Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

раздел Послуги / Услуги
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (8)     Загружен: 838     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів Договор на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств+
Скачать Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів бесплатно

 

ДОГОВІР

на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

 

м.______________

______________р.

 

Замовник: _____________________________________, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», в особі _______________________________, що діє на підставі _________________, з одного боку, та

Виконавець: ____________________________________, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншого боку, надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору, Виконавець зобов’язується виконувати ремонт та технічне обслуговування (далі – «роботи») наданих Замовником автомобілів, а також здійснювати поставку запасних частин, а Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати виконані роботи та запасні частини на умовах, визначених цим Договором.

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

2.1. Роботи виконуються відповідно до Замовлення-Наряду та Акту виконаних робіт, які підписуються представниками Сторін і є невід’ємною частиною цього Договору. В Замовленні-Нарядах та Актах виконаних робіт зазначається перелік виконаних робіт та їх вартість, перелік та вартість використаних запасних частин та допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів, наданих для виконання робіт Замовником, а також терміни виконання робіт.

2.2. За відсутності на складі потрібних для здійснення ремонту запасних частин та матеріалів Виконавець замовляє їх за умови оплати відповідно до цього Договору. При цьому, термін виконання ремонтних робіт, за погодженням з Замовником, збільшується на термін поставки запасних частин та матеріалів.

2.3. Виконавець має право виконувати роботи, що безпосередньо не передбачені Замовником, але необхідні для безпечного використання автомобіля Замовником, і вартість яких не перевищує початково визначену суму більше, ніж на 10%. В іншому випадку, Виконавець зобов’язаний попередньо узгодити з Замовником виконання таких робіт та замовлення запасних частин та матеріалів.

2.4. В разі відмови Замовника від виконання робіт, які є необхідними для безпечного використання автомобіля, Виконавець не несе відповідальності за наслідки його подальшого використання та завдану таким автомобілем Замовнику та третім особам шкоду.

2.5. На вимогу Замовника, при виконанні ремонтних робіт та технічного обслуговування, можуть бути використані запасні частини та матеріали, надані Замовником. Виконавець в такому разі не відповідає за наслідки використання таких запасних частин та матеріалів та завдану шкоду. На надані Замовником запасні частини та матеріали гарантія Виконавця не поширюється.

2.6. Деталі, що були замінені в процесі ремонту автомобіля, за бажанням Замовника повертаються Замовнику в момент отримання автомобіля з ремонту.

2.7. Деталі, замінені в порядку гарантійного обслуговування, а також замінені деталі, що не були отримані Замовником в момент отримання автомобіля з ремонту, утилізуються і подальшому поверненню не підлягають.

2.8. Після закінчення робіт автомобіль видається особі, уповноваженій Замовником на отримання автомобіля. Підставою для видачі автомобіля є довіреність.

2.9. Уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника зобов’язаний також прийняти виконані Виконавцем роботи з ремонту та технічного обслуговування згідно Замовлення-Наряду та Акту виконаних робіт.

2.10. Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Актах виконаних робіт.

2.11. В разі виявлення недоліків виконаних робіт протягом встановлених гарантійних термінів, Виконавець зобов’язаний усунути їх власними силами та за власні кошти за умови, що такі недоліки виникли з причини неякісного виконання робіт Виконавцем або застосування ним неякісних матеріалів (запасних частин) і не є наслідком неправильної експлуатації автомобіля Замовником. Зазначений пункт, за умови якісного виконання робіт Виконавцем, не поширюється на випадки несправностей автомобіля, що виникли внаслідок застосування запасних частин та матеріалів згідно п. 2.5. цього Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити своєчасне і якісне виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів Замовника у відповідності з технологією;

3.1.2. Забезпечити ремонт та технічне обслуговування автомобілів необхідною кількістю запасних частин, паливо-мастильних матеріалів, тощо, за умови їх наявності на складі Виконавця;

3.1.3. За відсутності потрібних запасних частин, паливо-мастильних матеріалів на складі та за умови виконання Замовником умов оплати, здійснити замовлення потрібних матеріалів (запасних частин) та забезпечити їх поставку;

3.1.4. Забезпечувати схоронність переданого Замовником для виконання ремонту та технічного обслуговування автомобіля;

3.1.5. Виконувати роботи в строки, визначені в Замовленні-Наряді на виконання робіт, за умови наявності у Виконавця всіх необхідних запасних частин та матеріалів;

3.1.6. В разі виявлення непридатності наданих Замовником матеріалів та запасних частин попередити Замовника про можливі наслідки їх використання.

3.1.7. Надавати можливість Замовнику особисто візуально контролювати виконання робіт за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством. Можливість візуального контролю забезпечується Виконавцем у спосіб, визначений останнім.

3.2. Замовник зобов‘язаний:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити розрахунок згідно Замовлення-Нарядів;

3.2.2. Прийняти виконані роботи, а також забезпечити вивезення автомобіля з території СТО Виконавця не пізніше 3 (трьох) днів з дня отримання повідомлення про закінчення робіт.

 

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість робіт, запасних частин та матеріалів зазначається в Акті виконаних робіт, що складається Виконавцем після проведення ремонту та технічного обслуговування автомобіля і підписується представниками обох Сторін.

