Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір застави

Договір застави

раздел Застава / Залог
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 552     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір застави Договор залога
Скачать Договір застави бесплатно

 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

 

м. ________________

________________р.

 

 

Сторони:

Заставодавець _____________________________, в особі ____________________________, діючого на підставі ________________, з однієї сторони, та

Заставодержатель __________________________, в особі ____________________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за Договором, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника.

 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором є договір № _____ від ______________________ р. (далі Основний договір).

2.2. Предметом Основного договору є _______________________________.

2.3. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором становить __________.

2.4. Розмір забезпеченої заставою вимоги складає _________________________________

 

3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

3.1. Предметом застави є:

3.1.1. Найменування _______________________________________.

3.1.2. Кількість ___________________________________________.

3.1.3. Підтвердженням якості товару є ____.(сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

3.2. Узгоджена за цим Договором вартість предмета застави складає: __________________________.

3.3. Право власності на предмет застави належить Заставодавцю на підставі ____________________.

3.4. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду (в позасудовому порядку шляхом передачі предмета застави у власність Заставодержателя, інше)

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ

4.1. Предмет застави передається у володіння Заставодержателя в такому порядку:

4.1.1. Строк передачі: _______________________________________.

4.1.2. Місце передачі: _______________________________________.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Заставодавця:

5.1.1. Застрахувати предмет застави визначений цим Договором.

5.2. Обов'язки Заставодержателя:

5.2.1. Зберегти предмет застави, а у разі виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави негайно повідомити про це Заставодавця.

5.2.2. В строк ________ повернути предмет застави після виконання Заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов’язання.

5.3. Права Заставодавця:

5.3.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження предметом застави _________.

5.3.2. Наступна застава, відчуження та передача в користування іншим особам заставленого майна допускається (допускається за згодою Заставодержателя, не допускається).

5.4. Права Заставодержателя:

5.4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов’язання не буде виконано в строк, встановлений в п. 2.3 цього Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4. За порушення строків зазначених в п. 4.1.1 та п. 5.2.2 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі _____% від вартості предмета застави.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не довше ніж до ____________р.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 


Теги документа: договор договір залог застава

Скачать Договір застави
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 552     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>