Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір дарування частки квартири

Договір дарування частки квартири

раздел Дарування / Дарение
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 450     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір дарування частки квартири Договор дарения доли квартиры
Скачать Договір дарування частки квартири бесплатно

 

 

ДОГОВІР

дарування частки квартири

 

м.______________

______________р.

 

Ми: з однієї сторони – я, ________________________________ (народилася __________ року; паспорт ____________, виданий __________________________________________________ ___________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – _____________), проживаю за адресою: _______________________________________________________________________, та я,

________________________________________ (народилася __________ року; паспорт ____________, виданий _______________________________________________________________ ___________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – _____________), проживаю за адресою: ____________________________________________________, іменовані далі як «ДАРУВАЛЬНИКИ»,

а з другої сторони – я, ________________________________ (народилася __________ року; паспорт ____________, виданий __________________________________________________ ___________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – _____________), проживаю за адресою: ______________________________________________________________________, іменований далі як «ОБДАРОВУВАНИЙ»,

            підтверджуючи обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі, маючи на меті реальне настання правових наслідків,

            у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу _______________________ (________________________________), яку як нотаріуса ми обрали самостійно і до якої звернулися добровільно,

 

УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО ТАКЕ:

 

1. Ми, ДАРУВАЛЬНИКИ, обізнані про безоплатність цього правочину, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз подарували у рівних частках кожна, а я, ОБДАРОВУВАНИЙ, прийняв у дар 2/3 частки КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у БУДИНКУ за № __, розташованому на проспекті ____________________ у місті _________________.

2. 2/3 частки КВАРТИРИ, що даруються, належить у рівних частках нам, ДАРУВАЛЬНИКАМ, на підставі СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО, виданого відділом приватизації житла __________________ райдержадміністрації міста Києва ________ року згідно з розпорядженням (наказом) від __________ року № ___.

            Право власності на згадану частку квартири зареєстровано за нами, ДАРУВАЛЬНИКАМИ, у Київському міському бюро технічної інвентаризації _______ року, про що зроблено запис у реєстрову книгу за № _________.

3. Згідно з відомостями, що містяться у правовстановлювальному документі, та як зазначено у довідці-характеристиці, виданій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна ___________ року за № _________, квартира, 2/3 частки якої є предметом цього договору, в цілому має такі характеристики:

            - кількість жилих кімнат - _____ (__________________);

            - розмір жилої площі - _____ (__________________) кв. м;

            - розмір загальної площі - _____ (__________________) кв. м.

4. Дар цей сторони оцінюють в сумі _____ (__________________) гривні 00 копійок.

Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, реквізити якої записані у п. 3 цього договору, вартість квартири становить _____ (__________________)гривні 00 копійок.

5. Ми, ДАРУВАЛЬНИКИ:

- стверджуємо, що:

            житло, яке є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не продано, не подаровано, як внесок до статутного капіталу юридичної особи не передано, не відчужено іншим способом, не заставлено, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває; за договором управління квартира не передавалась; прав щодо відчужуваного житла у третіх осіб (в тому числі за договорами найму (оренди), позички, тощо; прав неповнолітніх та/або малолітніх на користування житлом) немає; будь-які інші обтяження стосовно цієї нерухомості відсутні;

            квартира, що нами дарується, є нашою особистою приватною власністю як така, що набута шляхом безоплатної приватизації, що підтверджується записаним вище правовстановлювальним документами;

            дарунок передано нами ОБДАРОВУВАНОМУ до підписання цього договору шляхом передавання йому належних нам комплектів ключів;

- гарантуємо, що:

            недоліків, а також особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна ОБДАРОВУВАНОГО або інших осіб, які відомі нам та про які б ми свідомо не попередили ОБДАРОВУВАНОГО, відчужуване житло не має.

6. Житло, що дарується, візуально оглянуто мною, ОБДАРОВУВАНИМ, до підписання цього договору.

            Із поданих для оформлення цього договору документів, із наведеної вище заяви ДАРУВАЛЬНИКІВ, а також із наших родинних відносин мені відомо, що частка квартира, яка мені дарується, дійсно є особистою приватною власністю ДАРУВАЛЬНИКІВ, та про те, що малолітні та/або неповнолітні особи, які б мали право на користування відчужуваною нерухомістю, відсутні.

Ключі від квартири, частка якої дарується, передано мені до підписання цього договору.

8. Ми, ДАРУВАЛЬНИКИ та ОБДАРОВУВАНИЙ, стверджуємо, що:

            у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

            розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

            при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

            договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

            договір укладається на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

            правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

            цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

            володіємо українською мовою, що дало нам можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність цього договору.

9. Ми, СТОРОНИ, домовляємося, що:

            - згідно з ч. 4 ст. 722 Цивільного кодексу України прийняттям дарунку визнаємо момент передачі ключів від житла, що є предметом цього договору;

            - право власності у ОБДАРОВУВАНОГО виникає з моменту прийняття дарунку (тобто, передачі ключів від квартири).

10. Питання, не урегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

11. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, несу я, ОБДАРОВУВАНИЙ.

12. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом сторони можуть відмовитися від договору дарування. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору чи визнання недійсним.

13. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236 щодо правових наслідків недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону, ст. 319 щодо здійснення права власності, ст. 334 щодо моменту набуття права власності за договором; ст.ст. 717-728 Цивільного кодексу України щодо поняття, форми договору дарування, прав та обов’язків сторін за договором дарування, можливості розірвання договору дарування на вимогу дарувальника та підстави для цього; ст.ст. 57-74 Сімейного кодексу України щодо умови виникнення особистої та спільної власності на майно і особливості розпорядження таким майном; ст.ст. 13 та 14 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» щодо порядку та розмірів оподаткування подарованого майна; ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей») нам, ДАРУВАЛЬНИКАМ та ОБДАРОВУВАНОМУ, нотаріусом роз`яснено.

 

Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких (разом з КОПІЄЮ правовстановлювального документа, на підставі якого здійснювалося відчуження, довідкою-характеристикою № ________ від ___________ року, витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна від _________ року, витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкову заставу від _________ року) призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу _______________ (_____________________________), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів – для нас, ДАРУВАЛЬНИКІВ (один спільний примірник) та ОБДАРОВУВАНОГО.

 

ПІДПИСИ:

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано бланк серії ______ № ______________

Скачать Договір дарування частки квартири
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 450     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>