Volkswagen Tiguan (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання

Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 312     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання Возражение на исковое заявление о прекращении договора пожизненного содержания
Скачать Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання бесплатно

 

 

До __________________________________ суду

_________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

ЗАЯВНИКИ:ВІДПОВІДАЧ 1

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ 2

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ 3

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

ТРЕТЯ ОСОБА:

_______________державна нотаріальна контора _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

 

Суддя _______________________ суду

_________________________________

 

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на позовну заяву про припинення Договору довічного утримання

 

 

На розгляді у ______________ районному суді м. _______ знаходиться цивільна справа за позовом ____________ Ніни Василівни (надалі – Позивач) до _____________ Валерія Ігоровича, ____________ Олега Валерійовича, ______________ Інни Валеріївни (надалі – Відповідачі), третя особа – Перша державна нотаріальна контора про припинення договору довічного утримання (далі – Договір), в якому заявлена вимога щодо припинення договору довічного утримання від _______ року, укладеного між ______________ Ніни Василівни та померлою ______________ Інги Петрівни та який посвідчений нотаріусом Першої державної нотаріальної контори, про що зроблено запис в реєстрі за № _______.

 

Вважаємо, що заявлена вимога Позивача не підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

 

По-перше:Заявлений позов підписано невідомою особою, оскільки справжній підпис _______ Н.В. не співпадає з підписом що у позовній заяві.

            Так, з доданих до позовної заяви документів, а саме договору довічного утримання, посвідчення № _______ та нотаріально посвідченої заяви Позивача від _______ р. можна встановити що проставлені на зазначених документах підписи є ідентичними та не відповідають проставленому підпису у позовній заяві, про що можна дійти висновку, що позов подано не _______ Н.В., а якщо навіть і її представником, то відповідно до ч. 7 ст. 119 ЦПК України, якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

            Отже, серед доданих документів до позовної заяви _______ Н.В. немає документа який посвідчує повноваження представника, а відповідно до ч. 1 ст. 121 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.

            Таким чином заявлений позов подано невідомою особою, який на нашу думку повинен бути залишений судом без розгляду або надано особі, яка звернулося до суду з зазначеним позовом, строк для усунення недоліків, щодо належного оформлення процесуальних документів.

 

Щодо дотримання встановленим законодавством України норм та порядку укладання договору довічного утримання та його форми:

 

По-друге:Відповідно до статті 745 ЦК України форма договору довічного утримання (догляду) договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

            Стаття 209 ЦК України передбачено, що нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії.

            Згідно статті 203 ЦК України правочин має вчинятись у формі, встановленій законом. А порушення вимог щодо нотаріального посвідчення договору призводить до визнання його нікчемним відповідно до ч. 3 статті 215 та статті 220 ЦК України.

            Статтею 34 та п. 5 статті 36 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII посвідчення договорів довічного утримання віднесено до виключної компетенції державних нотаріальних контор.

            Відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат» нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язана відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо така дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом чи іншою посадовою особою (в тому числі дія щодо посвідчення договорів довічного утримання).

            В абзаці в) п. 16 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 28 квітня 1978 р. «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» вказується, що у разі посвідчення угоди не тим органом або службовою особою, на яких покладено здійснення нотаріальних функцій, угода не може вважатися укладеною з додержанням встановленої нотаріальної форми.

            Згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду України N 2 від 31.01.92 «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні», суди мають виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи службової особи компетенцією і порядком їх вчинення, не допускаючи при цьому як потурання відхиленням від зазначеного порядку.

            Отже, Договір довічного утримання від 10 січня 2006 року було укладено державною нотаріальною конторою та зареєстрований в реєстрі за № 3-234. В електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно 14.02.2006 р. підписано та укладено Договір з дотриманням та у відповідності до вимог законодавства щодо форми такого договору, а саме його нотаріального посвідчення в встановленому законом порядку та з урахуванням всіх умов та обставин які мають істотне значення, щодо чинності Договору.

