копія заяви на виплату страхового відшкодування від ____________р.
 9. Копія рахунку № ______ від __________р.
 10. Копія акту виконаних робіт №________ від ____________р. та копія фіскального чеку.
 11. Копію посвідчення водія - _____________________________.
 12. Копію довідки № _________ від __________р. органу МВС  ДАЇ ________________ району.
 13. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
 14. Копія повідомлення про пошкодження транспортного засобу від ___________р.
 15. Копія повідомлення про настання події від _________р.
 16. Копія заяви на виплату страхового відшкодування від ___________р.
 17. Копія опису від _________року.
 18. Копія калькуляції від _________ р.
 19. Копія рахунку № _________від __________р.
 20. Копія квитанції по оформленню та видачі довідок по ДТП  від _________ року.
 21. Копія акту виконаних робіт №________від __________р. та копія фіскального чеку.

 

 

___________року                                                             __________________

Скачать Заява до арбітражного керуючого про виплату страхового відшкодування та реєстрацію кредитора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 1140     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>