Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: квартир

Попередній договір про відчудженні квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор об отчуждении квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір для купівлі-продажу квартири забезпечений завдатком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор для купли-продажи обеспеченный задатком
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оперативне управління квартирою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оперативное управление квартирой
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на допоміжне приміщення з виделенням його з загальної дольової власності співвласників багатоквартирного житлового будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на вспомогательное помещение с выделением его из общей долевой собственности совладельцев многоквартирного жилого дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о выселении из незаконно занимаемой квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про виселення з незаконно займаної квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о назначении товароведческой экспертизы квартиры для определения ее рыночной стоимости
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про призначення товарознавчої експертизи квартири для визначення її ринкової вартості
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление об установлении порядка пользования помещениями квартиры, устранении препятствий в пользовании квартирой, запрещении совершения действий и возмещении морального вреда
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про встановлення порядку користування приміщеннями квартири, усунення перешкод у користуванні квартирою, заборону вчинення дій та відшкодування моральної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Зняття заборони відчуження житлового будинку, квартири у зв'язку з погашенням позики (кредиту) на його (її) будівництво, капітальний ремонт чи купівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження житлового будинку, квартири у зв'язку з видачею позики на його будівництво, капітальний ремонт чи купівлю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заборона відчуження житлового будинку, квартири, що належить фізичній особі, яка оголошена померлою (у зв'язку з видачею свідоцтва про право на спадщину)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Дублікат договору дарування квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду подружжя на продаж квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о согласии супруги на продажу квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про належність частки квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о принадлежности доли квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про звільнення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление об освобождении квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу квартири з передоплатою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор о заключении договора купли-продажи квартиры с предоплатой
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заповіт на квартиру з підпризначенням спадкоємця та з скасуванням попереднього заповіту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Завещание на квартиру с подназначением наследника и с отменой предыдущего завещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування квартири (перший ступінь спорідненості)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения квартиры (первая степень родства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування частки квартири за участю представника (між особами які перебувають у родинних відносинах)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарение доли квартиры при участии представителя (между лицами состоящими в родственных отношениях)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування частки квартири малолітній дитині
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения доли квартиры малолетнему ребенку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування частки квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения доли квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування частки квартири (зміна площі квартири у результаті будівництва)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения доли квартиры (изменение площади квартиры в результате строительства)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування квартири за участю представника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения квартиры с участием представителя
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування квартири (нотаріальний)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения квартиры (нотариальный)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на продаж частки квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на продажу доли квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на укладення договору оренди квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на заключение договора аренды квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на продаж квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на продажу квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на продаж частки квартири із зазначенням ціни
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на продажу доли квартиры с указанием цены
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на приватизацію квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на приватизацию квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо квартири та укладення договору оренди (найму)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно квартиры и заключения договора аренды (найма)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво щодо квартири та її відчуження
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство относительно квартиры и ее отчуждение
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на представництво у зв'язку з укладенням договору оренди квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на представительство в связи с заключением договора аренды квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на користування та розпорядження квартирою
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на пользование и распоряжение квартирой
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на отримання технічного паспорта на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение технического паспорта на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на одержання дозволу на перепланування квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение разрешения на перепланировку квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на одержання правовстановлювального документа на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на получение правоустанавливающего документа на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на оформлення права власності на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на оформление права собственности на квартиру
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на здійснення нагляду за квартирою та здачу її в оренду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на осуществление надзора за квартирой и сдачу ее в аренду
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на дарування квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Доверенность на дарение квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор купли-продажи квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір купівлі-продажу квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири (представниками покупця зі складним розрахунком)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи квартиры (представителями покупателя со сложным расчетом)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Предварительный договор об отчуждении квартиры (нотариально заверенный)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Попередній договір про відчуження квартири (нотаріально засвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір міни квартир (нотаріально засвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор мены квартир (нотариально заверенный)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи квартиры с заниженной стоимостью
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування квартири (нотаріально засвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения квартиры (нотариально заверенный)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування частки квартири (нотаріально засвідчений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения доли квартиры (нотариально заверенный)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате затопления квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о расторжении договора найма, взыскание задолженности по оплате за жилье и о выселении из квартиры без предоставления другого жилья
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання права власності на частку квартири та про надання її у володіння та користування
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление о признании права собственности на часть квартиры и о предоставлении ее во владение и пользование
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір з покупцем квартири, в тому числі, що розселяється
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор с покупателем квартиры, в том числе расселяемой
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на приобретение готовой квартиры в новостройке
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на придбання готової квартири в новобудові
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Устав объединения совладельцев многоквартирного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол учредительного собрания объединения совладельцев многоквартирного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Протокол установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор мены квартиры на товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор безвозмездного пользования (передача гражданином квартиры юридическому лицу)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір міни квартири на товар
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір безоплатного користування (передача громадянином квартири юридичній особі)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір застави квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирного будинку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор на обеспечение предоставления услуг по обслуживанию многоквартирного дома
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про надання у володіння та користування частки квартири в натурі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на частку квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Повідомлення про намір продажу кімнати
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Акт приймання-передачі квартири до договору Оренди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотариальный образец договора купли-продажи квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири за участю перекладача
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор купли-продажи квартиры (нотариально заверенный)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды квартиры у частного лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор аренды квартиры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди квартири у приватної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу частки квартири (нотаріально завірений)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на купівлю дружиною квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про згоду на використання квартири під юридичну адресу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу частки квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір дарування квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договор дарения квартиры с обязательствами в пользу третьего лица
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Нотаріальна довіреність на продаж квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої заливом квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір оренди квартири у приватної особи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Договір купівлі-продажу квартири між підприємствами
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения

Полное ведение предприятия на общей системе налогообложения, плательщиков единого налога, Фоп. Первичная документация, кадровый учет, регистрация налоговых накладных в ернн, подготовка и сдача отчетности
‎0686725351
Наталья Григорьевна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>