 

По-третє:Так, за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужував – Позивач) передає другій стороні (набувачеві – ______________ І.П.) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

            Договір довічного утримання було укладено _______ р. Відповідно до п. 4 Договору, ______________ Інга Петрівна, зобов’язується довічно повністю утримувати гр. ______________ Ніну Василівну, забезпечуючи її харчуванням, одягом, ліками, доглядом та необхідною допомогою та зберігши в її довічному безкоштовному користуванні квартиру. Пункт 5 Договору зазначає, що вартість матеріального забезпечення (харчування, одягу, ліків, догляду та необхідної допомоги) визначена сторонами в сумі 500,00 (п’ятсот) гривень на місяць.

            Отже з моменту укладення Договору у Позивача не було жодних претензій щодо невиконання або неналежного виконання ______________ І.П. своїх обов’язків.

            Законодавцем чітко визначено коло осіб, які мають право на звернення до суду з позовом щодо припинення договору довічного утримання (догляду). Так, ч. 1 статтею 755 ЦК України встановлено, що договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду: 1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини; 2) на вимогу набувача.

Тобто дана норма закону, визначає підстави для розірвання договору довічного утримання в судовому порядку. Підставою для розірвання договору з ініціативи Позивача який є відчужувачем відповідно до Договору, є невиконання або неналежне виконання набувачем обов’язків за договором довічного утримання (догляду). При цьому, позивачем не було зазначено жодних підстав (що передують розірванню Договору в судовому порядку) щодо притягнення набувача – ______________ І.П. та/або Відповідачів до відповідальності необхідними елементами складу цивільного правопорушення будуть: наявність заподіяної відчужувачеві шкоди; протиправність дій набувача, що виявляється у невиконанні чи неналежному виконанні договору; причинний зв’язок між двома вказаними елементами. Підставою для розірвання договору довічного утримання також є вимога набувача. При цьому законом фактичного не визначено примірного переліку підстав, за яких набувач має право такої вимоги.

            Таким чином, інших підстав для розірвання Договору за рішенням суду вважаємо що відсутні. Позивачем не приведено в позові будь-яких фактів щодо невиконання або неналежного виконання умов Договору набувачем, тому зазначена в позовній заяві вимога є такою, що не підлягає до задоволення.

 

Четверте:Ми являємось спадкоємцями всього рухомого та нерухомого майна ______________ І.П., зокрема й квартири № ___ у житловому будинку № ___ по вул. ______________ що у м. _______ та яка належала набувачу на підставі права власності, а як відомо право власності на нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації. Нерухоме майно зареєстроване за набувачем у встановленому законом порядку _______ р. про що власне й видане свідоцтво про право власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. В зв’язку з тим, що ми є спадкоємцями ______________ І.П. тому до нас перейшло право власності на квартиру № ___ у будинку № ___ по вул. ______________, а згідно до ч. 1 ст. 757 ЦК України обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передане відчужувачем. За таких обставин, до Відповідачів перейшли й обов’язки _______ І.П. за Договором по утриманню _______ Н.В.

            ______________ І.П. виконувала умови Договору добросовісно та в повному обсязі а також здійснювала інші обов’язки по утриманню Позивача, навіть й ті які не входили до її обов’язків відповідно до Договору. Тому, як спадкоємці померлого набувача за Договором, ми підтверджуємо та гарантуємо виконання обов’язків набувача за Договором довічного утримання, про що власне в усній формі неодноразово заявлялось Позивачу.

 

П’яте:Обставини які склалися в зв’язку зі смертю ______________ І.П. сильно вдарили по нашому моральному та духовному стану та ті вчинки які були нами вчинені, фактично були необдуманими, необачливими та в зв’язку із сильним душевним стресом та моральним хвилюванням нами були вчинені необдумані дії які дійсно не відповідали нашій волі, та фактичної волі ______________ І.П. Мова іде про складання заяв у приватного нотаріуса ______________ Н.В., які на нашу думку є такими що не відповідають нашій внутрішній волі та вчиненні під впливом душевних страждань та хвилювань.

