Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Загальна довіреність

Загальна довіреність

раздел Довіреність, доручення / Доверенность, поручительство
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 672     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Загальна довіреність Общая доверенность
Скачать Загальна довіреність бесплатно

 

ЗАГАЛЬНА ДОВІРЕНІСТЬ

 

м. ______________

_____________________________ року ____________ місяця ___________ числа

 

Я, ___________________________________ (народилася __________ року; паспорт _______________, виданий ________________________________________________________ _________________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - ______________), проживаю за адресою: _______________________,

            обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину,

            відповідно до вимог ст. 244 та ст. 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,

            у приміщенні за адресою: ____________________________________, що є робочим місцем нотаріуса _________________ міського нотаріального округу ___________________, яку як нотаріуса для вчинення правочину мною було обрано самостійно та до якої я звернулася добровільно, цією довіреністю

УПОВНОВАЖУЮ:

_________________________________ (на день видачі довіреності – паспорт _____________, виданий ______________________________________ ______________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ______________), який проживає ___________________________________,

та/або

_________________________________ (на день видачі довіреності – паспорт _____________, виданий ______________________________________ ______________ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України – ______________), який проживає ___________________________________,

 

бути моїми представниками з усіма необхідними повноваженнями з питань:

 

- ПРИДБАННЯ (купівлі, міни, отримання в подарунок) на моє ім’я, ВІДЧУЖЕННЯ (продажу, міни), здачі в НАЙОМ (оренду), передачі в ЗАСТАВУ в забезпечення виконання моїх майнових зобов’язань, УПРАВЛІННЯ, а також вчинення для мене та/чи у моїх інтересах будь-яких дій щодо належного мені на праві приватної власності рухомого та нерухомого майна, визначаючи в усіх випадках суми, терміни та інші умови правочинів на власний розсуд;

- одержання належного мені майна, включаючи грошові суми та цінні папери;

- одержання будь-яких документів від громадян та юридичних осіб, незалежно від того, ким та з якою метою вони видані;

- використання цінних паперів на свій розсуд, в тому числі з правом передачі повноважень з їх використання іншим громадянам та юридичним особам;

- відкриття на моє ім’я рахунків у відомих їм банківських та інших фінансових установах з правом їх поповнення та конвертації грошових коштів;

- розпорядження моїми рахунками в усіх банківських (фінансових) установах без винятку і незалежно від того, у якій валюті вони відкриті (зокрема – і рахунками у цінних паперах);

- укладання відповідних договорів про користування індивідуальними/депозитними сейфами у відомих їм банківських установах з правом вільного доступу до таких сейфів і використання їх на власний розсуд у моїх інтересах;

- одержання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової та/чи інші подібних відправлень;

- ПРЕДСТАВНИЦТВА моїх інтересів у всіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування (в тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах (зокрема - в органах освіти, опіки і піклування); державних комітетах та підвідомчих їм органах; в посольствах та консульствах іноземних держав в Україні; в органах державної статистики, Пенсійному фонді України, в банківських установах; в органах юстиції, в тому числі – в управліннях юстиції будь-якого рівня, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, в органах реєстрації актів цивільного стану; в органах (бюро) технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна; в митних органах; в органах паспортно-візової служби України, в органах Державтоінспекції, в інших структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших правоохоронних органах України; в медичних закладах; в житлово-комунальних органах; на пошті; в органах державної влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої спрямованості, в тому числі – в землевпорядних органах, в органах опіки і піклування; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях та комітетах; в судах будь-якої ланки та спрямованості (у тому числі в адміністративних) - з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, заявнику, іншим заінтересованим особам, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу); оскарження рішення (ухвали, постанови) суду у будь-який із способів, що передбачені чинним законодавством; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх засвідчених у встановленому порядку копій; в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, винесених у зв’язку із цією довіреністю, поданням від мого імені виконавчих документів, одержання присудженого майна або грошей);

- оскарження дій посадових осіб і представників владних структур у позасудовому порядку.

Крім перерахованого вище, представникам також надається право:

- подавати від мого імені будь-які заяви (у тому числі позовні та такі, що випливають із вимог сімейного законодавства України, у тому числі – щодо мого сімейного стану та підтвердження того, що я у шлюбі не перебуваю і відчужуване мною майно чи гроші, які передаються за договорами купівлі-продажу, не є спільною сумісною власністю; щодо відсутності малолітніх/неповнолітніх дітей та/чи інших осіб, які б мали права власності чи користування моїм майном), запити, клопотання (як письмові, так і усні), скарги, позови, що стосуються виконання цього доручення, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них;

- отримувати дозволи, довідки, рішення компетентних органів (зокрема – отримати свідоцтво про право власності чи інший рівнозначний йому документ, що підтверджує моє право власності на відомий представникові об’єкт нерухомості), державні акти про право власності на землю чи інші рівнозначні їм документи, що будуть підтверджувати моє право власності на землю, документи щодо реєстрації та здійснення підприємницької діяльності (у тому числі – форми 4ОПП, ліцензії, свідоцтва, зокрема – свідоцтво платника єдиного податку), дозволи, витяги з реєстрів (у тому числі державних та єдиних), дублікати документів, їх копії, відповіді на запити, скарги, заяви, Книгу обліку доходів та витрат, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби;