4.2. Замовник сплачує виконавцю вартість визначених робіт, запасних частин, паливно-мастильних матеріалів протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання акту виконаних робіт та виписки рахунку-фактури, а Виконавець зобов’язаний видати Замовнику податкову накладну.

4.3. В разі перевищення вартості ремонту понад 7000 (сім тисячі) гривень разом з ПДВ, Замовник зобов’язаний сплатити 100% вартості запасних частин, необхідних для виконання заявлених робіт, згідно рахунку-фактури до початку виконання робіт. Після виконання робіт Виконавець зобов’язаний передати ці роботи Замовнику, який зобов’язаний сплатити Виконавцю решту суми, визначеної в акті виконаних робіт, на підставі додаткового рахунку-фактури Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання акту виконаних робіт та передачі рахунку-фактури Замовнику.

4.4. При порушенні строків оплати за прийняті роботи, Виконавець вправі нарахувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного банку України, за кожен день прострочення.

4.5. За цим Договором, Замовник має знижку на роботи, запасні частини та матеріали, у визначених внутрішнім положенням Виконавця розмірах.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором винна Сторона несе відповідальність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

5.2. За прострочення оплати за цим Договором, Замовник сплачує окрім відшкодування фактично завданих збитків, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3. Виконавець, в разі допущеного з власної вини прострочення передачі автомобіля Замовнику, сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт за кожен день прострочення.

5.4. В разі відмови Замовником від запасних частин, що були замовлені безпосередньо для виконання робіт за Замовленням-Нарядом та за згодою Замовника, відповідно до п. 4.3. цього Договору, Замовник сплачує штраф в розмірі 20% від перерахованого Виконавцю авансу.

Зазначений штраф утримується з коштів, що були перераховані Замовником для придбання запасних частин та матеріалів. Решта отриманого від Замовника авансу підлягають поверненню в строк не пізніше 15 календарних днів з дня отримання письмової відмови Замовника.

5.5. Якщо Замовник без поважних на те причин не з’являється для отримання автомобіля від Виконавця протягом встановленого цим Договором терміну, він зобов’язаний оплатити послуги по зберіганню автомобіля, починаючи з наступного дня після закінчення відведеного для отримання автомобіля строку, виходячи з розрахунку 120 грн. за кожен календарний день прострочення.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання (неналежне виконання) є результатом дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставин Сторонами розуміються: стихійні лиха (землетруси, зсуви, повені тощо), погодні явища та умови (зливи, шквали, урагани, смерчі тощо), пожежі, війни та військові дії, громадські заворушення, а також інші обставини, що знаходяться поза контролем виконуючої Сторони, за умови, що така Сторона не могла передбачити та усунути дію таких обставин наявними у неї засобами та за умов, що для неї склалися.

6.3. Про виникнення (припинення) форс-мажорних обставин Сторона, для якої вони виникли, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше 10 днів з дня виникнення (припинення) їх дії. В іншому випадку, Сторона не має права посилатися на такі обставини, як на форс-мажорні.

6.4. Дія форс-мажорних обставин автоматично подовжує строк виконання зобов’язань за Договором, за умови своєчасного повідомлення про їх виникнення.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Стосовно питань, що безпосередньо не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Всі суперечки, що виникають в процесі реалізації положень цього Договору, вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Договір укладено українською мовою в двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

7.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними лише в разі їх викладення в письмовій формі, а також в разі схвалення та підписання повноважними представниками Сторін цього Договору.

7.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до ___________ р. Договір може бути припинений за письмовою заявою будь-якої з Сторін, поданою не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати припинення Договору.

7.6. В разі припинення чинності Договору, Сторони зобов’язані здійснити розрахунок згідно Замовлення-Наряду відповідно до його фактичного виконання.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Скачать Договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 5 (8)     Загружен: 838     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Россия продлила скидку на газ для Украины
За день боевики обстреляли силы АТО 26 раз - штаб
Совет ЕС утвердил выделение Украине 1,8 млрд евро помощи
Всемирный банк выделит $800 млн на строительство дорог - Яценюк
Статус участника боевых действий получили 22 тысячи бойцов АТО
Кабмин предложит Раде запретить коммунистическую идеологию
Яценюк поручил Демчишину уменьшить зеленый тариф
Полномочия Укравтодора будут существенно урезаны - Пивоварский
Усі виплати, передбачені бюджетом, мають дійти до учасників АТО, - Арсеній Яценюк
Кабмин продлил режим чрезвычайного положения в энергетике
Президент затвердив персональний склад Конституційної комісії
Кабмин обещает отремонтировать 90% дорог до 2020 года
В Украине будут строить платные дороги - Пивоварский
Россию могут ожидать новые санкции - конгрессмен Торнберри
Совет Европы не понимает, почему нет обвиняемых по титушкам
Богомолец: Половина призывников 4-й волны признаны непригодными
Якісна освіта є інвестицією в майбутнє – Президент на зустрічі зі студентами в Чернігівському університеті ім.Шевченка
Шкиряк рассказал о первых увольнениях в центральном аппарате ГСЧС
Нацкомиссия проведет проверки Киевстара и МТС
Колесников вышел из Партии регионов, проект заморожен - СМИ
Все новости >>>