Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція директора будинку культури

Посадова інструкція директора будинку культури

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 1106     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція директора будинку культури Должностная инструкция директора дома культуры
Скачать Посадова інструкція директора будинку культури бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

                               (уповноважена особа)

 

_______________________________________

                                          (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

 

 

Ця посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору та у відповідності до положень Трудового кодексу та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Директор будинку культури (далі - директор) відноситься до категорії керівників.

1.2. На посаду директора призначається особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи за профілем не менше 3-х років або середню професійну освіту і стаж роботи за профілем не менше 5-ти років.

1.3. Призначення на посаду директора та звільнення з неї здійснюється у порядку, встановленому

установчими документами будинку культури, та за поданням ________________________________.

1.4. Директор повинен знати:

1.4.1. накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи, що регламентують його роботу;

1.4.2. нормативні правові акти, що регламентують господарську і фінансово-економічну діяльність установ культури, а саме постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, що визначають пріоритетні напрямки розвитку культури і мистецтва, методичні і нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності закладів культури;

1.4.3. форми та методи організації роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;

1.4.4. основи цивільного, податкового, трудового законодавства, законодавства про культуру, про захист прав споживачів, про освіту, про рекламу;

1.4.5. основи фінансово-господарської діяльності та ділового адміністрування;

1.4.6. профіль, спеціалізацію та особливості структури будинку культури;

1.4.7. основи ринкової економіки, організації праці та управління;

1.4.8. вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі розвитку культури і мистецтва, надання населенню платних освітніх та інших послуг, проведення розважальних заходів;

1.4.9. засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;

1.4.10. основи психології та соціології;

1.4.11. етику ділового спілкування;

1.4.12. основні принципи планування роботи;

1.4.13. вимоги до складання та укладення різних господарських договорів та оформлення документації (облікової, звітної та ін);

1.4.14. правила внутрішнього трудового розпорядку;

1.4.15. правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.5. Директор підпорядковується безпосередньо _______________________________________________.

1.6. У підпорядкуванні директора знаходиться весь персонал будинку культури.

1.7. На час відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Директор будинку культури:

2.1. Здійснює загальне керівництво адміністративно-господарською і економічною діяльністю будинку культури.

2.2. Розробляє і контролює виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності серед населення.

2.3. Складає плани творчо-виробничої і фінансово-господарської діяльності будинку культури з застосуванням соціально-економічних умов.

2.4. Організовує діяльність будинку культури і роботу всього персоналу, а саме:

2.4.1. проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм творчої діяльності;

2.4.2. проведення спектаклів, концертів, театрально-видовищних та виставкових заходів, як силами власного творчого колективу, так і запрошених виконавців;

2.4.3. демонстрацію кінофільмів, і т.п.;

2.4.4. проведення консультацій і лекторіїв, народних університетів, курсів прикладних знань та навичок, проведення тематичних вечорів, творчих зустрічей, екскурсій та інших форм просвітницької діяльності, в тому числі і на абонементної основі;

2.4.5. проведення масових театралізованих свят та вистав, народних гулянь, обрядів і ритуалів, у відповідності з місцевими звичаями і традиціями;

2.4.6. організацію дозвілля різних груп населення, в тому числі проведення вечорів відпочинку та танців, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих свят, ігрових і культурно-розважальних програм;

2.4.7. організацію роботи кафе, салонів, куточків живої природи, ігротек, читальних залів, більярдних залів, кегельбану тощо;

2.4.8. роботу спортивно-оздоровчих клубів та секцій, груп туризму та здоров'я, проведення спортивних виступів, фізкультурно-масових змагань;

2.4.9. роботу студій звукозапису, видавничу діяльність, тиражування і створення фонотеки, роботу бібліотеки, інформаційно-комп'ютерних центрів;

2.4.10. надання в рамках можливостей будинку культури різноманітних платних послуг соціально-культурного характеру населенню, з урахуванням запитів і потреб;

2.4.11. надання сценічних майданчиків для проведення гастрольних та виїздних заходів театрів, концертних організацій, для здійснення спільних проектів і програм відповідно до укладених договорів.

2.5. Забезпечує будинок культури кваліфікованими кадрами з найкращим використанням знань і досвіду працівників, а саме:

2.5.1. укладає трудові договори (контракти) з творчим і технічним персоналом;

2.5.2. здійснює контроль за суворим додержанням персоналом правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

2.5.3. приймає рішення за поданнями про накладення адміністративних стягнень, застосування заходів заохочення до працівників будинку культури.

