Audi A6 Allroad (2500 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Довіреність загального типу

Довіреність загального типу

раздел Довіреність, доручення / Доверенность, поручительство
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 431     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Довіреність загального типу Доверенность общего типа
Скачать Довіреність загального типу бесплатно

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

загального типу

 

м. ______________

_____________________________ року ____________ місяця ___________ числа

 

Я, ________________________________, власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________________________________ року, зареєстрований у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________, проживаю _________________________________________, обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій, на підставі усного договору доручення з повіреним та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України, у приміщенні нотаріуса __________________, який займається приватною нотаріальною діяльністю в __________________ міському нотаріальному окрузі на підставі Реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, виданого Управлінням юстиції в місті _________________ _____________ року за № __, якого як нотаріуса мною було обрано самостійно і до якого я звернувся добровільно,

видав цю довіреність

____________________________________, власнику паспорта серія ____ № _____________, виданого ____________________________________________ __________ року, зареєстрованому у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів з присвоєнням ідентифікаційного номера ____________, який проживає _____________________________________,

з повноваженнями

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ:

- в усіх без винятку центральних та місцевих органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, зокрема в міністерствах, в тому числі в Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві внутрішніх справ України, державних комітетах, в державних адміністраціях, у тому числі в Київській міській державній адміністрації та її структурних підрозділах (у тому числі в Головному управлінні житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та інших), на підприємствах, установах і організаціях (їх структурних підрозділах та підпорядкованих ним органах) незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також у будь-яких банківських та фінансових установах, в тому числі в Національному банку України, у Комунальному підприємстві “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна”, інші бюро технічної інвентаризації, в органах реєстрації актів цивільного стану, в архівних установах, перед страховиками, суб’єктами оціночної діяльності, в органах державного архітектурно-будівельного контролю, на підприємствах газо-, тепло-, водо-, електропостачання та зв’язку, на підприємствах та в організаціях, що надають послуги кабельного та/чи цифрового телебачення, в житлово-експлуатаційних органах, податкових та митних органах, органах земельних ресурсів усіх рівнів, у правоохоронних органах, у тому числі у відповідних органах Державної автомобільної інспекції МВС України щодо реєстрації належних мені транспортних засобів та зняття їх з обліку (з правом одержання реєстраційних документів та номерних знаків), територіальних підрозділах у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, в органах нотаріату, інших, не обумовлених в цій довіреності органах та організаціях, перед фізичними особами-підприємцями, іншими особами з усіх без винятку питань, що мене стосуватимуться, і будуть пов’язані з набуттям у мою власність (в тому числі за договорами купівлі-продажу, дарування, у випадку передання мені прав іншою особою за правочинами (відступлення права вимоги), у порядку спадкування тощо), рухомого та нерухомого майна, майнових прав, а також з питань відчуження (купівля-продаж, міна, рента), передачею в заставу, в найм (оренду) належного мені рухомого та нерухомого майна, відступлення права вимоги, з правом визначення на власний розсуд основних та факультативних умов відповідних договорів, подання та підпису від мого імені будь-яких заяв, у тому числі заяв, передбачених чинним законодавством України, зокрема Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;

- у всіх судах, передбачених Законом України «Про судоустрій України», з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову (адміністративного позову), відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанцій), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу), оскарження судового рішення;

- в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових та інших рішень, поданням від мого імені виконавчих документів, одержанням присуджених майна або грошей;

- учиняти (за винятком укладення від мого імені договорів дарування належного мені майна) на умовах, відомих представникові, будь-які дозволені законодавством правочини цивільно-правового характеру, в тому числі укладати попередні договори, договори підряду, кредитні, засновницькі (договори про заснування) договори, договори про участь у Фонді фінансування будівництва, інвестиційні договори, про спільну діяльність в дольовій участі в будівництві жилих та нежилих приміщень, машиномісць у паркінгах, підземних та інших автостоянках тощо, про передання мені (мною) своїх прав іншій (іншою) особі (особою) за правочинами (відступлення права вимоги), договори страхування, позики, застави (іпотеки), найму (оренди), поруки, банківські та інші договори, а також договори про внесення змін і доповнень до раніше укладених договорів щодо яких буде досягнута згода, у разі необхідності – розривати договори;

- представляти мої інтереси з питань передачі належного мені рухомого та нерухомого майна чи майнових прав в заставу (іпотеку) будь-яким банківським установам, іншим юридичним, а також фізичним особам на будь-яких умовах, укладення будь-яких інших договорів (позики, кредиту, поруки тощо);

- одержувати належне мені майно, в тому числі грошові суми, в тому числі за цивільно-правовими договорами (попередніми договорами, договорами купівлі-продажу, міни, найму (оренди), кредитними та іншими договорами), у вигляді авансу, як завдаток, у порядку спадкування тощо, цінні папери (акції, облігації, ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, заставні, іпотечні цінні папери), а також будь-які документи від фізичних та юридичних осіб, набувати цінні папери;

