Toyota Celica (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю

Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю

раздел Купівля-продаж / Купля-продажа
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 452     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю Договор купли-продажи квартиры с заниженной стоимостью
Скачать Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю бесплатно

 

ДОГОВІР

купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю

 

Місто ______________________,

_______________________ року, _________________ місяця, ______ числа.

 

Ми, з одного боку - ______________________________ (ПІБ) (ІН _____________________), проживає _____________________________________________, іменований далі «Продавець», та

з іншого боку - __________________________________ (ПІБ) (ІН _____________________), проживає __________________________________________________________, іменований далі «Покупець», разом далі по тексту - Сторони, розуміючі значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам'яті і доброму розумі, намагаючись згідно зі ст. 6 Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, які відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов'язується оплатити на нижчевикладених умовах квартиру під номером _____ (__________), яка знаходиться у будинку під номером _____ (________), розташованому по вул. ________________________ в м. _______________. Квартира складається з _________ житлових кімнат. Площа квартири, що відчужується, становить: загальна ____ (_________) квадратних метром, житлова - ____ (_________) квадратних метрів.

 

2. Квартира, що відчужується, належить Продавцю на підставі договору дарування, завіреного ________________, державним нотаріусом _________________ державної нотаріальної контори __________ року за реєстровим № _________ і зареєстрованого в __________ міському БТІ _________ року, у реєстрову книгу за № ____________.

 

3. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: ____ (________) гривень 00 коп., яку я, Продавець, вважаю вигідною для себе, її розмір не пов'язаний із збігом якихось важких для мене обставин і мене повністю задовольняє. Вказану суму Покупець зобов'язується передати Продавцю в день підписання цього договору в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір, але не пізніше 17 годин, що буде підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою Продавця. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору та відшкодуванням завданих збитків.

 

4. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданої _______________ міським БТІ _________ р., № _________, вартість відчужуваної квартири складає __________ гривень ___ коп.

 

5. Продавець стверджує, що він володіє всіма правами власника щодо вільного розпорядження квартирою, яка є предметом цього договору. На момент укладення цього договору відсутні будь-які співвласники, що мають привілейоване право на її придбання, відсутні претензії третіх осіб на вказану квартиру. Вона нікому іншому не відчужена, не є внеском до статутного фонду товариств, в оренду не передана, не заставлена, у податковому спорі і під забороною (арештом) не перебуває.

5.1. Продавець стверджує, що крім неї жодна інша особа не зареєстрована в належній їй квартирі, не має право користування нею, і тому, цей договір не зачіпає прав третіх осіб щодо її використання.

5.2. Продавець стверджує, що відчужувана квартира, на момент підписання договору є вільною, в ній ніхто не перебуває на реєстраційному обліку і зобов'язується передати квартиру, що відчужується Покупцю в користування після повного розрахунку з нею, про що сторонами буде підписаний передавальний акт. Продавець несе відповідальність за належне виконання цього пункту договору також в разі невиконання його третіми особами, що проживають у цій квартирі. У випадку порушення цього пункту договору, - Покупець має право на відшкодування завданої матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на її ім'я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, залишені в ній Продавцем і в разі наявності перешкод щодо всіх прав власника має право на відшкодування завданої їй моральної шкоди.

 

6. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також що, що вони отримали від нотаріуса всі роз'яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам'яті, зміст статей законодавства, які позначені в цьому договорі, нам відомі та зрозумілі.

6.1. Продавці підтверджують, що квартира знаходиться у технічному стані придатному для нормального її використання. Покупці підтверджують, що квартира, візуально оглянута ними до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню квартири за призначенням, на момент огляду виявлено не було. Продавці зобов'язуються нести обов'язок по утриманню квартири, а також відповідати за вказаний стан квартири до моменту її фактичної передачі Покупцям. У разі наявності недоліків квартири або заборгованості за комунальними платежами сторони зобов'язуються вказати про це в акті передачі.

 

7. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несуть Продавці, оплату внеску до Пенсійного фонду здійснюють Покупці. Інші витрати, по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності, сторони здійснюють порівну.

 

8. Зміст ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, п. «є» ст. 1.3., Ст. 1.10 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», ст.ст. 239-241, 248-250, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз'яснено.

8.1. Сторонам роз'яснено, що умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку тягне за собою кримінальну відповідальність (ст.212 Кримінального кодексу України)

8.2. Сторонам роз'яснено, що договір може бути визнаний недійсним, якщо його взяли під впливом важких для сторін обставин або на вкрай невигідних умовах, незалежно від того, хто був ініціатором такого договору (ст. 233 ЦК)

8.3. Покупцю роз'яснено, що у разі відчуження цієї квартири в день складання договору, йому необхідно сплатити суму податку в розмірі 13%, розрахованої як різниця між вартістю майбутнього продажу (але не менше оціночної вартості) та ціною придбання за цим договором і зменшеною на 10% за кожен рік володіння, починаючи з другого (гл. 11 Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб»).

 

9. Цей договір складений у 2-х примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса ______________________ міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № ___), а інший видається Покупцеві.

 

10. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

 

ПІДПИСИ:

 

м. _________________, _____________ року.

Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, що підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. __________________________ квартири, що відчужується, перевірено.

Відповідно до вимог ст. 182, 657 Цивільного кодексу України, право власності і цей договір підлягають державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за № _________.

Стягнуто плати -1 відсоток від суми договору - ______(________) гривень.

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

 

ЗАЯВА

 

Я, ____________________ цією заявою підтверджую, що _____________________ повністю виконала свої зобов'язання за договором, сума ______(_________) гривень 00 коп. передана мені. Претензії матеріального характеру за цим договором у мене до неї відсутні.

 

______________ року

 

Підпис ________________________________

 

м._______________, _____________ року.

Я, приватний нотаріус ____________________________ міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ___________________________, який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ____________________, підписала документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № __________.

Отримана оплата - ________ грн.

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Скачать Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 452     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Работа для юристов

Ищем юристов для удаленной работы (составление типовых документов)
599-41-66, 097-963-64-63
5994166@gmail.com

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>