- отримувати та здавати поштові відправлення;

- здійснювати процедуру легалізації виданих (оформлених, отриманих) на моє ім’я документів чи вчинення апостилю;

- подавати декларації, звіти тощо;

- замовляти проведення експертиз (у тому числі стосовно землі та іншої нерухомості);

- сплачувати нараховані мені податки, збори, інші обов’язкові платежі;

- вести переговори від мого імені (у тому числі і щодо придбавання, відчуження, застави, передачі прав на майно та грошові кошти);

- розписуватися за мене (у тому числі підписувати договори про придбавання для мене майна чи відчуження від мого імені майна, передачі прав на майно, попередні договори, договори про відкриття рахунків, про внесення змін до укладених договорів, про розірвання укладених договорів тощо у випадках і на умовах, які відомі моїм представникам та не потребують додаткового узгодження зі мною; підписувати заяви, клопотання, скарги, позови, запити, інформаційні повідомлення, тощо);

- знайомитися з матеріалами справи (в тому числі у суді та інших правоохоронних органах);

- брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів;

- давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності (зокрема, але не виключно – судовим та/чи іншим правозахисним органам, землевпорядним органам, органам опіки і піклування, органам освіти тощо);

- наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за довіреністю (у тому числі при здійсненні судочинства);

- оскаржувати дії органів та посадових осіб у позасудовому чи судовому порядку (в тому числі у вищестоячому органі, у керівника, в судових органах будь-якої з ланок, - з усіма правами та обов’язками, передбаченими процесуальним законодавством для будь-якого із учасників процесу);

- подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені за цим дорученням на моє ім’я;

- розраховуватись від мого імені за укладеними правочинами;

- здійснювати необхідні платежі при виконанні дорученого;

- отримувати належні мені від продажу майна (у тому числі нерухомого) гроші; отримувати майно, що передбачається для мене у результаті укладання договорів міни; отримувати із каси банку (фінансової установи) гроші у сумах та у валюті, що визначаються представниками самостійно;

- ставити питання про реєстрацію правочинів за моєю участю, а також належного мені права власності на майно, що підлягає реєстрації;

- ставити питання про реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить чи буде належати мені;

- здійснювати конвертацію валют;

- мати вільний доступ до належного мені майна (у тому числі цінних паперів, рахунків) усіма способами, які передбачені чинним законодавством України;

- проводити ремонт придбаного для мене (належного мені) майна (не виключаючи можливість здійснення перепланування, узаконення вже проведених перепланувань тощо), вчиняти весь комплекс дій, що пов’язані із цим питанням та замовляти і отримувати усі необхідні документи, пов’язані з виконанням передбаченого тут;

- здійснювати будівництво на придбаних для мене (належних мені) земельних ділянках з правом вчинення усього комплексу дій, що пов’язані із цим питанням та замовлення і отримання усіх необхідних та передбачених законом документів, у тому числі - паспорта забудовника);

- вчиняти будь-які інші дії та подавати, підписувати чи отримувати БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ХОЧ ПРЯМО І НЕ ВКАЗАНІ У ЦІЙ ДОВІРЕНОСТІ, АЛЕ ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЇЇ СУТІ ТА ЗМІСТУ, та які будуть необхідними для правильного, повного і ефективного ведення моїх справ та захисту моїх інтересів.

 

            Представники вправі на свій розсуд виконувати надані їм повноваження як спільно, так і окремо, незалежно один від одного, виходячи у кожному конкретному випадку із доцільності та захисту моїх інтересів. В останньому випадку моїм представником буде вважатися той із них, хто фактично виконує передбачене у довіреності.

Довіреність складена мною у одному примірнику. У разі втрати цієї довіреності __________________ та _____________________ вправі особисто за спільною заявою отримати її дублікат у відповідному органі нотаріату без додаткового узгодження цього питання зі мною.

           

            Довіреність видана без права передоручення представниками наданих їм повноважень третім особам, і зберігає чинність до ____________________________________________ року, якщо не буде припинена раніше цієї дати з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства, про що я повідомлю представників у письмовій формі.

            Протягом дії цієї довіреності вона є чинною також і у разі зміни паспортних даних чи адрес місць реєстрації уповноважених мною осіб.

 

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним, а також вимоги Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» мені нотаріусом роз’яснено.

 

ПІДПИС

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Скачать Загальна довіреність
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (4)     Загружен: 672     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Юр. поддержка от 15 грн

Международная юридическая компания предоставит услуги:Юридическая поддержка деятельности ЧП. Предоставление договоров. Анализ документов.Письменные консультации. Неограниченное количество устных консультаций.Экстренная правовая помощь. Юридическое сопровождение, и др.Годовое обслуживание.На данный момент обслуживаем более 25 000 клиентов.www.laweyr.nethouse.ru
0933965394
Сергей

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>