Mercedes C230 (1450 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Посадова інструкція вихователя різновікової (молодшо-середньої) групи

Посадова інструкція вихователя різновікової (молодшо-середньої) групи

раздел Посадові інструкції / Должностные инструкции
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3.7 (3)     Загружен: 3543     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Посадова інструкція вихователя різновікової (молодшо-середньої) групи Должностная инструкция воспитателя разновозрастной (младше-средней) группы
Скачать Посадова інструкція вихователя різновікової (молодшо-середньої) групи бесплатно

 

 

______________________________________

(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

_______________________________________

        (уповноважена особа)

 

_______________________________________

           (ПІБ, підпис)

 

_________________ року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВИХОВАТЕЛЯ РІЗНОВІКОВОЇ ( МОЛОДШО-СЕРЕДНЬОЇ) ГРУПИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя дошкільного навчального закладу.

1.2. Вихователь призначається директором дошкільного навчального закладу.

1.3. Вихователь підпорядковується директору дошкільного навчального закладу.

1.4. Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим директором ДНЗ.

1.5. У своїй роботі вихователь керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, Постановами і рішеннями Уряду України, Міністерства освіти і науки України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров‘я, Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, даною посадовою інструкцією.

1.6. Тривалість робочої зміни – 6 годин, що відповідає тарифній ставці вихователя санаторного дошкільного закладу, тижневе навантаження – 30 годин, тривалість щорічної відпустки – 42 календарних дні.

1.7. Вихователь може залучатися до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ‘ЯЗКИ

Вихователь дошкільного навчального закладу:

2.1. Виконує вимоги інструкції з охорони життя і здоров`я дітей, безпеки життєдіяльності, організовує роботу на виконання Державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

2.2. Організовує професійну діяльність відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, Закону України «Про права дитини», забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти.

2.3. Здійснює освітньо-виховний процес за всіма напрямками діяльності ДНЗ згідно річного плану, Статуту дошкільного навчального закладу.

2.4. Впроваджує в педагогічний процес навчально-методичні документи та рекомендації щодо організації освітньо-виховного та фізкультурно-оздоровчого процесу в ДНЗ, якісно організує та проводить заняття з дітьми згідно сучасних вимог.

2.5. Забезпечує виконання рухового режиму дошкільного закладу.

2.6. Виконує програми розвитку, оздоровчу та корекційну роботи з дітьми, віднесених за станом здоров‘я до підготовчої та спеціальної медичної групи.

2.7. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки життєдіяльності в групі та на ігровому майданчику..

2.8. Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, охайно щодня веде табель відвідування дітей, своєчасно повідомляє директора та медсестру про причину тривалої відсутності дитини. Слідкує за станом здоров‘я кожної дитини в групі, виконує рекомендації лікаря та медсестри.

2.9. Щодня зранку вихователь оглядає кожну дитину яка прийшла в ДНЗ і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, стежить чи немає шкіряних захворювань – сипу, розчосу, чи не гнояться очі, чи не спостерігається у дитини нездужання (болить голова, горло, в горлі нальоти, слинотеча та інше).

2.10. Контролює батьківську плату за харчування дітей щомісяця.

2.11. Планує освітньо-виховну роботу в групі відповідно до програми, вікових та індивідуальних особливостей дітей, разом з іншим вихователем групи складає перспективний та календарний план роботи згідно діючих вимог та річного плану ДНЗ. Веде необхідну ділову документацію в групі.

2.12. Надає допомогу інструктору фізкультури та музичному керівнику у проведенні занять з дітьми своєї групи.

2.13. Бере участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, свят, розваг в дошкільному навчальному закладі.

2.14. Бере активну участь в діяльності педагогічної ради ДНЗ, методичних об‘єднаннях району, міста. Обирає ефективні форми і методи роботи з дітьми, творчо використовує кращий педагогічний досвід. Залучається до методичної роботи.

2.15. Вільно володіє державною мовою, спілкується з дітьми і батьками виключно нею.

2.16. Реалізує диференційований та індивідуальний підходи до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, створює оптимальні умови для розвитку здібностей дітей, формування всебічно розвиненої особистості.

2.17. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Проходить атестацію кожні 5 років, готує свої атестаційні матеріали.

2.18. Бере участь у методичних об’єднаннях, семінарах та інших заходах РУО.

