Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії

Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії

раздел Позовні заяви / Исковые заявления
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 274     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії Исковое заявление о признании противоправными действий УПФУ, по недоплаты пенсии лицу, получившему ядерный ущерб и обязательстве совершить определенные действия
Скачать Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії бесплатно

 

 

ДО_________________________________ СУДУ

__________________________________________

 

ПОЗИВАЧ:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

ВІДПОВІДАЧ:

Управління пенсійного фонду України _________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

від державного мита звільнена на підставі п. 18 ч. 1 Декрету "Про державне мито"

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними дій Управління пенсійного фонду України в ________________ районі м. ________ щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду здоров’ю відповідно до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та зобов’язання вчинити певні дії

 

 

Я, ________________ Ганна Павлівна, являюся особою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до висновку медико-соціальної експертної комісії з 15 червня 1995 року мені встановлено інвалідність ІІІ групи безстроково. Захворювання має причинний зв'язок з наслідками Чорнобильської катастрофи.

 

Крім того, статтею 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мене віднесено до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На підставі цього Закону мені призначено пенсію та щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну моєму здоров’ю, розмір яких повинен визначатись виходячи з мінімальної пенсії за віком, яка встановлена законами.

 

Але відповідач (управління Пенсійного фонду України в ________________ районі м. ________, де я перебуваю на обліку) визначав розмір зазначених пенсій згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1 від 03.01.2002 р., № 530 від 28.05.2008 р. та №654 від 09.07.2008 р., що є суттєво меншою від тієї, що передбачена вищевказаним Законом.

 

Розмір моєї основної пенсії, відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» як інваліда ІІІ групи, повинен був становити не менше 6 мінімальних пенсій за віком.

 

Також, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 50 вказаного Закону, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю повинна становити для інвалідів ІII групи 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

 

Відповідач також не проводить перерахунок моєї пенсії після встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, як це передбачено частиною 3 статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

Я вважаю, що є вина відповідача в тому, що мені неправильно нараховувалась пенсія, так як розмір її не відповідає вимогам Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Оскільки окремі положення цих Законів, які обмежували конституційні права громадян, в різні періоди були визнані неконституційними (Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 8-рп/99, від 20.03.2002 р. № 5-рп/2002, від 17.03.2004 р. № 7-рп/2004, від 01.12.2004 р. № 20-рп/2004, від 09.07.2007 р., від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, від 27.11.2008 р. № 26-рп/2008), то відновлення попередніх їх редакцій не потребувало законодавчого врегулювання і повинно було виконуватись, зокрема, відповідачем.

 

Оскільки, Конституція України має пріоритет над підзаконними нормативно-правовими актами України, то діяльність державних органів повинна бути спрямована на виконання саме конституційних норм, а не підзаконних нормативно-правових актів, що йдуть врозріз із цими нормами Конституції України.

 

Статтею 8 Конституції України від 28.06.1996 р. передбачено: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права».

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується".

Більше того. Відповідно до статті ІV Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, до якої приєдналася Україна 12 липня 1996 року на підставі Закону України 334/96-вр, відповідальність за ядерну шкоду є абсолютною.

Стаття V цієї ж конвенції зобов’язує кожну країну, яка підписала цю конвенцію, забезпечити можливість особам, яким завдана ядерна шкода, реалізувати свої права на відшкодування ядерної шкоди.

Стаття VІ конвенції встановлює тридцятирічний строк позовної давності за вимоги відшкодування ядерної шкоди.

 

Абсолютну відповідальність за ядерну шкоду, завдану Чорнобильською катастрофою, встановлює також стаття 73 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

 

Можливість застосування вищеназваних нормативно-правових актів встановлює стаття 5 та 9 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Згідно з положеннями частини 4 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

 

Окрім того, стаття 22 Конституції України визначає, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 

Відповідно до частини першої статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

 

Отже, за конституційними нормами, виходячи із пріоритетності законів над підзаконними актами, при визначенні розміру моєї пенсії застосуванню підлягають частина 1 статті 50 та частина 4 статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а не постанови Кабінету Міністрів України, які істотно звужують обсяг установлених законом прав.

 

Слід наголосити, що надання законодавцем Кабінету Міністрів України права визначення порядку обчислення пенсій не означає, що останній, встановлюючи такий порядок, може допустити звуження змісту та обсягу прав громадян, встановлених цим же Законом. Тобто, Кабінет Міністрів України повинен був встановити зазначений порядок, не порушуючи положень цього Закону, в тому числі й інших законів, якими встановлено розміри мінімальної пенсії за віком.

 

Зі змісту статей 50 і 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" випливає, що під час визначення пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, за основу їх нарахування береться мінімальна пенсія за віком.

 

За чинним законодавством, розмір мінімальної пенсії за віком визначається лише за правилами, передбаченими частиною 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Іншого нормативно-правового акта, який би визначав цей розмір або встановлював інший розмір, немає.

 

Відповідно до частини 3 статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до 1, 2, 3, 4 категорій, та розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

 

Частиною 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Виходячи з цього, Відповідач повинен виплатити мені заборгованість, яка становить різницю між сумою, яка вийде при перерахунку основної та додаткової пенсії відповідно статей 50, 54 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та сумою фактично виплаченої пенсії за період із 13 червня 1994 року по дату прийнятого рішення.

