Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція секретаря директора

Посадова інструкція секретаря директора

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 734     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція секретаря директора Должностная инструкция секретаря директора
Скачать Посадова інструкція секретаря директора бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

(уповноважена особа)

 

_______________________________________

(ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 


 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ ДИРЕКТОРА


 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Секретар Директора відноситься до категорії технічних виконавців.

2. Секретар Директора приймається на роботу згідно з процедурою, затвердженою у Положенні про підбір та відбір персоналу, наказом Директора Товариства, у порядку, передбаченому трудовим законодавством України.

3. Секретар Директора звільняється з роботи наказом Директора Товариства у встановленому порядку звільнення працівників, на підставах, передбачених трудовим законодавством України.

4. Під час відсутності Секретаря Директора (відрядження, відпустка, хвороба чи ін.) його обов’язки виконує особа, що призначена за встановленим порядком, вона набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених обов’язків.

5. Посада секретаря Директора призначена створювати для Директора Товариства умови, які забезпечують максимальну ефективність його праці.

6. Секретар Директора безпосередньо підпорядковується Директору Товариства.

7. Секретар Директора у своїй роботі керується:
- законодавчими актами України;
- кодексом законів про Працю України;
- колективним договором Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- наказами та розпорядженнями Директора Товариства, іншими локальними нормативним актами Товариства;
- цією посадовою інструкцією.

8. Секретар Директора повинен знати:
- постанови, розпорядження, накази;
- положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи, що стосуються діяльності Товариства і ведення діловодства;
- накази, постанови, розпорядження Директора Товариства;
- структуру та особовий склад Товариства і його підрозділів;
- діловодство, способи оформлення різних видів документів;
- правила користування переговорними пристроями, офісним технічним обладнанням: принтером, факсом, сканером, папірознищувачем, ксероксом, персональним комп’ютером;
- вимоги до системи організаційно-розпорядчої документації;
- основи етики і естетики;
- правила ділового спілкування;
- основи організації праці і управління;
- основи адміністративного права і законодавства про працю;
- методи оформлення та обробки документів;
- архівну справу та строки зберігання документів, які супроводжують діяльність Товариства та зустрічаються у роботі Секретаря Директора;
- правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту;
- цю посадову інструкцію.

9. Секретар Директора повинен уміти:
- складати ділові листи, проекти наказів, розпорядчі документи;
- редагувати тексти, корегувати виправлення в документі;
- вести усні та телефонні ділові переговори;
- користуватися офісною технікою, засобами зв'язку;
- використовувати у щоденній роботі персональний комп’ютер та працювати за допомогою основних складових програмного забезпечення MS Office.

10. _________________________________________________________________.

11. _________________________________________________________________.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Секретар Директора зобов’язаний:

1. приймати та розглядати кореспонденцію, яка надходить на розгляд Директору Товариства;

2. сортувати кореспонденцію за адресатами, ступенем терміновості та значущості для Директора Товариства;

3. приймати та передавати документи, кореспонденцію і особисті заяви на розглядання та підпис Директору Товариства;

4. передавати кореспонденцію, яка надійшла до Товариства, структурним підрозділам, діяльності яких стосується тема вхідної інформації або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;

5. вести облік вхідної та вихідної кореспонденції, а також облік наказів, розпоряджень Директора та інших локальних нормативних актів Товариства;

6. відправляти пошту та підтримувати контакти зі службами доставки;

7. за дорученням Директора готувати необхідні документи, матеріали та інформацію;

8. за дорученням Директора складати та відправляти листи, запити, інші документи;

9. організовувати проведення телефонних та особистих переговорів Директора Товариства, нарад, планувань, інших зустрічей;

10. записувати та передавати Директору Товариства інформацію про вхідні дзвінки та інші звернення, які надійшли за відсутності Директора Товариства;

11. передавати і приймати інформацію за допомогою приймально-переговорних пристроїв, електронної пошти та мережі Інтернет; своєчасно доводити до відома Директора Товариства інформацію, отриману каналами зв’язку;

12. приймати та передавати інформацію від директора співробітникам Товариства та \ або третім особам;

13. стежити за своєчасним поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, виконання яких контролюється особисто Директором;

14. перевіряти грамотність та правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються Директору, забезпечувати їх якісне редагування;

15. здійснювати контроль за виконанням працівниками Товариства виданих наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень Директора Товариства;

16. роздруковувати та / або розмножувати за вказівкою Директора Товариства матеріали та / або інформацію;

17. організовувати забезпечення робочого місця Директора Товариства необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям та створювати сприятливі умови, для ефективної роботи Директора;

18. виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить Директор Товариства та / або Директори Департаменту (збирати необхідні матеріали, повідомляти учасників про час і місце проведення, порядок денний, проводити реєстрацію), вести і оформляти протоколи засідань і нарад;

19. організовувати прийом відвідувачів Директора Товариства, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;

20. виконувати інші доручення Директора Товариства.

21. _________________________________________________________________.

22. _________________________________________________________________.

 

III. ПРАВА
Секретар Директора має право:

1. визначати пріоритети у відвідуванні Директора Товариства співробітниками Товариства та / або сторонніми організаціями та відвідувачами;

2. складати прості листи та короткі розпорядчі документи на підставі усних вказівок Директора Товариства;

3. застосовувати у своїй роботі офісну техніку;

4. у разі необхідності залучати працівників Товариства до підготовки документів, потрібних Директору Товариства;

5. звертатися із запитом та отримувати від керівників структурних підрозділів та спеціалістів Товариства інформацію, та документи, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

6. повертати виконавцям службові документи, що підготовлені та передані для підписання Директором Товариства з порушенням корпоративних стандартів;

7. у рамках своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки, адресовані Директору Товариства, з метою ефективного використання його робочого часу;

8. на преміювання за особливі досягнення перед Товариством за результатами роботи у той чи інший період;

9. ініціювати власне підвищення кваліфікації, придбання необхідної літератури та / або періодичних видань;

10. інші права, передбачені Законодавством України та локальними нормативними документами Товариства.

11. _________________________________________________________________.

12. _________________________________________________________________.

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Секретар Директора несе відповідальність за:

1. несвоєчасне або неякісне виконання посадових обов’язків, визначених цією інструкцією, порушення Уставу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про комерційну таємницю чи інших локальних нормативних актів Товариства;

2. здійснені в процесі трудової діяльності правопорушення;

3. заподіяну Товариству матеріальну шкоду та \ або шкоду діловій репутації Товариства;

4. використання майна і засобів Товариства в особистих цілях чи цілях, що суперечать інтересам Товариства;

5. за збереження оргтехніки та \ або офісної техніки в охайному та справному стані;

6. надання недостовірної інформації, або несвоєчасне надання інформації про результати своєї діяльності Директору Товариства;

7. розповсюдження відомостей, що стосуються комерційної таємниці Товариства та \ або стали відомі Секретарю Директора у ході виконання службових обов'язків;

8. За неналежне виконання покладених на секретаря Директора обов’язків чи вищезгадані порушення можуть бути застосовані:
- заходи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;
- заходи впливу у вигляді зменшення заохочувальних виплат, передбачених локальними нормативними документами, про що секретар Директора особисто повідомляється Директором Товариства.

9. _________________________________________________________________.

10. _________________________________________________________________.

 

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

1. Секретар Директора безпосередньо контактує з Директором Товариства, а також з іншими працівниками Товариства та інших організацій.

2. _________________________________________________________________.

3. _________________________________________________________________.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция секретарь інструкція посадовий директор сервитут

Скачать Посадова інструкція секретаря директора
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 734     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>