Nissan Note (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Позовна заява про стягнення страхового відшкодування

Позовна заява про стягнення страхового відшкодування

раздел Позовні заяви / Исковые заявления
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (5)     Загружен: 808     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Позовна заява про стягнення страхового відшкодування Исковое заявление о взыскании страхового возмещения
Скачать Позовна заява про стягнення страхового відшкодування бесплатно

 

 

 

 

Позивач:

 

 

 

 

Відповідач:

 

 

 

 

 

Ціна позову:

До ________________ районного суду

________________________________

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

Страхова компанія «______________»

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

________________________________

 

 

 

П О З О В Н А   З А Я В А

про стягнення страхового відшкодування

 

__________ року між мною, _______________ (далі – Позивач) та Страховою компанією «___________________» (далі – Відповідач) було укладено договір добровільного страхування автотранспортних засобів № _________ (далі – Договір), предметом якого було відшкодування прямих збитків, в межах страхової суми, що виникли протягом строку дії Договору страхування в разі пошкодження, повної загибелі або втрати застрахованого транспортного засобу або окремих його деталей та частин внаслідок настання страхових випадків, передбачених Договором. Об’єктом страхування за Договором є транспортний засіб Honda Civic, д.н. _____________, _________ року випуску (далі – ТЗ).

Відповідно до п. ____ Договору страхова сума становить – __________ грн. (_______). ________ року мною було перераховано на розрахунковий рахунок Відповідача повну суму страхового платежу, що підтверджується квитанцією № ____________ (додається).   

Відповідно до п. 2.1.2 Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № ___________ до страхових випадків, що підлягають відшкодуванню, відносяться «інші випадкові події», в т.ч.: пожежі, вибухи або самозаймання, стихійне лихо, природні явища (буря, ураган, смерч, затоплення, град, землетрус, зсув, оповзень, осідання ґрунту, обвалу, лавини та інших надзвичайних явищ природи).

_________ року в с.м.т. ________, Київської області падав град середнього та великого розміру, саме в цей час мій транспортний засіб знаходився на відкритій площадці. Саме, внаслідок падіння граду моєму ТЗ були заподіяні пошкодження: постраждав дах, капот, права задня стійка, кришка багажника. Про що працівниками ОВС __________________ р-ну було складено протокол пошкодження транспортного засобу та взято пояснення водія, щодо події. ___________________ РВ ГУ МВС України в Київській області було надано довідка та висновок про встановлення факту пошкодження транспортного засобу (додаються). Українським гідрометеорологічним центром надано довідку, що підтверджує факт випадіння граду на території _________________ району Київської області (додається).

__________ року я, як потерпілий, керуючись умовами Договору, звернувся до Відповідача із заявою про страхове відшкодування. Останні необхідні документи – Заява Страхувальника (Заява на виплату страхового відшкодування) та відповідь Вигодонабувача на запит Страховика (про направлення коштів по даному страховому випадку), які мають відношення до страхового випадку, було отримано Страховою компанією «______________» ___________ року (вхідний № ________ від _____________).

__________ року я звернувся до офіційної станції технічного обслуговування СП ЗАТ «Дніпро Мотор Інвест», яка оцінила вартість відновлювальних робіт в розмірі 12 808,80 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісім грн. 80 коп.), що підтверджується рахунком № _______ від ______________ (копія додається).

У відповідності до п. 12.19.1 Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № ________ Відповідач повинен прийняти рішення про виплату/відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 14 робочих днів з дня отримання документів, тобто до __________року. ______ року (вхідний № ____) я звернувся до Відповідача з вимогою повідомити про прийняте рішення та провести страхове відшкодування завданих збитків.

До теперішнього часу Відповідач, порушуючи вимоги Договору та Закону, не здійснив виплату страхового відшкодування завданих збитків, на контакт не виходить, офіс зачинено.

 

Порушивши строки страхової виплати, відповідач порушив тим самим:

 • ст. 526 Цивільного кодексу України, якою визначено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору;
 • положення пп. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про страхування», якими визначено, що при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або страхового відшкодування у передбачений Договором строк;
 • положення пп. 12.19.1 та 12.19.2 Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № ________, в яких зазначено, що виплата страхового відшкодування здійснюється не пізніше одного робочого дня від дати складання Страхового Акту, який, в свою чергу, складається протягом 14 робочих днів з дня отримання документів.

Згідно рахунку офіційної станції технічного обслуговування СП ЗАТ «Дніпро Мотор Інвест» за № _______ від _________ року вартість відновлювальних робіт складає 12 808,80 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісім грн. 80 коп.) (копія додається).

 

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

            Так як ТЗ був придбаний мною для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, на мої відносини з Відповідачем поширюється законодавство про захист прав споживачів.

