Hyundai Coupe (2100 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва

Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва

раздел Інше / Другое
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 397     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва Типичный издательский договор на произведения изобразительного искусства
Скачать Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва бесплатно

 

ТИПОВИЙ ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР

на твори образотворчого мистецтва

 

м.______________

______________р.

 

Видавництво ______________________________________, іменоване надалі "Видавництво", в особі директора _________________________________, що діє на підставі статуту, і

______________________________________________, надалі "Автор", уклали цей договір про таке.

 

1. Автор передає або зобов'язується створити і передати Видавництву для видання та перевидання твір, що відповідає таким умовам:

_______________________________________________________________________________________

(назва, тема, сюжет, вид роботи, розмір, техніка виконання і т.д.)строком на 3 роки з дня схвалення твору Видавництвом.

2. Автор зобов'язаний представити Видавництву (здати на пошту) вказаний твір у вигляді ескізу (ескізу-макету) не пізніше ____________ р., а оригінал _____________________________ не пізніше _______________ р.

            Автор має право, не питаючи згоди Видавництва, представити ескіз (ескіз-макет) на 15 днів, а оригінал на 30 днів пізніше зазначених термінів.

            Твір, створюване спільно двома або більше особами (колективний твір), підписується усіма співавторами і подається у цілому вигляді.

3. З дня укладення договору і до закінчення трьох років після схвалення твору Автор зобов'язується не передавати для видання іншим організаціям зазначене у п. 1 твір або частину його без попередньої письмової згоди Видавництва.

Примітка.Автор має право без згоди Видавництва, але з повідомленням останнього експонувати твір, відтворювати його в газетах, журналах, альманахах, а також у монографічних виданнях, присвячених Автору.

4. Видавництво зобов'язане розглянути поданий ескіз (ескіз-макет) в 15-денний термін, а оригінал - у 30-денний термін і письмово сповістити Автора або про схвалення твору, або про його відхилення на підставах, передбачених договором, або про необхідність внесення до твір поправок з точним зазначенням суті виправлень, що вимагаються в межах договору або затвердженого ескізу.

            Для доопрацювання ескізу або оригіналу Видавництво зобов'язане надати Автору достатній термін, який визначається угодою сторін.

            Виправлений Автором ескіз Видавництво зобов'язане розглянути в 8-денний термін, а оригінал - в 16-денний. Якщо письмове повідомлення не направлено Автору у встановлений термін, то ескіз вважається затвердженим, а оригінал - ухваленим.

Примітки:

            а) зазначені строки обчислюються з наступного дня після отримання ескізу або оригіналу Видавництвом;

            б) час перебування ескізу або оригіналу на перегляді у відповідній організації, якщо необхідність такого перегляду встановлена нормативними актами, і крім того ще 2 тижні після перегляду з підрахунку термінів виключаються;

            в) за наочних посібників зазначені терміни збільшуються на один місяць;

            г) угода про доопрацювання ескізу відповідно відсуває термін подання оригіналу.

5. Видавництво має право відхилити твір у зв'язку з його непридатністю до видання з міркувань, що належать до якості самого твору, не посилаючи твір на рецензування.

6. Видавництво зобов'язане випустити у світ твір протягом _________ місяця, але не пізніше двох років з дня схвалення оригіналу.

7. Видавництво зобов'язується забезпечити точне відтворення твору. Усяка зміна, в якому виникає необхідність, Видавництво зобов'язане погоджувати з Автором.

8. Автор зобов'язаний на вимогу Видавництва без особливого за те винагороди переглянути коректуру твору в погоджені сторонами терміни, з урахуванням графіків руху книжкових видань у виробництві. Видавництво зобов'язане на вимогу Автора надати йому можливість переглянути коректуру. Затримка Автором відбитків дає Видавництву право випустити у світ твір без авторської коректури або відстрочити випуск на час затримки.

9. Видавництво має право видати твір будь-яким тиражем.

10. Видавництво зобов'язується сплатити Авторові гонорар з розрахунку __________________ грн. при першому виданні, при перевиданні _________________ грн.

Сторони вважають видання, що намічено до випуску ________________________________________.

Порядковий номер видання уточнюється при остаточному розрахунку.

11. Гонорар Видавництво зобов'язується виплатити Авторові в такі строки:

            а) аванс (15 - 20%) - під час підписання договору;

            б) 75% (із заліком виданого авансу) - за схвалення оригіналу;

            в) решту суми - після підписання у встановленому порядку твору до друку.

