Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування

Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування

раздел Інструкції / Инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 2223     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений общественного питания
Скачать Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування бесплатно

 

                         

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування на прикладі інструкції про заходи пожежної безпеки в кафе (їдальні) (підприємства, організації, установи)

 

 

м. ___________________

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ __________________________

№ __________ від _______________ р.

 

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 Ця Інструкція поширюється на всі приміщення їдаль­ні (кафе) встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в їдальні (кафе) і є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, усім персоналом, що знаходиться в при­міщеннях їдальні (кафе). Вимоги Інструкції повинні виконуватися також відвідувачами.

 

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Усі працівники кафе та їдальні під час прийняття на роботу і в процесі праці повинні проходити проти­пожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Для забезпечення пожежної безпеки в їдальні, ресто­рані (барі) необхідно:

            - експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виготовлю­вачів;

            - групові освітлювальні та силові щитки розміщува­ти звичайно поза залами або біля входу до них;

            - у разі виявлення пошкоджень електромереж, ви­микачів, розеток, інших електроприладів, газової апа­ратури (за її наявності) негайно знеструмити (вимк­нути) їх та вжити необхідних заходів до приведення їх у пожежобезпечний стан;

            - у приміщеннях для зберігання горючих проду­ктів, тари або продуктів у горючій упаковці для під­ключення засобів механізації слід встановлювати тіль­ки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;

            - меблі та обладнання необхідно розміщувати та­ким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей для виходу з приміщення не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;

            - евакуаційні шляхи та виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися, в робочий час продукти та тару слід транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами для від­відувачів;

            - спільно зберігати товари, інші речовини та мате­ріали з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей. Товари з підвищеною пожежною небезпекою слід ут­римувати в окремому, спеціально пристосованому для цього приміщенні;

            - складувати товари і матеріали на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними ши­риною не менше 1 м, відстань між стінами та стела­жами або штабелями повинна бути не менше 0,8 м;

            - територію і приміщення їдальні (кафе) постійно утримувати в чистоті та порядку, у міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід приби­рати у спеціально відведені сміттєзбірники;

            - утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну та охо­ронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани і первинні засоби по­жежогасіння тощо), які є у кафе чи їдальні;

            - усі працівники повинні вміти користуватися вог­негасниками, іншими первинними засобами пожежо­гасіння, знати місце їх знаходження.

В їдальні (кафе) забороняється:

            - влаштовувати тимчасові електромережі, прокла­дати електропроводи та кабелі безпосередньо по го­рючій основі;

            - застосовувати саморобні некалібровані плавкі встав­ки в запобіжниках, прокладати електричні проводи та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуа­тувати світильники без скляних ковпаків або з горючи­ми розсіювачами (відбивачами);

            - встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) чи рекламного освітлення;

            - користуватись у приміщеннях електрокип'ятиль­ником, чайником, самоваром, праскою і т. ін. (крім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати увімкненими без нагляду перераховані та інші електроприлади;

            - застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речо­вини та матеріали (горючі товари, вибухові речовини, балони з газом під тиском, пластмаси, фарбу­вальні, полімерні та інші матеріали) в підвальних при­міщеннях і цокольних поверхах та в приміщеннях, які не мають віконних прорізів або спеціальних засобів димовидалення;

            - складувати горючі матеріали на відстані менше 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м від електро­щитів;

            - курити та застосовувати відкритий вогонь (па­яльні лампи, смолоскипи тощо), палити відходи, па­кувальні матеріали і т. ін. У місцях, де дозволено курити, мають бути встановлені попільниці із негорю­чого матеріалу;

            - проводити газоелектрозварювальні роботи без офор­млення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів;

            - вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

Завідувач їдальні (кафе) перед зачиненням повинен особисто впевнитись у працездатності автоматичних сис­тем виявлення та гасіння пожеж, оглянути приміщен­ня, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім за­лишити приміщення та зачинити двері.

Відповідальний за протипожежний стан приміщень їдальні (кафе) – завідувач:

_____________________________________________________________________

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЇДАЛЬНІ (КАФЕ) В РАЗІ ПОЖЕЖІ

У разі виявлення ознак пожежі працівник повинен:

            - негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охо­рони 101), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

            - повідомити про пожежу свого керівника та по­жежну охорону установи (за їх наявності);

            - вжити заходів з евакуації людей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших за­собів пожежогасіння.

Посадова особа та пожежна охорона установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

            - перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, проінформувати про цю подію керівництво;

            - вимкнути у разі необхідності, струмоприймачі та вентиляцію;

            - за умови загрози життю людей негайно організу­вати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небез­печної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквіда­цією пожежі;

            - перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

            - забезпечити дотримання техніки безпеки праців­никами, які беруть участь у гасінні пожежі;

            - організувати зустріч підрозділів Державної по­жежної охорони, надати їм допомогу в її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів необхідно забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

 

РОЗРОБИВ:

 

УЗГОДЖЕНО:

 

     

Теги документа: инструкция інструкція пожежний пожежа пожарный безопасность громадський харчування безпека общественный

Скачать Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень громадського харчування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 2223     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>