 

Вважаю також, що є підстави для нарахування та виплати додаткової пенсії в подальшому, оскільки за весь період дії Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Відповідачем жодного разу не було сплачено вказану додаткову пенсію належним чином. Такої думки і Вищий адміністративний суд України. Відповідно до листа №910/13/13-09 від 17.06.09 року суди повинні здійснювати нарахування (саме нарахування, а не перерахунок та виплату заборгованості) та виплату пенсій виходячи з розмірів, встановлених законом №796-ХХІІ.

            На підставі вищевикладеного та відповідно до статей ІV, V, VІ Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, статті 73 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 8, 19, 22, 46 Конституції України, статей 50, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 5, 9, 17, 100, 102, 104, 106 Кодексу адміністративного судочинства України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Визнати причини пропуску строку для звернення до суду за захистом прав та законних інтересів поважними.

 

2. Поновити строк звернення до суду (обґрунтування в окремій заяві).

 

3. Прийняти мою позовну заяву до розгляду.

 

4. Визнати неправомірними дії Управління пенсійного фонду України в ________________ районі м. ________ щодо недоплати пенсії.

 

5. Зобов’язати Управління пенсійного фонду України в ________________ районі м. ________ здійснити перерахунок моєї пенсії в період з 15 червня 1995 р. по дату прийнятого рішення відповідно до вимог статей 50, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виходячи з розміру основної пенсії 6 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії 50 % мінімальної пенсії за віком.

 

6. Зобов'язати Управління пенсійного фонду України в ________________ районі м. ________ виплатити мені недоплачену суму заборгованості по виплаті пенсії за даний період, яка виникне в результаті перерахунку.

 

7. Зобов'язати Управління пенсійного фонду України в ________________ районі м. ________ станом на день прийняття рішення встановити мені пенсію в розмірі 6 мінімальних пенсій за віком та додаткову пенсію в розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком, та виплачувати її в подальшому і збільшувати розмір, застосовуючи правила, передбачені статтею 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

Додатки:

            1. Копія паспорта;

            2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

            3. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

            4. Копія довідки МСЕК;

            5. Копія позовної заяви із додатками;

            6. Заява про поновлення строку;

            7. Відповідь УПФУ в ________________ районі м. ________.

 

 

 

Примітка до позовної заяви Чорнобильців:

 

1.  Прийнятий Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" вiд 14.06.2011 № 3491-VI який на сьогоднішній день діє. Відповідно до цього закону "Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" …  застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік".

 

Тому при подачі позовної заяви будьте готові до цього закону. На сьогоднішній день він розглядається в Конституційному суді України на предмет відповідності Основному закону.

 

 

 

_____________ року                                      ____________________

 

ПРИМІТКА

 

1.  Прийнятий Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" вiд 14.06.2011 № 3491-VI який на сьогоднішній день діє. Відповідно до цього закону "Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" …  застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік".

 

            Тому при подачі позовної заяви будьте готові до цього закону. На сьогоднішній день він розглядається в Конституційному суді України на предмет відповідності Основному закону.

 

 

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ДАНОЇ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ДЛЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

 

1. Готуєте ксерокопії наступних документів у трьох примірниках: паспортні данні (1,2 сторінка та реєстрація), ідентифікаційний код, копія посвідчення особи яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрофи, копія довідки МСЕК, заява до управління ПФУ про перерахунок пенсії та їх відповідь (негативна).

 

2. Готуєте Позовну заяву по Чорнобильцям (зразок представлений) та до кожного примірника такої заяви прикладаєте по одному примірнику ксерокопії документів.

 

3. Інвалід Чорнобиля не сплачує Державне мито (від державного мита звільнені на підставі п. 18 ч. 1 Декрету "Про державне мито").

 

4. Особисто подаєте позовну заяву до Суду (або відправляєте по пошті два примірника позовних заяв із додатками (один для Суду інший для Відповідача) рекомендованим листом про вручення поштового повідомлення).

 

5. Чекаєте рішення суду першої інстанції, яке буде оскаржено до Апеляційного суду. Лише тоді коли рішення набуде законної сили. Несете його (із супровідним листом) до відповідного управління ПФУ та залишаєте його на виконання. У разі необхідності до ДВС та "просите" відкрити виконавче провадження.

 

6. Суд найчастіше задовольняє Ваші позовні вимоги щодо стягнення заборгованості з ПФУ стосовно недоплати пенсії інваліду Чорнобиля мінімум за попередні шість місяців (сума є достатньо великою та розмір її залежить від групи інвалідності - І, ІІ або ІІІ, та може становити порядком декількох десятків тисяч гривень).

 

Представлений алгоритм дій є основною складовою, що передує захисту Ваших законних прав, на передбачену Законом України пенсію для інвалідів Чорнобиля, яку нажаль можливо отримати лише через Суд.

 

Найкращий варіант позитивного та успішного вирішення даної справи є таким, щоб скористатися юридичною допомогою фахівця, який знається на даній категорії справ, оскільки мати позитивне рішення суду це лише 30% успіху, решта 70% успіху - це отримати відповідну суму боргу на руки (фактично).

Доручіть Вашу справу - Фахівцю!

 


Теги документа: заявление заява обязательство зобов`язання шкода иск позов пенсія позовна протиправний исковое ущерб визнання

Скачать Позовна заява про визнання протиправними дій УПФУ, щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду та зобов’язання вчинити певні дії
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 274     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>