- представляти мої інтереси в банківських установах з питань одержання кредитів на будь-яких умовах, відкривати у банках, їх відокремлених структурних підрозділах, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, поточні, вкладні (депозитні), карткові та інші рахунки в національній та іноземних валютах, укладати договори банківського вкладу або договори банківського рахунку на користь третьої особи тощо;

- користуватися та розпоряджатися рахунками, відкритими на моє ім’я у будь-яких банківських установах, зокрема в ____________________________________________________________________, користуватися всіма без винятку депозитними, картковими, поточними та іншими рахунками як в національній, так і в іноземній валюті, індивідуальними сейфами, скриньками та ін., у зв’язку з цим одержувати належні мені довідки, документи про наявність грошових сум, процентів (нарахувань) по них чи руху зазначених сум; одержувати грошові суми, що знаходяться на рахунках, без будь-яких обмежень у сумах, нараховані відсотки, вносити грошові суми на рахунки, робити переказ грошових коштів з будь-якого рахунку на інші рахунки без будь-яких обмежень у сумах, здійснювати від мого імені будь-які інші дозволені чинним законодавством банківські операції, на власний розсуд вирішувати питання про відкриття рахунків в національній та іноземній валюті та закриття рахунків;

- робити будь-які ремонт, поліпшення та реконструкцію, якщо того вимагатиме технічний стан належного мені рухомого та нерухомого майна, складати для цього кошторис, одержувати документацію, в тому числі технічну, дозволи, рішення, узгодження тощо, укладати з будь-якою фізичною та юридичною особою договори підряду або інші пов’язані з цим договори цивільно-правового характеру;

- отримувати належні мені платежі, поштову кореспонденцію (поштові відправлення, поштові перекази, посилки, періодичні видання тощо), грошові суми за результатами вчинених правочинів цивільно-правового характеру, а також будь-які інші кошти, сплачувати належні з мене платежі, в тому числі комунальні, податки та збори.

            За цією довіреністю представник має право вільного доступу до належного мені нерухомого майна, право замовлення та одержання довідок (в тому числі за формою № 3 про реєстрацію місця проживання осіб), про відсутність чи наявність боргу зі сплати комунальних та інших платежів, послуг зв’язку тощо, про відсутність або наявність обтяжень (обмежень), про нормативну грошову оцінку землі тощо, довідок-характеристик, витягів з Реєстру прав власності, інших документів, необхідних для оформлення мого права власності на нерухоме майно та для його відчуження, передачі в оренду (найм), в заставу (іпотеку), замовляти проведення експертної оцінки землі та іншого нерухомого майна, користуватися правом підпису та подання всіх без винятку документів, необхідних для виконання наданих повноважень, в тому числі заяв, зокрема заяв, подання яких випливає з вимог чинного законодавства України (на згоду укласти попередні договори, договори про відчуження, передачу у заставу (іпотеку), найм (оренду) майна, яке є предметом спільної сумісної власності, оплату вартості майна, що набуватиметься за рахунок коштів подружжя, тощо), інших за змістом заяв, скарг, в тому числі апеляційних та касаційних, підпису правочинів цивільно-правового характеру, в тому числі про внесення змін і доповнень до раніше укладених правочинів, установчих та інших документів, передачі від мого імені в установленому порядку заяв будь-якого змісту іншим особам, одержання свідоцтв на підтвердження мого права власності на об’єкти нерухомого майна у будь-якій іншій організації, вести спадкові справи у межах та порядку, передбачених чинним законодавством, з правом одержання свідоцтв про право на спадщину заповнення та подання декларацій про доходи, одержання інших належних мені документів, крім зазначених у цій довіреності, свідоцтв, довідок, рішень, ліцензій тощо, знати про дату, час і місце судового розгляду, про всі судові рішення, які ухвалюватимуться у справах та стосуватимуться моїх інтересів; знайомитися з матеріалами справ, заявляти клопотання і відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати думку з питань, які виникатимуть під час розгляду справ, задавати питання інших особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження на них; прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується моїх інтересів; знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, давати усні або письмові пояснення, заявляти відводи, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця, отримувати дублікати виконавчих документів, порушувати питання про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, оспорювати оцінку майна та ін., одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів; знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження, подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, оспорювати належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами та користуватися іншими правами, наданими законодавством; подавати та підписувати документи, в тому числі заяви, договори, будь-які скарги, апеляції тощо, одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, в тому числі виконавчі, сплачувати за мене у разі потреби судові витрати та інші платежі, пов’язані з цією довіреністю; сплачувати за мене у разі потреби державне мито (плату), судові витрати та інші платежі, вирішувати питання, пов’язані з реєстрацією місця проживання чи зняттям мене з реєстрації місця проживання, а також усі інші без винятку питання, пов’язані з цією довіреністю.

            Довіреність є дійсною до ___________________________________________________ року, без права передоручення повноважень іншим особам.

Зміст ст. ст. 244-250 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

 

ПІДПИС

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Використано бланк серії ______ № ______________

Скачать Довіреність загального типу
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (1)     Загружен: 431     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>