Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір дарування квартири (нотаріальний)

Договір дарування квартири (нотаріальний)

раздел Дарування / Дарение
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 390     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір дарування квартири (нотаріальний) Договор дарения квартиры (нотариальный)
Скачать Договір дарування квартири (нотаріальний) бесплатно

 

 

ДОГОВІР

дарування квартири (нотаріальний)

 

м.______________

______________р.

 

Учасники цього правочину: з однієї сторони – ______________________ (народився __________ року; паспорт ____________, виданий _____________________________________________ _________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ________), котрий проживає за адресою: _________________________________________________, іменований далі як «ОБДАРОВУВАНИЙ»,

а з другої сторони – ______________________ (народився __________ року; паспорт ____________, виданий ___________________________________________________ _________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ________), котрий проживає за адресою: _________________________________________________, та ______________________ (народився __________ року; паспорт ____________, виданий ___________________________________________ _________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ________), котрий проживає за адресою: _________________________________, іменовані далі як «ДАРУВАЛЬНИКИ»,

            підтверджуючи обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає їх внутрішній волі, маючи на меті реальне настання правових наслідків,

            у приміщенні, яке є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу __________________________, яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано самостійно і до якої звернулися добровільно,

 

УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО ТАКЕ:

1. ДАРУВАЛЬНИКИ, обізнані про безоплатність цього правочину, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз подарували своєму синові, а ОБДАРОВУВАНИЙ прийняв у дар від своїх батьків КВАРТИРУ за № ____, що знаходиться у будинку за № ____, розташованому на вулиці _____________________ у місті ________________.

2. КВАРТИРА, що дарується, була приватизована ДАРУВАЛЬНИКАМИ і належить їм на підставі СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО, виданого _______________________________ ____________ року згідно з розпорядженням № ____ від _________ року. Право власності на згадану квартиру зареєстровано у Київському міському бюро технічної інвентаризації ___________ року, про що зроблено запис у реєстрову книгу за № _________.

3. Згідно з відомостями, що містяться у записаному вище правовстановлювальному документі, та як зазначено у технічному паспорті на квартиру, котрий є складовою частиною правовстановлювального документа, і у довідці-характеристиці, виданій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна __________ року за № ____ квартира, що є предметом цього договору, має такі характеристики:

            - кількість жилих кімнат - 3 (три);

            - розмір жилої площі - ____ (_______________) кв. м;

            - розмір загальної площі - ____ (_______________) кв. м.

4. Дар цей сторони оцінюють в сумі ____ (_______________) гривні ___ копійок.

            У відповідності з відомостями, викладеними у довідці-характеристиці, реквізити якої записані у п. 3 цього договору, вартість цілої квартири становить ____ (_______________) гривні ___ копійок.

5. ДАРУВАЛЬНИКИ:

- стверджують, що:

            житло, яке є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не продано, не подаровано, як внесок до статутного капіталу юридичної особи не передано, не відчужено іншим способом, не заставлено, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває; за договором управління квартира чи її частка не передавалась; прав щодо відчужуваного житла у третіх осіб (в тому числі за договорами найму (оренди), позички, а також прав неповнолітніх та/або малолітніх осіб на користування житлом) немає; будь-які інші обтяження стосовно цієї нерухомості відсутні.

            При цьому факт відсутності неповнолітніх та/або малолітніх осіб, які б мали право на користування квартирою, що дарується, ДАРУВАЛЬНИКИ підтверджують ДОВІДКОЮ № ______, виданою _______________________________________________, яка додана до пакету документів, що передаються нотаріусу;

            підписанням цього договору кожен із них висловлює свою згоду на передачу ОБДАРОВУВАНОМУ прав власності на цілу квартиру (тобто, схвалюють дії один одного як подружжя);

            дарунок передано ОБДАРОВУВАНОМУ до підписання цього договору шляхом передавання йому комплекту ключів від квартири;

- гарантують, що:

            недоліків, а також особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна ОБДАРОВУВАНОГО або інших осіб, які відомі відчужувачам та про які б вони свідомо не попередили ОБДАРОВУВАНОГО, відчужуване житло не має.

6. Житло, що дарується, візуально оглянуто ОБДАРОВУВАНИМ до підписання цього договору.

            Із поданих для оформлення цього договору документів, із наведеної вище заяви ДАРУВАЛЬНИКІВ, а також із особистих відносин сторін правочину йому відомо, що малолітні та/або неповнолітні особи, які б мали право на користування відчужуваною нерухомістю, відсутні.

Ключі від квартири, яка дарується, отримано ОБДАРОВУВАНИМ до підписання цього договору.

7. ДАРУВАЛЬНИКИ та ОБДАРОВУВАНИЙ стверджують, що:

- у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

- розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

- договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

- договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- особи, що підписують цей договір, володіють українською мовою, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність договору.

8. Особи, що підписали цей договір:

- підтверджують, що:

а) згідно з ч. 4 ст. 722 Цивільного кодексу України прийняттям дарунку визнають момент передачі ключів від квартири, яка є предметом цього договору;

б) право власності у ОБДАРОВУВАНОГО на житло виникає після передачі ключів;

- домовляються про те, що цей договір буде зареєстровано у Державному реєстрі правочинів.

9. Питання, не урегульовані у цьому договорі вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

10. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, несе ОБДАРОВУВАНИЙ.

11. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом сторони можуть відмовитися від договору дарування. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору чи визнання недійсним.

12. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236 щодо правових наслідків недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону, ст.ст. 240-248 щодо поняття і суті представництва та довіреності; ст. 319 щодо здійснення права власності, ст. 334 щодо моменту набуття права власності за договором; ст.ст. 717-728 Цивільного кодексу України щодо поняття, форми договору дарування, прав та обов’язків сторін за договором дарування, можливості розірвання договору дарування на вимогу ДАРУВАЛЬНИКІВ та підстави для цього; ст.ст. 57-74 Сімейного кодексу України щодо умови виникнення особистої та спільної власності на майно і особливості розпорядження таким майном; ст.ст. 13 та 14 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” щодо порядку та розмірів оподаткування подарованого майна; ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”) особам, що підписали цей договір, нотаріусом роз`яснено.

 

Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких (разом з правовстановлювальним документом, довідкою-характеристикою, витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкову заставу) призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ______________ (_____________________________), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів – для ДАРУВАЛЬНИКІВ (один спільний примірник) та ОБДАРОВУВАНОГО.

 

ПІДПИСИ:

Скачать Договір дарування квартири (нотаріальний)
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 390     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>