Jaguar S-type (1700 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Типовые документы, Документ: Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

раздел Підряд / Подряд
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 924     Обсудить на форуме
Страна: Украина
Связанные документы:

Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт Договор на проведение научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских и технологических работ
Скачать Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт бесплатно

 

 

ДОГОВІР

НА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ,

ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

 

м. ______________

______________ р.

 

ЗАМОВНИК: _________________________, в особі _________________________________________, що діє на підставі ________________, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: _______________________, в особі _________________________________________, що діє на підставі _________________, з іншого боку,

 

уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе проведення наступних науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт:

___________________________________________________________________________

1.2. Зміст та обсяг роботи в цілому та по етапах (розділах) визначаються узгодженою сторонами Програмою, що додається до договору, яка складає невід'ємну частину Даного Договору.

            За роботами, що виконуються в термін більше року, Програма складається на весь обсяг роботи з обов'язковим виділенням обсягу вартості робіт поточного року, а також із зазначенням орієнтовної

вартості робіт кожного подальшого року.

1.3. Робота за Даним Договором виконується у відповідності до узгодженого сторонами технічного завдання, технічних, наукових іекономічних та інших вимог.

1.4. Термін виконання всієї роботи від __________________ до ________________.

            Термін виконання окремих етапів (розділів, частин) роботи визначається календарним планом (додаток).

У випадку дострокового виконання роботи ВИКОНАВЦЕМ сторони визначають порядок приймання та оплати виконаних робіт.

1.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясовується неминучістьодержання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити її, поставившипро це до відома ЗАМОВНИКА у триденний термін після зупинки.

            У цьому випадку сторони зобов'язані у 5-денний термін розглянутипитання про доцільність продовження робіт та у випадку необхідностіувійти з клопотанням до відповідних організацій про зупиненняробіт.

1.6. Використання завершеної науково-дослідницької,дослідно-конструкторської, технологічної роботи здійснюється ЗАМОВНИКОМ на __________________________________________________

шляхом __________________________________________________________.

            Всі витрати по освоєнню результатів дослідження оплачуються безпосередньо ЗАМОВНИКОМ у встановленому порядку. ВИКОНАВЕЦЬ ніякихвитрат з освоєння не несе, окрім витрат з авторського нагляду заосвоєнням, що входять до кошторисної вартості роботи.

 

2. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконані роботи, зазначені в п. 1 договору, ЗАМОВНИКсплачує ВИКОНАВЦЮ ___________ (____________________________) грн.згідно кошторисних розрахунків (калькуляцій), що додаються до договору.

2.2. Не пізніше місячного термінуз дня підписання договору ЗАМОВНИК зобов'язаний перерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі 20% відкошторисної вартості робіт, тобто _______ (______________) грн.

            У випадку, якщо виконання роботи передбачено договором в термінбільше року, ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ аванс в розмірі 25%від вартості робіт поточного року.

2.3. Проміжні платежі ЗАМОВНИК здійснює за рахунками ВИКОНАВЦЯ напідставі актів, які складаються сторонами по мірі готовності окремих етапів роботи.

            При недоцільності виклику представника ЗАМОВНИКА (дальністьвідстані, невеликий обсяг та ін.) порядок оформлення актів дляздачі та приймання окремих етапів роботи визначається угодоюсторін в «Інших умовах».

            При оплаті проміжних рахунків ЗАМОВНИКОМ утримується частинаавансу, що відповідає вартості виконаної роботи. Перше утриманняавансу здійснюється при першій оплаті після 50% готовності науково-дослідницької, дослідно-конструкторської, технологічної роботи.

            Остаточний розрахунок здійснюється після здачі та приймання всієїроботи із зарахуванням частини авансу, що залишилась, а такожпісля доопрацювання теми, якщо воно мало місце. Рахунки ВИКОНАВЦЯз доданими до них актами про виконану роботу оплачуються ЗАМОВНИКОМ у встановленому порядку.

 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Про закінчення виконання кожного етапу робіт, а також роботив цілому, ВИКОНАВЕЦЬ повинен повідомити ЗАМОВНИКА, після чого сторони складають двосторонній акт приймання та здачі у двох або трьох примірниках, по одному для кожної із сторін та для додатку дорахунку у випадках, передбачених вказівками банку. У випадку незабезпечення ЗАМОВНИКОМ приймання етапу роботи протягом 5 днів післяотримання повідомлення ВИКОНАВЕЦЬ має право скласти одностороннійакт, який с підставою для розрахунку. Приймання роботи по етапахта в цілому здійснюється за узгодженою Програмою.

3.2. При завершенні науково-дослідницьких робіт ВИКОНАВЕЦЬ подаєЗАМОВНИКУ науково-технічний звіт про виконану роботу, висновкиекспертів та інші документи (за вимогою ЗАМОВНИКА), обумовлені договором. У випадку, якщо у ЗАМОВНИКА виявляються зауваження абопретензії по виконаній роботі, йому надається право заявити їх ВИКОНАВЦЮ протягом 10 днів після вручення йому науково-технічногозвіту та інших документів.

3.3. Якщо при прийманні результатів дослідно-конструкторських аботехнологічних робіт (розробок) буде виявлена невідповідність виготовленого зразка технічному завданню, технічним та іншим вимогамвнаслідок незадовільного виготовлення, поганої якості матеріалуабо невідповідності креслень та технічної документації наданомузразку, сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань. Претензії щодо проведення доопрацювань повинні бути пред'явлені ЗАМОВНИКОМ протягом 5 днів.

3.4. Якщо при прийманні зразків буде виявлена необхідність доопрацювання або конструктивних змін окремих вузлів та дослідногозразку на відміну від початкового технічного завдання, технічнихта інших вимог, а у відповідності до цього зміни креслень татехнічних умов на вимогу ЗАМОВНИКА, ці роботи здійснюються за додатковою угодою із зазначенням терміну виконання робіт та їх вартості.

3.5. Якщо підчас виконання роботиЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ знайдуть за необхідне замінити один вид роботи іншим, то така замінадопускається за письмовою угодою між сторонами у межах даної роботи.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За порушення взятих за договором зобов'язань сторони несутьвідповідальність у відповідності до Типового положення про порядокукладення господарських договорів та видачівнутрішньо міністерських замовлень на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, поодному для кожної з сторін.

5.2. У випадках, не передбаченихДаним Договором, сторони керуються чинним громадянським законодавством.

5.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори заним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань,що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичнусилу.

5.4. Всі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичнусилу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін укожному окремому випадку.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

6.1. Термін дії Даного Договору встановлюється від _____________ до_____________.

 

7. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

1. Календарний план роботи.

2. Кошторис роботи, яка виконується.

3. Інші документи, якщо це передбачено договором.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН


Теги документа: договір науковий дослідницький

Скачать Договір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
Оцените документ:    Оценить    Рейтинг: 0 (0)     Загружен: 924     Обсудить на форуме
Если у вас есть уникальный документ, которого возможно нет в нашей базе, поделитесь им с другими пользователями нашего ресурса.
Давайте вместе сделаем данный раздел полезнее и качественнее. Нам нужна ваша помощь!

Добавить типовой (шаблонный) документ
Ваше имя
Email
Файл
Комментарий
Мы обязательно удалим всю конфиденциальную и личную информацию из документа, но надежнее будет, если вы это сделаете сами.

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>