2.19. Працює в тісній взаємодії з сім‘єю. Проводить роз‘яснювальну, консультативну та пропагандистську роботу з питань виховання, навчання, оздоровлення дітей та формування здорового способу життя в родинах вихованців.

2.20. Дотримується педагогічної етики, ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом, особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.

2.21. Старанно готується до робочого дня. Підбирає матеріали для проведення занять, організації індивідуальної роботи з дітьми. При необхідності виготовляє додаткові посібники, дидактичні ігри, роздавальний матеріал.

2.22. Виконує режим дня групи, проводить режимні моменти ( гігієнічну гімнастику, загартування, фізхвилинки та паузи під час діяльності тощо), змістовно організовує прогулянки з дітьми, не порушує розкладу й тривалості занять.

2.23. Проводить роботу по вихованню у дітей навичок самообслуговування під час одягання та роздягання дітей, культурно – гігієнічних навичок під час харчування.

2.24. Впроваджує особистісно-орієнтовану модель побудови педагогічного процесу, систему педагогічних впливів, які ґрунтуються на педагогіці співробітництва, національної культури, звичаях та традиціях українського народу.

2.25. Забезпечує набуття дитиною досвіду, знань, умінь, навичок, необхідних для навчання у школі, сприяє розвитку дитячої компетентності, готує дітей до свідомого життя.

2.26. Виконує доручену йому роботу сам, не передоручає її іншим особам.

2.27. Веде облік матеріальних цінностей в групі (іграшок, навчального та дидактичного матеріалу, методичної літератури, літератури для читання дітям, розвивальних ігор тощо).

2.28. Створює та удосконалює предметно-розвивальне середовище в групі відповідно до вікових особливостей розвитку вихованців та напрямків роботи з дітьми.

2.29. Своєчасно проходить медогляд.

2.30. При необхідності залишається працювати на другу зміну. Вихователь не має права залишати робоче місце до приходу змінного вихователя.

2.31. Бере участь у прибиранні території ДНЗ, квітнику, городу, спортивного майданчика під час дня Довкілля та місячників по прибиранню території ДНЗ.

2.32. Бере участь у підготовці приміщень ДНЗ до початку навчального року та осінньо – зимового періоду.

2.33 Відповідає за організацію і проведення питного режиму в групі, під час прогулянки, пішого переходу тощо.

2.34 Ні за яких причин не залишає дітей без нагляду.

 

3. ПРАВА

Вихователь має право в межах своєї компетенції:

3.1. На рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з вихованцями.

3.3. Припинити діяльність в групі у випадку загрози життю та здоров‘ю дітей та працівників.

3.4. Отримувати відповідну зарплату за працю з виплатою надбавок згідно чинного законодавства, вимагати пояснення у випадку непорозумінь.

3.5. Звертатися за допомогою до трудового колективу у виникненні трудових спорів а також захищати свої права в судовому порядку.

3.6. Проходити курси підвищення кваліфікації, подавати заяву на позачергову атестацію на підвищення кваліфікаційного рівня та присвоєння звання відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників.

3.7. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіку, на інші види відпусток, зазначені в Законі України «Про відпустки».

3.8. Працювати за сумісництвом, суміщенням, з подвійним педагогічним навантаженням.

3.9. Одержувати заохочення та нагороди за сумлінну працю, винаходи та творчу ініціативу в професійній діяльності.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вихователь несе персональну відповідальність:

4.1. За життя та здоров‘я вихованців з якими працює.

4.2. За результативність своєї роботи по виконанню вимог програми навчання і виховання дітей дошкільного віку, за реалізацію Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

4.3. За впровадження навчально-методичних документів та рекомендацій по удосконаленню освітньо-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.

4.4. За виконання завдань розділу програми з фізичного виховання у разі відсутності в ДНЗ інструктора з фізкультури.

4.5. За порушення інструкцій з охорони життя і здоров`я дітей, безпеки життєдіяльності, з охорони праці під час навчально-виховного процесу, пожежної безпеки, санітарних норм і правил.

4.6. За збереження майна групи.

4.7. За ведення плану освітньо-виховної роботи в групі та ділової документації вихователя.

4.8. За виконання режиму дня групи, питного режиму, якість та систематичність проведення режимних моментів.

4.9. За санітарний стан в групі.