            На нашу думку, дані заяви не є підставою для суду щодо розірвання та припинення Договору. Ми офіційно заявляємо, що від виконання обов’язків ______________ І.П. не відмовляємось, підтверджуємо по них свої зобов’язання, ми маємо бажання та дійсний намір стосовно продовження дії Договору довічного утримання від _______ р. та здійснення утримання Позивача відповідно до умов Договору та повністю заперечуємо проти його припинення (розірвання) оскільки утримання ______________ Ніни Василівни, з якою ми знайомі понад 20 років, та фактично з 1998 року всією своєю родиною здійснюємо догляд, допомагаємо по господарству ______________ Н.В. та за весь цей час понесли також значні матеріальні витрати.

            Окрім того, дані заяви були складені за проханням Позивача, що фактично не відповідало нашій волі та внутрішньому нашому переконанню, оскільки ______________ Н.В. було в усній формі заявлено, що у разі складання зазначених заяв нею буде складений заповіт щодо передачі у нашу спадщину зазначеної квартири, але замість заповіту ми отримали дану позовну заяву.

 

            Характерною ознакою Договору є те, що він тягне за собою перехід права власності і у зв’язку з цим, важливим є момент коли особа, на користь якої укладається договір, стає повноправним власником відповідного нерухомого майна.

            Багато років, нашою родиною надавалась допомога Позивачу у вигляді: готування їжі, прибирання квартири, здійснення поточного ремонту квартири, надання автомобіля для особистих потреб Позивача, забезпечення ліками, медичним доглядом та обслуговуванням лікарями, оскільки як і зазначає сам Позивач є інвалідом ВВВ 1-ої групи по зору а також хворіє на цукровий діабет та як зазначено у висновку МСЕК потребує сторонньої допомоги по догляду.

            На нашу думку, є значною й та обставина, що при наданні необхідної матеріальної допомоги, готування їжі, прибирання, набувачем в останні роки здійснювався догляд за відчужувачем що найменше два рази на тиждень, де іноді набувач вимушена була ночувати оскільки проживала у с. Нечаївка, добратися до якого вчасно не завжди була змога. Відповідачі теж постійно знаходилися поруч із Позивачем, та при одному дзвінку Позивача, завжди приїжджали та допомагали ______________ Н.В. у вирішені того чи іншого питання. У разі необхідності, за запитом суду можна отримати у надавача послуг стосовно здійснення дзвінків зі стаціонарних телефонів інформацію, щодо кількості здійснених набувачем та відчужавачем один одному дзвінків.

            Окрім того, відповідно до ч. 3 статті 749 набувач зобов’язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду). В даному випадку вважаємо за необхідне зазначити, що даний обов’язок набувача за Договором не був передбачений, але за проханням Позивача нами були здійсненні відповідні заходи щодо знаходження місця поховання у разі смерті Позивача, яке знаходиться у с. ______________, _____________ району.

            Тобто Позивач, за своїм віком та станом здоров’я потребує стороннього догляду, оскільки не має ні рідних та близьких людей.

            На підтвердження всього вище нами зазначеного є чисельні свідки, які у разі необхідності можуть бути допитані в судовому засіданні та підтвердити все нами зазначене з посиланням на відповідні обставини що мають значення для справи.

 

Враховуючи все вищевикладене, керуючись статтями 27, 31 ЦПК України, статтями 15, 16, 744-746, 749-752, 757 ЦК України

 

ПРОСИМО:

 

1. Позивачу – ______________ Н.В. у задоволенні позову, щодо припинення договору довічного утримання від ________ року, укладеного між ______________ Ніною Василівною та померлою ______________ Інгою Петрівною та який посвідчений нотаріусом Першої державної нотаріальної контори ______________ Н.В., про що зареєстровано в реєстрі за № _______ – ВІДМОВИТИ.

 

2. Договір Довічного утримання від _______ року, який посвідчено нотаріусом Першої державної нотаріальної контори, про що зроблено запис в реєстрі за № _______ – визнати ДІЙСНИМ та залишити БЕЗ ЗМІН.

 

 

 

_____________ року                                      ____________________

 

                                                                        ____________________

 

                                                                        ____________________


Теги документа: заявление договор договір иск позов возражение заперечення позовна утримання исковое

Скачать Заперечення на позовну заяву про припинення договору довічного утримання
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 312     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>