2.6. У межах наданих йому повноважень вирішує фінансові та матеріальні питання діяльності будинку культури, а саме:

2.6.1. забезпечує оснащення установи необхідним технологічним, інженерним обладнанням, інвентарем, матеріалами та здійснює контроль за їх використанням;

2.6.2. організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт будівель, споруд, приміщень будинку культури та устаткування;

2.6.3. визначає умови і укладає різні цивільно-правові договори, які необхідні для забезпечення нормального функціонування будинку культури, здійснює контроль за їх виконанням.

2.7. Вирішує всі питання, пов'язані з наданням послуг клієнтам і відвідувачам будинку культури, в тому числі розглядає претензії та скарги, пов'язані з якістю наданих послуг.

2.8. Займається питаннями розміщення реклами послуг, що надаються будинком культури, в засобах масової інформації з метою залучення клієнтів.

2.9. Керує іншими, передбаченими установчими документами будинку культури, видами діяльності.

2.10. Директор зобов'язаний:

2.10.1. своєчасно відповідати на запити інших співробітників по напрямку професійної діяльності, надавати необхідну інформацію в повному обсязі;

2.10.2. безперервно підвищувати свій професійний рівень;

2.10.3. чесно і сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки;

2.10.4. об'єктивно ставитися до інших співробітників, оцінювати їх внесок у досягнення цілей будинку культури за результатами їх роботи незалежно від особистого ставлення;

2.10.5. утримувати майно, що належить установі, в цілості й схоронності;

2.10.6. всебічно сприяти формуванню та зміцненню сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;

2.10.7. зберігати службову і комерційну таємниці;

2.10.8. дотримуватися правил конфіденційності при роботі з особистою інформацією співробітників будинку культури, правила внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

3. ПРАВА

Директор будинку культури має право:

3.1. Представляти інтереси будинку культури у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління.

3.2. Розпоряджатися майном та коштами будинку культури з дотриманням вимог, визначених законодавством, установчими документами, рішеннями засновників.

3.3. У межах, встановлених законодавством, визначати склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту.

3.4. Вимагати від засновників будинку культури сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

3.5. Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

3.6. Приймати рішення за поданнями: про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних у заподіянні матеріальних збитків установі, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; про моральне та матеріальне заохочення особливо героїв працівників.

3.7. Видавати довіреності на вчинення цивільно-правових угод, представництво, пр.

3.8. Укладати трудові договори (контракти).

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Директор будинку культури несе відповідальність:

4.1.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених трудовим законодавством.

4.1.2. за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.1.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством.

4.2. Директор будинку культури несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, встановлених законодавством, статутом, іншими нормативними правовими актами. Він не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: дом будинок должностная инструкция інструкція посадовий директор

Скачать Посадова інструкція директора будинку культури
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (3)     Загружен: 1106     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
США укрепят сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Порошенко
Пограничники получили от Укроборонпрома десять БТР-70
На Харьковщине создадут еще один добровольческий батальон
РФ получит "Мистрали" после установления мира в Украине - Олланд
В ЕС обеспокоены запугиванием крымских татар администрацией Крыма
"Днепр" уступил "Интеру" в стартовом матче Лиги Европы
Киеврада разрешила продать землю в центре столицы на 2,8 млн грн
В Харькове националисты разогнали митинг КПУ
Відбулася зустріч Президента України з Віце-президентом США
О.Турчинов: Голосування за закони про особливий статус деяких районів Донбасу і про амністію відбувалися відповідно до Регламенту
О.Турчинов: Закон про люстрацію розпочинає механізм очищення влади
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту направити на доопрацювання законопроект про внесення змін до Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" (щодо розширення прав Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад у частині використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища)
Парламентський довідник знаменних і пам'ятних дат - СЕРПЕНЬ 2014 РОКУ
Парламентський довідник знаменних і пам'ятних дат - ВЕРЕСЕНЬ 2014 РОКУ
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов привітав особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом
Комітет з питань національної безпеки і оборони обговорив питання про ретрансляцію (поширення) програм та передач об'єктами Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення в Луганській і Донецькій областях
Комітет з питань охорони здоров’я підтримує законопроект про внесення зміни до статті 38 Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування)
Підкомітет з питань трудових мігрантів та національно-культурної співпраці Комітету з питань європейської інтеграції провів слухання до 70-річчя депортації українців із Закерзоння
У Комітеті з питань транспорту і зв'язку відбувся "круглий стіл" з обговорення проекту закону про внесення змін до Закону "Про дорожній рух" щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту направити на доопрацювання законопроект про внесення змін до Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" (щодо розширення прав Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад у частині використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища)
Все новости >>>