Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії

Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії

раздел Позовні заяви / Исковые заявления
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 238     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії Исковое заявление о признании неправомерным отказ о пересчете пособия на ребенка до достижения им трехлетнего возраста и обязательстве совершить определенные действия
Скачать Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії бесплатно

 

 

ДО_________________________________ СУДУ

__________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ:

Управління праці та соціального захисту населення

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Ціна позову:

__________________________________________

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії

 

 

 

Я, ________________ Тамара Миколаївна, ________ р.н., являюсь матір’ю ______________ Марії Олександрівни, ________ р.н.

            До вагітності і пологів я працювала лікарем ________ міської поліклініки.

            У зв’язку з народженням дитини мені за місцем роботи було надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

________ р. мені, як застрахованій особі, Управлінням праці та соціального захисту населення ________________ районної у м. ________ ради (Відповідач) було призначено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», якою встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, не меншому розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Однак, розміри, в яких відповідачем виплачується мені вказана допомога, є значно меншими, ніж ті, що передбачені чинним законодавством.

 

З даного приводу я зверталася до відповідача із заявою про перерахунок допомоги, однак отримала необґрунтовану відмову в перерахунку. Із даною відмовою я не погоджуюся, виходячи з наступного.

Обмеження розміру вказаної допомоги Законами України «Про Державний бюджет на 2007 рік», «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про Державний бюджет на 2009 рік», «Про Державний бюджет на 2010 рік» є порушенням конституційних прав громадян.

            Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

            Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

            Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

            Також, статтею 22 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

            Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

            При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

            Аналогічні роз’яснення містяться у постанові Пленуму Верховного суду України № 8 від 13.06.2007 р. «Про незалежність судової влади», в якій звернуто увагу на те, що відповідно до статей 8, 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст і обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.

            Окрім того, встановлений частиною другою статті 95 Конституції України, частиною другою статті 38 Бюджетного кодексу України перелік правовідносин, які регулюються Законом про Державний бюджет України, є вичерпними, а тому цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов’язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України, зокрема, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», а також Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

            Частиною 6 статті 9 КАС України передбачено, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до статті 26 Конвенції про права дитини, ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27.02.1991 р., держави-учасниці визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і вживають необхідних заходів щодо досягнення повного здійснення цього права згідно з їх національним законодавством.

            Стаття 27 Конвенції передбачає, що держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.

            Відповідно до статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум», Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

 

Статтею 2 зазначеного Закону встановлено, що прожитковий мінімум застосовується, зокрема, для:

            - встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів України;

            -визначення права на призначення соціальної допомоги;

            -визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування та інших.

 

Конституційний Суд України в своєму рішенні від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 вказав, що зупинення законом України про Держбюджет України дії інших законів України щодо надання пільг і гарантій, компенсацій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено Законами України, не відповідає ст. ст. 1, ч. 2 ст. 3, 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, 21, 22, п. 1 ч. 2 ст. 92, ч. 1-3 ст. 95 Конституції України, а також, що Верховна Рада України не повноважна при прийнятті Закону про Держбюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних Законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин.

 

Також, вказаним рішенням положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» щодо допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визнані неконституційними.

            Згідно вказаного Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 р., положення статті 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» визнані неконституційними та втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

            У вказаному рішенні зазначено, що зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, передбачених Основним Законом України. У статті 64 Конституції України вичерпно визначено такі випадки, а саме передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини із зазначенням строку дії цих обмежень, та визначено ряд прав і свобод, які не можуть бути обмежені за жодних обставин.

            Внаслідок зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (частина третя статті 46 Конституції України), та порушується гарантоване у статті 48 Конституції України право кожного на достатній життєвий рівень.

            Звернути увагу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України на необхідність додержання положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституції України, статей 4, 27, частини другої статті 38 Бюджетного кодексу України при підготовці, прийнятті та введенні в дію закону про Державний бюджет України.

            Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.

Відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

            Всупереч вказаному рішенню Конституційного Суду України, Верховною Радою України Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» суттєво обмежено соціальні права громадян, зокрема, встановлено розмір соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, який є нижчим за прожитковий мінімум для дітей віком до шести років.

            Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 визнані неконституційними зміни, внесені п.п. 12 п. 25 розд. ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно яких було виключено ст. 43 із Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням». Таким чином, з 22.05.2008 р. відновлено дію статті 43 вказаного Закону, яка передбачає, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

            Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» в редакції 2001 року) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

            Положення п. 14 ст. 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» було зупинено дію ч. 1 ст. 15 , п. 3 Розділу VІІІ Прикінцевих положень Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Абзац 3 ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» встановлено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Поняття застрахованої особи визначено статтею цього ж Закону, за змістом якої застрахована особа є найманим працівником – фізичною особою, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи. Оскільки я до пологів і вагітності офіційно працювала, то я є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і маю право на отримання допомоги по догляду за дитиною у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, починаючи з дня призначення допомоги.

            Таким чином, загальна сума недоплати мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить різницю між розміром прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років, встановленого на відповідні періоди (з 10.08.2008 р. по 31.07.2010 р.) та фактично виплаченими розмірами допомоги.

            На підставі викладеного та відповідно до статті 26 Конвенції про права дитини, ч. 2 ст. 152 Конституції України, Законами України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про Державний бюджет України на 2009 рік», «Про Державний бюджет України на 2010 рік», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», статей 17, 100, 102, 104, 106 КАС України,-

 

ПРОШУ:

 

1. Прийняти мою позовну заяву до розгляду та задовольнити її.

 

2. Розглядати справу відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства в скороченому провадженні.

 

3. Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення ________________ районної у м. ________ ради на мою користь, ________________ Тамари Миколаївни недоплачену суму допомоги при народженні дитини в розмірі ________ грн. (________________ гривні __ коп.).;

 

4. Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення ________________ районної у м. ________ ради на мою користь, ________________ Тамари Миколаївни  недоплачену допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з ________ року по ________ рік в розмірі ________ грн. (________________ гривень __ коп.).

 

5. Зобов'язати Управління праці та соціального захисту населення ________________ районної у м. ________ ради призначити мені, ________________ Тамари Миколаївни, відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з ________ року у розмірах, які дорівнюють прожитковому мінімуму для дітей віком до 6 років, з наступним підвищенням щомісяця, року, підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, до закінчення строку передбаченої законом виплати.

 

6. Звернути до негайного виконання рішення суду за моїм позовом до Управління праці та соціального захисту населення ________________ районної у м. ________ ради про відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії.

 

Додатки:

            1. Копія паспорта.

            2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

            3. Копії свідоцтва про народження дитини.

            4. Копія свідоцтва про одруження.

            5. Копія заяви від ________ р.

            6. Копія відповіді УПтаСЗН ________________ районної у м. ________ ради.

            7. Квитанції про сплату державного мита.

            8. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача.

 

 

 

_____________ року                                      ____________________


Теги документа: заявление заява обязательство зобов`язання иск позов допомога позовна неправомірний дитина исковое визнання

Скачать Позовна заява про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 238     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>