Зазначене підтверджується також п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», яким визначено, що дія Закону поширюється, зокрема, на відносини страхування.

            Отже, в силу положень п. 10 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» Позивач звільняється від сплати державного мита (судового збору) за подання цього Позову.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1-3, 15, 110, 118, 119, 120 ЦПК України,

 

ПРОШУ:

стягнути з Страхової компанії «____________» (04080, м. Київ, вул. ____________________, код ЄДРПОУ _____________, П/р __________________в ___________, МФО __________) на користь _________________________(Київська обл., 09400, смт. __________, вул. ________, ідентиф. код _________________) 12808,80 грн. (дванадцять тисяч вісімсот вісім грн. 80 коп.) страхового відшкодування, 450,00 грн. (чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) витрат на юридичні послуги, 128,00 грн. (сто двадцять вісім грн. 00 коп.) витрат на огляд, дефектовку та калькуляцію ремонту, 120,00 грн. (сто двадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

 

ДОДАТКИ:

 1. Копія договору добровільного страхування автотранспортних засобів № ___ від _______року.
 2. Копія Загальних умов страхування до договору добровільного страхування автотранспортних засобів № ________ від ____________року.
 3. Копія квитанції № _________від __________року.
 4. Копія Висновку ______________ РВ ГУ МВС України в Київській області від __________р.
 5. Копія довідки про отримання механічних пошкоджень.
 6. Копія довідки Українського гідрометеорологічного центру.
 7. Копія повідомлення про пошкодження транспортного засобу від __________р.
 8. Копія заяви на виплату страхового відшкодування від __________р.
 9. Копія рахунку № _____від __________р.
 10. Копія акту виконаних робіт від __________р. та копія фіскального чеку.
 11. Копія Договору надання юридичних послуг та Акту виконаних робіт.
 12. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
 13. Копія цієї позовної заяви та доданих до неї документів для Відповідача.

 

 

 

___________ року                                                                     __________________

 

 

 

 

ДОВІРЕННІСТЬ

НА ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

 

 

м. Київ, Україна                                                                                                                ___________р.

 

 

Я,_____________________, мешкаю за адресою: _____________________________________________ (паспорт __________________________________________________________________), довіряю

____________________________________________, який мешкає за адресою:  (паспорт )

та/або

____________________________________________, який мешкає за адресою:  (паспорт )  

 

представляти мої інтереси в усіх судах України (місцевих, господарських, Верховному суді України, тощо) з усіма правами, що надані законодавством України сторонам, що беруть участь у справі, в тому числі право знайомитися з  матеріалами  справи,  робити  з  них  витяги,  знімати  копії з документів,  долучених до справи,  одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам,  спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання,  знімати  з нього  копії  та  подавати  письмові  зауваження  з  приводу  його неправильності  чи  неповноти,  прослуховувати  запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, змінювати підставу або предмет позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних  вимог,  відмовитися  від позову, укласти мирову угоду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

 

Дана довіреність видана строком на 1 рік.


 

 

 

Скачать Позовна заява про стягнення страхового відшкодування
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 4.8 (5)     Загружен: 808     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
Типовые документы

Спасибо за базу типовых документов, уже не первый раз пользуюсь. Так держать! Буду помогать, чем могу!
599-41-66
Alex

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Мосийчук: Суд признал мое задержание незаконным
Власенко: Рада рассмотрит отставку Шокина не раньше 17 марта
Около 15% туристов в мире откажутся от зарубежных поездок
Турция передала Украине пять мобильных госпиталей
МВФ настаивает на отмене спецрежима по НДС для аграриев
Водителя BMW Храпачевского суд взял под домашний арест
Варфоломей: Церковь Константинополя материнская для Украины
СБУ задержала директора предприятия лесхоза на взятке $10 тыс
В отеле "Казацкий" в центре Киева ищут взрывчатку
Обама: Россия всегда будет обострять ситуацию в Украине
Математика Волка с Уолл-стрит: 10+10+10 = 100
Офтальмологи представили революционные методы лечения глаз
Суд по просьбе НАБУ арестовал счета Энергосети
Полиция расследует надругательство над флагом РФ во Львове
Пранкеры заявляют, что фейковое письмо для Савченко написали они
Запорожьеоблэнерго выставят на продажу осенью - глава ФГИУ
Антикоррупционный комитет просит уволить из АП экс-зама Табачника
Работавшие во время Майдана прокуроры остаются на местах - Минюст
В 2015 году страны Шенгена чаще отказывали украинцам в визах
На ремонт дорог в этом году направят 20 млрд грн - Пивоварский
Все новости >>>