4.10. Вихователь несе дисциплінарну відповідальність за порушення або невиконання даної посадової інструкції, Статуту ДНЗ, правил внутрішнього трудового розпорядку, доручень, наказів і розпоряджень директора ДНЗ.

4.11 За організацію харчування в групі ( годування, догодовування, сервіровка, об'єм страв).

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1 Зовнішні документи: Закони України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцію про права дитини інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики виховної роботи, основні напрями та перспективи розвитку дошкільної освіти, державну мову.

5.2 Внутрішні документи:

5.2.1 Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, безпеки життєдіяльності.

5.2.2 Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

5.2.3 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.2.4 Посадову інструкцію

5.2.5. Інструкцію з охорони праці, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні правила

5.2.6. Статут ДНЗ.

5.2.7 Правила надання першої медичної допомоги.

5.2.8 Положення про батьківські комітети.

5.2.9 Інструкцію по організації харчування дітей в днз.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду вихователя призначається особа, яка:

6.1 Характеризується здатністю забезпечувати засвоєння вихованцями навчальних програм.

6.2 Володіє знаннями основ педагогіки, психології, дитячої фізіології

6.3 Використовує інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі;

6.4 Вміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з вихованцями, батьками, колегами по роботі.

6.5 Додержується педагогічної етики, моралі.

6.6 Поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм насильства, виховує у неї повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, формує дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Вихователь I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вихователя II категорії - не менше 1 року.

Вихователь II категорії: базова або неповна вища освітавідповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією вихователя - не менше 2 років.

 Вихователь: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Вихователь:

7.1. Взаємодіє з педрадою, батьківськими комітетами, радою дошкільного закладу, профспілковим комітетом дошкільного закладу, РНМЦ.

7.2. Одержує від адміністрації інформацію нормативно-правового, організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами, методичною літературою ДНЗ, галузевими виданнями.

7.3. Систематично обмінюється інформацією з іншими педагогічними працівниками ДНЗ.

7.4. Запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя своїм прикладом серед дітей, батьків та співробітників.

7.5. Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією.

7.6. Зобов‘язаний вчасно повідомляти про хворобу або іншу причину невиходу на роботу.

7.7. Планує свою роботу на рік, місяць, тиждень, день у відповідності з формою планування, затвердженою на педагогічній раді ДНЗ. Виявляє творчість в організації педагогічного процесу, використовує кращий педагогічний досвід.

7.8. У разі виробничої необхідності може заміняти вихователя, інструктора з фізкультури, помічника вихователя.

 7.9. При наявності наказу РУО може тимчасово виконувати обов‘язки директора ДНЗ.

 

 

Посадову інструкцію отримав:           ________________________________________________

 

Дата:                                                  ________________________________________________

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник структурного підрозділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

 

_________________

(підпис)

 

______________________

(ПІБ)

 

___________________ р.


Теги документа: должностная инструкция інструкція посадовий воспитатель

Скачать Посадова інструкція вихователя різновікової (молодшо-середньої) групи
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 3.7 (3)     Загружен: 3543     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
В Донецкой области построят свыше 200 фортификационных сооружений
Порошенко пояснил значение военных учений в Яворове
Славянская ТЭС возобновила работу после простоя в 279 дней
Бойцы Правого сектора отказались оставлять позиции под Мариуполем
Японцы создали дешевый бионический протез руки
Число погибших возле Горловки возросло до четырех человек
Порошенко подписал закон о лицензировании видов хоздеятельности
Ярошу предложили должность в Минобороны - Геращенко
На Манхэттене в Нью-Йорке обвалилось здание: есть пострадавшие
Госдеп США: отставка Коломойского - внутреннее дело Украины
В Днепропетровске задержаны торговавшие боеприпасами милиционеры
Возле Горловки на мине подорвался автобус: есть погибшие
Украинские военные получили первые бронемашины "Свитязь"
За день боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня - штаб
Суд отклонил жалобу Савченко на действия следствия
Порошенко и глава МИД Австрии обсудили ситуацию в Донбассе
Украина сегодня моделирует скорое будущее России
ОБСЕ фиксирует новые случаи нарушения режима прекращения огня
Порошенко пообещал Южмашу оборонный заказ
Европарламент поддержал выделение Украине 1,8 млрд евро
Все новости >>>