12. Видавництво зобов'язане письмово повідомити Автора про намір перевидати твір. Автор протягом двох тижнів письмово повідомляє Видавництво про зміни, які він вважає потрібними внести у твір. Неотримання від Автора в зазначений термін відповіді дає право Видавництву випустити твір без змін.

Перевидання твори із змінами (крім виправлення помилок) допускається лише на підставі нового договору.

13. Твір, що перевидається, Видавництво зобов'язується випустити у світ у строки, зазначені у п. 6 договору, що обчислюються з дня отримання від Автора письмової згоди на перевидання або закінчення 2-тижневого терміну, встановленого для відповіді.

14. Гонорар за перевидання, здійснюване без оформлення нового договору, виплачується в такі строки:

            а) 50% - після отримання Видавництвом від Автора письмової згоди на перевидання твору або з дня закінчення терміну, зазначеного в п. 12 договору;

            б) 50% - після підписання твору на випуск у світ.

15. До закінчення терміну дії договору Видавництво має право відмовитися від перевидання. Відмова у письмовій формі Видавництва від перевидання дає Автору право розпорядитися твором на свій розсуд.

16. Дія договору припиняється у випадках:

            а) відхилення твору (п. 5);

            б) письмової відмови Видавництва від перевидання (п. 15).

При припиненні дії договору на зазначених підставах за Автором зберігається право на отримання гонорару, який Видавництво мало йому виплатити до припинення дії договору.

17. Видавництво має право розірвати договір у випадках:

            а) неподання твори Автором з його вини у встановлений договором строк (п. 2) або в строк, встановлений для його доробки (п. 4);

            б) відмови Автора внести до твору виправлення, запропоновані йому на підставі п. 4 договору;

            в) встановлення судом несумлінності Автора у виконанні замовленого твору;

            г) виконання твору не відповідно до умов договору;

            д) порушення Автором обов'язку особисто створити твір;

            е) порушення Автором обов'язку, передбаченої в п. 3 договору.

При розірванні договору з зазначених підстав Автор зобов'язаний повернути отриманий за договором гонорар (включаючи аванс).

18. Якщо Видавництво не випустить у світ твір у встановлений термін (п. 6), вона зобов'язана на вимогу Автора виплатити йому обумовлений гонорар повністю. У цьому випадку Автор має право розірвати договір і вимагати повернення переданих за договором оригіналів, якщо вони не підписані до друку.

19. При сплаті Видавництвом поліграфічному підприємству за простій, викликаний затримкою Автором з його вини коректурних відбитків, понесені збитки відносяться за рахунок Автора в розмірі не більше 20% суми гонорару.

            Додаткові витрати Видавництва, викликані внесенням Автором змін в оригінал в процесі коректури, відносяться за рахунок Автора в розмірі не більше 20% суми гонорару.

20. Несхвалення ескізи або оригінали повертаються Видавництвом на вимогу Автора, заявленому в протягом одного місяця з дня отримання ним письмового повідомлення про відхилення. Після закінчення цього терміну Видавництво не несе відповідальності за збереження ескізів та оригіналів.

21. За відсутності потреби, але не пізніше закінчення терміну договору Видавництво зобов'язане повернути Автору оригінал твору в непошкодженому вигляді. При пошкодженні оригіналу Видавництво виплачує Автору компенсацію в розмірі, встановленому Положенням про оплату праці позаштатних художників і фотографів, які виконують художньо-графічні роботи для відтворення у пресі.

            Неотримання Автором оригіналу (ескізу) протягом одного місяця після надсилання йому Видавництвом повідомлення про необхідність забрати його звільняє Видавництво від обов'язку подальшого зберігання або відшкодування вартості оригіналу (ескізу).

22. Видавництво зобов'язане видати Автору безкоштовно при першому виданні твору, що випускається самостійним виданням, 2 екземпляри, при перевиданнях - по 1 примірнику.

23. Кожен примірник виданого твору має містити знак охорони авторського права:

 ________________________________________, ________________________________________

                       (Прізвище автора)                                        (рік видання)

24. Передбачені договором права і обов'язки Видавництво має право передати повністю або частково іншим організаціям, письмово сповістивши про це Автора.

25. Спори за договором розглядаються за встановленою законом підсудності.

26. Адреси сторін:

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміну адреси.

Скачать Типовий видавничий договір на твори образотворчого мистецтва
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 397     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Пиротехника для вашего праздника

Отличная пиротехника: салютные установки, ракеты, римские свечи, вулканы, фонтаны на любое праздничное событие на www.salutes.com.ua
044-599-41-66, 097-963-64-63
Александр

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>