Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір оренди транспортного засобу для власних потреб Орендаря (між фізичними особами)

Договір оренди транспортного засобу для власних потреб Орендаря (між фізичними особами)

раздел Оренда, лізинг / Аренда, лизинг
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 464     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір оренди транспортного засобу для власних потреб Орендаря (між фізичними особами) Договор аренды транспортного средства для собственных нужд Арендатора (между физическими лицами)
Скачать Договір оренди транспортного засобу для власних потреб Орендаря (між фізичними особами) бесплатно

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

(між фізичними особами)

 

м. ____________

____________ р.

 

 

________________________ (паспорт ____________, виданий ____________ РУГУ МВС України в м. ____________, ____________ р.), що мешкає: ________________________________, надалі іменується «Орендар», з одного боку, і

________________________ (паспорт ____________, виданий ____________ РУГУ МВС України в м. ____________, ____________ р.), що мешкає: ________________________, та діє на підставі довіреності, іменований надалі «Орендодавець», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар отримує в платне користування автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY, державний номер ____________, рік випуску ____________, колір білий, номер кузова ____________, номер свідоцтва про реєстрацію автомобіля в органах ДАІ ___________, яким Орендодавець розпоряджається на підставі довіреності.

Орендар зобов'язується повернути предмет оренди після закінчення терміну дії Договору.

Предмет оренди оснащений:

            mp3 магнітола, подушка безпеки, сигналізація, центральний замок, ключ з брелоком, запасне           колесо, домкрат, викрутка, балонний ключ, сервісна книжка.

1.2. Предмет оренди передається Орендарю для власних потреб: власних та сімейних поїздок, перевезення вантажів і т. п. на території України.

1.2.1. Орендар зобов’язаний завчасно попередити Орендодавця у разі виїзду за межи Київської області. Без попередження Орендар не має права виїжджати за межи Київської області.

1.3. Термін оренди встановлюється з ____________ р. по ____________ р. Термін оренди може бути збільшений за погодженням сторін, за умови підписання додаткової угоди до цього Договору.

1.4. Предмет оренди вважається переданим в оренду та поверненим з оренди з моменту оформлення відповідного акту прийому-передачі.

 

2. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Орендна плата становить 200 (двісті) грн. на день, але не більше 1200 (одна тисяча двісті) грн. за 7 (сім) днів оренди.

2.2. Оплата послуг з оренди здійснюється Орендарем кожні 7 (сім) днів в розмірі 1200 (одна тисяча двісті) грн. від дати початку оренди, зазначеної в п. 1.3 даного Договору.

2.3. Оплата за послуги оренди підтверджується в додатку № 1 «Проведені розрахунки за договором оренди» до даного Договору.

2.5. Повний розрахунок за надані послуги здійснюється в день повернення предмету Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Здійснювати перевірку використання Орендарем предмета оренди, не заважаючи Орендарю користуватися предметом оренди.

3.1.2. Достроково припинити даний Договір в односторонньому порядку:

- якщо Орендар користується предметом оренди не у відповідності з Договором або призначенням майна;

- якщо Орендар навмисно або з необережності погіршує стан майна;

- якщо Орендар не вніс орендну плату протягом 2 (двох) днів з дня закінчення строку платежу;

- попередивши будь-яким способом (телефоном, смс, e-mail, лист) Орендодавця за три днів.

3.2. Орендодавець зобов'язаний:

3.2.1. Після підписання цього Договору надати Орендарю предмет оренди за Актом прийому-передачі в технічно справному стані разом з іншими необхідними документами.

3.2.2. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації предмета оренди.

3.2.3. У разі здійснення Орендарем за рахунок власних коштів, з письмового дозволу Орендодавця, поліпшень або переобладнання предмета оренди, які неможливо відокремити від останнього без заподіяння йому шкоди, Орендодавець зобов'язаний компенсувати Орендарю такі витрати, за умови їх документального підтвердження. У всіх інших випадках поліпшення компенсації Орендареві не підлягають.

3.2.6. Здійснювати плановий ремонт (технічне обслуговування) транспортного засобу за власні кошти, за виключенням випадків коли предмет договору потребую ремонту (технічного обслуговування) з вини Орендаря (порушення правил та необережна експлуатація, необережне поводження з транспортним засобом, навмисне пошкодження тощо).

3.3. Орендар має право:

3.3.1. За письмовим погодженням з Орендодавцем за рахунок власних коштів здійснювати переобладнання, технічне переоснащення, поліпшення предмета оренди.

3.3.2. У разі проведеного з письмового дозволу Орендодавця технічного переоснащення, переобладнання або поліпшення предмета оренди вимагати від Орендодавця відшкодування зроблених для цієї мети необхідних витрат, за умови документального підтвердження останніх. Відшкодування цих витрат, тільки за письмовою угодою сторін, може здійснюватися за рахунок платежів за оренду.

3.3.3. Залишити за собою проведені ним поліпшення предмету оренди, зроблені за рахунок його власних коштів, якщо вони можуть бути відділені від предмета оренди без заподіяння йому шкоди.

3.4. Орендар зобов'язаний:

3.4.1. Утримувати предмет оренди в технічно справному стані. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля з придбанням для цієї мети запасних частин і деталей, з наступною компенсацію витрат від Орендодавця.

3.4.2. Забезпечувати охорону предмета оренди.

3.4.3. У разі необхідності провадити планове технічне обслуговування предмета оренди. Планове ТО підлягає проведенню кожні 8 000 (вісім тисяч) кілометрів. Орендар зобов’язаний документально зафіксувати дату, показання спідометру та перелік проведених планових робіт.

3.4.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

3.4.5. У разі пошкодження предмета оренди відшкодувати Орендодавцю у повному обсязі збитки, пов'язані з таким ушкодженням, а також виплатити моральну компенсацію в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн.

3.4.6. У разі необхідності надавати Орендодавцю автомобіль для проходження технічного огляду або обслуговування.

3.4.7. Здійснювати заправку автомобіля тільки якісними паливно-мастильними матеріалами.

3.4.8. Не перевищувати 250 (двохсот п’ятдесяти) кілометровий ліміт щоденного пробігу транспортного засобу.

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТУ ОРЕНДИ

4.1. Протягом одного календарного дня з моменту закінчення терміну дії цього Договору, а так само розірвання або припинення дії цього Договору, передати Орендодавцю предмет оренди, що оформляється Актом прийому-передачі, аналогічним тому, який складався при передачі предмета оренди від Орендодавця Орендарю.

4.2. Предмет оренди повинен бути переданий Орендодавцю у справному стані разом з іншими необхідними документами.

4.3. У разі якщо поліпшення предмета оренди здійснені Орендарем без згоди Орендодавця і при неможливості їх відділення без шкоди для предмета оренди вартість таких поліпшень компенсації не підлягає.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. При порушенні Орендарем правил використання предмета оренди згідно з умовами цього Договору та відповідно до чинного законодавства України, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю збитки, що виникли при цьому в установленому законом порядку.

5.2. У разі порушення Орендарем строків внесення орендної плати за цим Договором останній сплачує Орендодавцю штраф в розмірі 20% від суми прострочення.

5.3. У разі порушення Орендарем строків повернення предмета оренди Орендодавцю Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі 200 (двісті) грн. за кожен день прострочення передачі.

5.4. У разі порушення вимог п. 3.4.8 даного Договору Орендар зобов’язаний сплатити штраф в розмірі 1 (одна) грн. за кожен кілометр понад встановленого ліміту.

 

6. ТЕРМІН ОРЕНДИ І ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою сторін або в судовому порядку.

6.3. Всі зміни та доповнення оформляються додатковою угодою, що буде невід'ємною частиною цього Договору. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

6.4. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну дії Договору і у випадках, коли після його укладення законодавством України будуть встановлені правила, які погіршують становище сторін Договору.

6.5. Дія Договору оренди припиняється у разі:

            - за згодою сторін;

            - за рішенням суду;

            - закінчення терміну дії Договору;

            - дострокове припинення за ініціативою Орендодавця.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Суперечки, що виникли при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Під переговорами сторони не мають на увазі обов'язковість досудового врегулювання спорів. Неврегульовані спори вирішуються в установленому законодавством України порядку.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

8.2. Сторони домовляються, що з усіх питань оренди вони керуються цим Договором.

8.3. Всі виправлення до тексту цього Договору мають юридичну силу тільки за умови підписання додаткової угоди до цього Договору.

8.4. Орендар не має права передавати в суборенду предмет оренди.

 

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

 

м. ____________

____________ року

 

________________________ (паспорт ____________, виданий ____________ РУГУ МВС України в м. ____________, ____________ р.), що мешкає: ________________________________, надалі іменується «Орендар», з одного боку, і ________________________ (паспорт ____________, виданий ____________ РУГУ МВС України в м. ____________, ____________ р.), що мешкає: ________________________, та діє на підставі довіреності, іменований надалі «Орендодавець», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», склали цей акт про таке:

 

1. Ми, що нижче підписалися Орендодавець та Орендар, склали цей акт на підтвердження того, що Орендодавцем переданий, а Орендарем прийнятий автомобіль марки VOLKSWAGEN CADDY, державний номер ____________, рік випуску ___, колір білий, номер кузова _____________________, номер свідоцтва про реєстрацію автомобіля в органах ДАІ ____________ (далі - предмет оренди).

2. Оціночна вартість предмета оренди складає 11500 (одинадцять тисяч п’ятсот) доларів США, що на день складання акту дорівнює 91920 (дев’яносто одна тисяча двадцять) грн. за курсом НБУ.

3. Згідно спідометру предмета оренди пройдений кілометраж на момент складання цього акта становить ________________ км.

4. Кількість палива в баку автомобіля __________ літрів, марка палива – дизельне пальне.

5. Предмет оренди передано без пошкоджень в технічно справному стані.

На кузові автомобіля є наступні дефекти:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6. З предметом оренди передані mp3 магнітола, подушка безпеки, сигналізація, центральний замок, ключ з брелоком, запасне колесо, домкрат, викрутка, балонний ключ, сервісна книжка.

7. Разом з предметом оренди Орендар отримав технічний паспорт на автомобіль і комплект ключів.

8. Цей акт складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що її підписали.

9. У разі наявності заперечень і зауважень останні вказуються на зворотній стороні акта на обох екземплярах за підписами обох сторін.

10. Предмет оренди передається для використання за призначенням, а саме для власних потреб Орендаря.

11. Доопрацювання та ремонт предмета оренди не потрібні.

12. Орендар ознайомлений з правилами технічної експлуатації предмета оренди.

 

ОРЕНДАР:

 

_________________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

 

_________________

 

 

ДОДАТОК № 1

до договору оренди транспортного засобу

від ____________ року

 

ПРОВЕДЕНІ РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ

 

ДАТА

ПЕРІОД

СУМА

ОРЕНДАР

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Теги документа: договор договір транспорт оренда аренда транспортний

Скачать Договір оренди транспортного засобу для власних потреб Орендаря (між фізичними особами)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (2)     Загружен: 464     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>